Szerdócz Ervin: A „természetes” út és a felfoghatatlan egysége

2022. Május 04. / 10:28


Szerdócz Ervin: A „természetes” út és a felfoghatatlan egysége

Egyszer Jichák rabbi érdeklődött annak az embernek sorsa felől, aki azzal kereste fel, hogy súlyos bajában kérje számára Isten közbenjárását. Az emberek azt válaszolták, hogy még nem történt változás, hiszen olyan „bajról” van szó, melynél természetes segítség el sem képzelhető. Mit válaszolt erre a rabbi? Megtudhatják az újpesti főrabbi hetiszakasz-magyarázatából.

„Szentek legyetek, mert szent vagyok Én, az Örökkévaló, a ti Istenetek.” (III.M.19/2.)

Megkérdezték tanítványai Mosche Scheibert (1762-1839), a Chaszam Szófér néven ismert, híres pozsonyi rabbit, hogy mit jelent „szentnek lenni”? A rabbi válasza: a „szentnek lenni” ígéretként is felfogható olyan értelemben, hogy „szentek lesztek”! Hiszen erre vonatkozik a tanítás:

„ aki megtiszteli a Tórát, az tiszteltté lesz az emberek között.” (Ávot 4/8)

Aki megszenteli Istent, az maga is elérheti a szentség fokozatát. Isten „szentsége” csak teremtése által ismerhető meg. „Isten Szentsége” elkülönüléséből ered. Hogyan kell ezt érteni?

„Én vagyok az Örökkévaló, és nincs más, rajtam kívül nincs Isten. Felöveztelek, holott nem ismertél engem.” (Jes. 45/5) 

Mit jelent az, hogy  „felöveztelek”? Felöveztelek értelemmel! Mit jelent az, hogy „holott nem ismertél engem”? Mit nem ismerhetsz meg? 

„ …én vagyok az Örökkévaló és nincs más, aki alkot világosságot és teremt sötétséget, szerez békét és teremt rosszat; és én az Örökkévaló teremtem mindezeket!” (uo. 45/6-7) 

A szentség alapfeltétele felfogni Isten egységét és pozitív módon viszonyulni ahhoz, ami az emberrel történik! Isten egysége úgy fogható fel, hogy elkülönül minden mástól, amit az emberek bálvány képében istenüknek képzelnek. Isten tehát elkülönül egységében és elkülöníti népét is! Miként azt olvassuk:

 „…elkülönítelek benneteket a népektől, hogy az enyém legyetek!” (III.M. 20/26.)

Bölcseink ehhez hozzátették: „Ha elkülönültök a népektől, az enyém vagytok, ha nem, akkor odaadlak Nabukádnecárnak és társainak!” (Torát Kohánim 10.) – fejezte be tanítását Chaszam Szófér.

Egyszer Jichák rabbi érdeklődött annak az embernek sorsa felől, aki azzal kereste fel, hogy súlyos bajában kérje számára Isten közbenjárását. Az emberek azt válaszolták, hogy még nem történt változás, hiszen olyan „bajról” van szó, melynél természetes segítség el sem képzelhető. Erre Jichák rabbi a következő tanítást adta:

– Most bizonyára azt hiszitek, hogy nem lenne okunk különválasztani a természetes és a természetfeletti utakat. Hiszen a természetes és természetfeletti is Istentől való. Kérdezhetitek, hogyan lehet megkülönböztetni egyiket a másiktól? Van eltérés kettő között! A világ teremtésekor korlátlan Ősfény áradt szét, amit a világ nem bírt volna elviselni. Az „edények” darabokra törtek volna. Isten ezután korlátozta az Ősfényt, amit azután már be lehetett fogadni. 

Ez a „természetes” út; a bőség beillesztése az „edény” korlátozott mértékébe. Az „edény” az ember készsége, hogy felfogja a felfoghatatlant: „Isten Szentségét”. 

De ahogy nem minden embernél egyforma a készség, ugyanúgy a természetes út határai is különbözők. Akinek készsége erősebb – vagyis edénye tágasabb – a természetes útból is nagyobb mértékben részesül. „Isten Szentségének” felfogása a készség határáig terjed. Másképpen magyarázva: tegnap kicsiny volt a hited, ezért természeten kívüli segítséget kértél, mára viszont gyarapodott a hited, ezért minden segítség, amiben részesülhetsz, természetes útra jön. 

A rabbi – látva, hogy a híveknek még ezután sem világos – így folytatta: 

Náhson ben Aminádávról meséli a talmudi legenda, hogy amikor Izrael népe a Nádas-tengernél állt és a tenger még nem vált ketté, hogy a nép átmehessenek a túlsó partra, Náhson ben Aminádáv beugrott a vízbe, és amikor a tenger vize a nyakáig ért így szólt: „Szabadíts meg engemet, ó Isten, mert a vizek lelkemig hatottak” (69. Zsolt. 2.) Nem kiáltott, csendes hangon suttogott, hiszen a hite erős volt, és ami történt: természetes volt.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek