Címkék

Szerdócz Ervin

Zsidó világ / 2023. Január 26. / 10:35

Szerdócz Ervin: Az önteltség hübrisze szellemi sötétségben tart

– Bölcseink felhívják figyelmünket: a sötétség csapása nemcsak az egyiptomiakat sújtotta, hanem a zsidókat is. Voltak zsidók, akik elfogadták, megszokták a fizikális mellett a szellemi rabság „sötétségét”, és nem akarták elhagyni Egyiptomot – írja a következő hetiszakaszunk, a Bo kapcsán az újpesti főrabbi.

Zsidó világ / 2023. Január 12. / 09:46

Szerdócz Ervin: Tiszteljétek is az asszonyt, ne csak szeressétek!

– Minden sikeres férfi mögött egy szerető nő áll, szól a népi megfigyelés. Az „Ám Izrael Háj” („Él a zsidó nemzet”) az asszonyoknak köszönhető. Asszonyoknak, akik spirituálisan mindig is közelebb álltak Istenhez! – írja a következő hetiszakaszunk, a Smot kapcsán az újpesti főrabbi. Ezzel a hetiszakasszal el is kezdjük Mózes második könyvének olvasását.

Zsidó világ / 2022. December 29. / 18:40

Szerdócz Ervin: A királysághoz ész, szív és tisztelet kell

– A Király (Melech) szóból három fogalom olvasható ki: AGY (moách), SZÍV (lév) és TISZTELET (koved). Ebben a kontextusban két entitás, József és Jehuda dialektikájának dinamikája „királyi” megmérettetéssé szublimálódik. A Juda és József közötti dialógusban e három fogalom összessége hozhat békés megoldást – írja a Vájigás hetiszakasz kapcsán az újpesti főrabbi.

Ünnepek / 2022. December 22. / 10:54

Szerdócz Ervin főrabbi: Mikéc és hanuka

– A hetiszakasz első szava a Vájhi („és történt”) kifejezés. Bölcseink szerint minden elbeszélés mely ezzel az „és történt”-el kezdődik, az valamilyen nativitásra utal – írja aktuális hetiszakaszunk, a Mikéc kapcsán az újpesti főrabbi.

Zsidó világ / 2022. December 08. / 09:16

Szerdócz Ervin: Ősatyáink tettei jelek az utókor számára

– Ézsau (Edom) szülei, vagyis Izsák és Rebeka, igaz emberek voltak. Ézsau mellettük élt, Jákobbal nevelkedett, de nem tanult jócselekedeteiből. „Az erdő fáiból származik az erdő fáit végül felaprító fejsze nyele is" – írja az újpesti főrabbi a Vájislach hetiszakasz kapcsán.

Zsidó világ / 2022. December 01. / 11:54

Szerdócz Ervin főrabbi: Jákob bizonytalansága érthető

– Jákob egyedül maradt, minden vagyon nélkül, de hite nem ingott meg. Tudta, érezte, hogy Isten sikeressé teszi útját, hiszen az embernek a saját erejéhez, tehetségéhez, kitartásához mérten mindent meg kell tennie a sikeressége érdekében – írja az újpesti főrabbi az aktuális hetiszakaszunk, a Vájécé kapcsán.

Zsidó világ / 2022. November 23. / 16:08

Szerdócz Ervin: Két nép egy anyaméhben

– Ézsaunak, azaz Edomnak, a mindenkori elnyomó népnek a szimbóluma a Nap, amely erős és állandóan ragyog. Jákobnak, azaz Izraelnek a jelképe viszont a Hold: hol erősebb, hol gyengébb, de Isten mindig megújítja – olvasható az újpesti főrabbinak a Toldot hetiszakasz kapcsán írott magyarázatában.

Zsidó világ / 2022. November 17. / 09:46

Szerdócz Ervin: A Tóra példát ad a férjnek a feleségéhez való ragaszkodásából

– Sára jelentette a világosságot férjének, ő irányította lépteit. Az első kedvesség a nő iránt a világon magától Istentől származott. Vannak házaspárok, amelyek tíz évig élnek gyermektelenül, majd emiatt elválnak egymástól. Sára és Ábrahám ennél hosszabb ideig élt gyermekáldás nélkül, mégsem váltak el egymástól – írja az e szombati hetiszakaszunk, a Hájé Szárá kapcsán az újpesti főrabbi.

Zsidó világ / 2022. November 10. / 14:26

Szerdócz Ervin: Amikor az Isten jön érdeklődni Ábrahám hogyléte felől...

– A körülmetélést követő harmadik napon az Örökkévaló és három angyal felkereste a lábadozó Ábrahámot. Felvetődik a kérdés: Ábrahám milyen okból tüntette ki figyelmével a három férfit ahelyett, hogy Istenre koncentrált volna? – teszi föl a kérdést Szerdócz Ervin újpesti főrabbi az e hét szombati hetiszakaszunk, a Vájérá kapcsán.

Zsidó világ / 2022. November 03. / 10:01

Szerdócz Ervin: Miért nem mondta meg Isten Ávrámnak, hogy hova kell mennie?

– Milyen „teleológiai oka” lehetett Ávrám/Ábrahám helyváltoztatásának a biztonságot jelentő szülőföldről az ismeretlen és bizonytalan „idegenbe”? S az Isten vajon miért nem mondta meg neki, hogy hova kell mennie? – az újpesti főrabbi többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ az ezen a héten szombaton sorra kerülő tórai hetiszakaszunk kapcsán.

Zsidó világ / 2022. Október 13. / 12:05

Szerdócz Ervin: Kapcsolat van Mózes halála és az azt megelőző áldás között

– Isten mindent megtehet, azt is, amit fizikai törvények alapján nem tehetne meg. Ez az áldás Mózes halálával kapcsolatosan fontos epizód: „És ez az áldás, amellyel megáldotta Mózes az Isten embere, Izrael fiait halála előtt”. Eszerint Mózes halála és az azt megelőző áldás között kapcsolat van! – írja a hetiszakasz kapcsán az újpesti főrabbi.

Zsidó világ / 2022. Szeptember 29. / 10:08

Szerdócz Ervin: A halál a pont a mondat végén

– Bár minden halál tragédia, a bekövetkezésének időponja nem érdemfüggő és nem is bűnök következménye! A halál az egyszeri és megismételhetetlen emberi sors vége. Pont egy mondat végén, ami által a mondat befejezetté válik – írja aktuális hetiszakaszunk kapcsán az újpesti főrabbi.