„Eljöttek férfiak és nők egymás után, minden áldozatra kész szívű ember”

2024. Március 07. / 10:29


„Eljöttek férfiak és nők egymás után, minden áldozatra kész szívű ember”

hetiszakaszunk kapcsán a Midrás irodalom egyik történetével illusztrálja a férfi és nő Istenhez való viszonyát Szerdócz Ervin újpesti főrabbi az alábbi írásában.

Rabbi Bahya ben Acher (1255–1340) kommentátor szerint azért van kiemelve a „férfiak és nők egymás után” mondatrész, mert a nők a szent cél, a pusztai Szentély építésekor megelőzték a férfiakat az adakozásban. Az aranyborjú elkészítéséhez viszont nem adták ékszereiket, ezért a bálvány végül a férfiak aranyaiból lett „megformálva”. (II.M.32.) 

Lehet, hogy nem is az „Egyistenhitük” iránti hűség magasztos érzése vezette őket, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a nők ragaszkodtak ékszereikhez? A Hajlék építésekor tapasztalt adakozási hajlandóságuk viszont nyilvánvaló bizonyitéka annak, hogy nem az arany, hanem Isten iránti szeretetük indította őket adakozásra.

Nachmanidész (Rabbi Mose ben Nachman 1194-1270) az előbbiek megerősítésére azt mondta, hogy valóban előbb adakoztak a nők, mivel a nőknek általában több ékszerük van, mint a férfiaknak. Más kérdés az, hogy ha a bibliai korban a nők nem rendelkeztek a férfiak vagyona felett, hogyan fogadták el a nők felajánlásait? A Talmud szerint a nők a férjük beleegyezésével adományozták ékszereiket. 

Ezen a ponton felmerül egy talmudi tétel, miszerint a nők a férjük beleegyezése nélkül adhatnak élelmet szegény embereknek. 

A férfi és nő viszonya az Istenhez kérdésben a Midrás irodalom a következő történettel szolgál.

Egyszer szárazság volt és a bölcsek két rabbit küldtek Abba Chilkijáhúhoz, hogy imádkozzon esőért. Nem találták otthon, ezért kimentek a mezőre, ahol dolgozott. Köszöntötték, de ő nem felelt. 

Estefelé munkája végeztével egy fát vett vállára, másik kezében ruháját vitte. Amikor bogáncsok között vitt útja, felemelte ruháját. Mezítláb járt, azonban a folyóhoz érve felvette saruját. Hazaérve felesége díszes ruhában jött elébe. Az ajtónál előreengedte feleségét, utána ment ő, végül betessékelte a rabbikat is. 

Leült enni az asztalhoz, a rabbikat viszont nem kínálta. Idősebb fiának egy, az ifjabbnak két szelet kenyeret adott. Evés után azt mondta feleségének: tudom, hogy azért jöttek, hogy imádkozzam esőért. Gyere, menjünk a padlásra, és ott imádkozzunk, a rabbik ne tudják meg, hogy Isten a mi imánkra adja az esőt. Fölmentek a padlásszobába, az egyik sarokban ő, a másikban felesége imádkozott. Ekkor felhők gyűltek azon az oldalon, ahol felesége volt. 

Azután lementek vendégeikhez és barátságos beszélgetésbe elegyedtek, érdeklődve látogatásuk oka felől. A rabbik elmondták, hogy mestereik küldték őket hozzá, hogy Abba Chilkijáhú imádkozzon esőért. A rabbi azt mondta: Hála Istennek nincs szükség imánkra, mert már eleredt az eső. A rabbik megerősítették, hogy az imájára jött meg az eső. S kérték, magyarázza meg furcsa viselkedését. 

Kérdezték: miért nem válaszolt köszönésükre? Rabbi Abba azt mondta: napszámos vagyok, ha szóba állok veletek, az megzavarja a munkám, megrövidítve béradóm. 

Miért vitted válladon a fát, a ruhád pedig a kezedben? A ruhát kölcsönkértem, ha a fát a ruhán vittem volna, akkor megrongálom felebarátom a tulajdonát, akitől kölcsön kértem. 

Miért mentél mezítláb, a folyóhoz érve viszont felvetted sarudat? A szárazföldön magam elé nézek. Látom az akadályt, amiben megbotolhatok. A vízben viszont nem látom, mire lépek. 

Miért emelted meg ingedet bogáncsok között járva, hisz azok megsebezhetik a lábad? A lábamon a bogáncs okozta sérülés meggyógyul magától. A ruha viszont elszakadhat és „nem gyógyíthatom” meg. 

Miért díszes ruhában jött a feleséged eléd? Azért, hogy tessen nekem és ne gondoljak más nőre. 

Miért engedted magad elé feleségedet és csak utána mehettünk mi? Nem ismerem jellemeteket, ezért közé és közétek álltam. 

Miért nem kínáltál minket kenyérrel? Alig volt elég ennivaló családom részére. Ha megkínáltalak volna benneteket, csalás lett volna részemről, szívemben azt kívántam volna, hogy bár ne fogadnátok el. 

Miért adtál nagyobbik fiadnak egy szelet kenyeret, a kisebbiknek viszont kettőt? Nagyobbik fiam itthon tartózkodott. Ehetett, ha éhes lett. Kisebb fiam viszont iskolában volt, nem ehetett kedve szerint. 

Végül miért lett felhő azon az oldalon melyen feleséged imádkozott? Mert neki nagyobb érdeme van. Ő eledelt ad a szegényeknek. Én csak pénzt. A pénzért vehet ugyan ennivalót, de az külön fáradságba kerül.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek