TECÁVÉ, gyertya 02.23. 17:00, kimenete: 02.24. 18:06
24.02.21. | 12 Ádár I 5784
Gyengénlátó verzió

Omike / 2024. Január 02. / 17:58

„Az írás népe vagyunk, lelkiszükségletünk maradjon a művelődés…”

A 19. század közepén indult el az a folyamat, melynek során a hitközségek vallási közösségekké alakultak át, és korábbi feladataikat részben átvette az állam. Ezzel párhuzamosan jelentek meg azok – a zsidó közösség egy-egy csoportját összefogó – szervezetek, amelyek hol a hitközségekkel szoros kapcsolatban, hol azoktól távolabb, a hitélettől eltérő feladatokat végeztek el.

Omike / 2023. December 05. / 15:27

„Céljuk a zsidó művészek szerepeltetése és anyagi javadalmazása…”

A zsidótörvények nyomán tömegesen állásvesztésre ítélt zsidó színészek és zenészek az eddig bejutatottakon kívül még kétfajta további menedéket találhattak 1939 után. Az egyiket a különböző, ma civilnek nevezett szervezetek – ideértve a szakszervezetek intézményeit – rendezvényei jelentették, a másikat a magánemberek által, nem egyszer otthon rendezett „estek”.

Omike / 2023. November 22. / 15:39

Menedékek: „Rutinirozott sok sikert látott előadók vagyunk”

Nagyon kevés dokumentum, nagyon kevés a helyi sajtóban megjelent hír található arról, hogy a zsidótörvények életbelépése után miként nyújtott menedéket egy-egy vidéki város zsidó közössége a művészeinek. A kevéske adatforrás főként az adott hitközség és más, valamely izraelita egyesület kulturális erőfeszítéseiről vagy a hozzájuk forduló művészek kéréseiről tartalmaz információkat.

Omike / 2023. November 05. / 20:52

Menedékek 19. rész – „már a Varieté is ’túljó’ volt a zsidónak”

„Egy időben […] divatban volt a Hacsek és Sajó szellemes duó, de ketté kellett válniuk, mivel a dicső kettősből csak az egyiket, Herczeg Jenőt vették fel a kamarába, a derék Sajót, vagyis Komlós Vilmost nem. A varieté műsorán ennek ellenére szerepel a Hacsek és Sajó pár, mégpedig a következő megoldással: a színpadon csak Herczeg Jenő látható, ő beszél és Sajó felel – gramofonlemezről!”

Omike / 2023. Október 31. / 14:52

„… kellemesen csengő hang, finom muzikalitás …”

Menedékek: az OMIKE Művészakció és társai 1939-1944/18. rész. Bibó Olga és Sebők Stefi énekesek. Harsányi László írása .

Omike / 2023. Október 04. / 14:10

"...szíves jóindulatukba ajánljuk ügyünket"

Az OMIKE sajtócsoportjának, a Szegedi Izraelita Hitközség elnökségéhez küldött, 1940. májusi leveléből.

Omike / 2022. Augusztus 24. / 21:19

Harsányi László: Zsidó művészek a viharban (127. rész) – Adorján Mária és Pogány Zsuzsa

Adorján Mária: „A nagy tehetségű énekesnő meleg orgánuma, nemes kultúrája és kitűnő játéka igaz élettel és tiszta művészettel formált eleven alakot Verdi cigányasszonyából.” „Pogány Zsuzsa … tanúságot tett arról, hogy egyike a fiatal nemzedék legkulturáltabb énekesnőinek.”

Omike / 2022. Augusztus 17. / 21:30

Harsányi László: Zsidó művészek a viharban (126. rész) – Dózsa István

Vannak és voltak színészek, akik szinte állandóan színpadon voltak, nem egyszer évtizedeken keresztül, de mindig kis szerepeket játszottak, Ezeknek a színészeknek a neve azután – jó esetben – megbújik egy-egy lexikon lapján. Ilyen, minden bizonnyal nagyszerű színész volt Dózsa István.

Omike / 2022. Augusztus 10. / 17:11

Harsányi László: Zsidó művészek a viharban (125. rész) – Csalány Béla és Csapó Jenő

Csalány Béla 1879-ben született Budapesten. Neve a sajtóban először 1912-ben tűnt fel, amikor a Budapesti Hírlap beszámolt a „nagybányai festőkolónia jubiláris képkiállításáról”. Csapó Jenő 1873. júliusában született Kiscell-ben. Tanulmányait Bécsben Kreydernél kezdte, azután Párizsban a Julian Akadémián Bougerea és Lefévre tanítványa volt. Miután hazatért, Budapesten telepedett le.

Omike / 2022. Augusztus 03. / 20:31

Harsányi László: Zsidó művészek a viharban (124. rész) – Bán Kató

Hogy miként került Bán Kató 1945 után Romániába, nem ismeretes számomra. Mindenesetre 1946 őszén, ahogyan erről az Erdély című kolozsvári lap tudósíott, fellépett az Egység művészestjén, ahogy a lap említette „nagyváradi énekesnőként”. Innen kezdve kapcsolódott össze a neve Adorján András zeneszerző, karmester, zongoristával.

Omike / 2022. Július 28. / 12:48

Harsányi László: Zsidó művészek a viharban (123. rész) – Demján Éva

Azt hiszem, hogy a magyar előadóművészet történetében jól eligazodó kutató számára sem ismerős Demiány Erzsébet neve. Ha viszont a Demján Éva nevével találkozik, akkor ez már ismerősen hangzik. Tartok tőle, hogy e rovat olvasóinak nem mond sokat az utóbbi név sem.

Omike / 2022. Július 20. / 12:27

Harsányi László: Zsidó művészek a viharban (122. rész) – Karinthi(y) Ada

A születésük után életben maradt öt Karinthi testvér közül legtöbben a lehíresebbet, Karinthy Frigyest ismerik. Ada a nővére volt, 1880. október 20-án született Budapesten. Élete során a változásoknak megfelelően, sokszor változott meg a keresztneve. Etelka néven született, sokáig Etusnak hívták. Négy (más források szerint hat) éves volt, amikor szülei kikeresztelkedtek, feltehetően akkor az Adél Jusztina nevet kapta.