Címkék

Hetiszakasz

Zsidó világ / 2023. Szeptember 22. / 11:55

A megbocsátás, az igazság kiderítése – Jó szombatot!

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent ünnepe ma kora este 18 óra 25 perckor köszönt be, a királynő holnap este 19 óra 27 perckor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, valamint Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Tórából ezen a héten a Háázinu (Mózes 5. 32:1-52.) hetiszakaszt olvassuk. Jó szombatot minden kedves hittestvérünknek!

Zsidó világ / 2023. Szeptember 21. / 10:12

Szerdócz Ervin: Megtérés Szombatja

„Fogjuk kézen gyermekeinket, induljunk Ábrahám örök útjára. Vigyük gyermekeinket a zsinagógába, ahogy vitték gyermekeiket őseink nemzedékről nemzedékre Isten oltára felé, a hegycsúcsra, az örök magasságba”– szól az újpesti főrabbi tanítása a Megtérés Szombatjára az aktuális hetiszakaszunk, a Háázinu apropóján.

Zsidó világ / 2023. Szeptember 15. / 13:53

Szerdócz Ervin: Legyünk beírva az Élet Könyvébe!

– Bölcseink szerint az imát az idők során elfelejtették. Már akkor, amikor a szentélybeli szolgálat és áldozat előbbre való volt az imánál. Hosszú idő után, a XI. században, a németországi Mainz városában Rabbi Ámnonnak Isten újra elmondta az ima szövegét – írja az újpesti a hamarosan beköszöntő zsinagógai újév alkalmából.

Zsidó világ / 2023. Szeptember 08. / 14:17

Ki kezdi a kibékülést? Kapcsolatunk az Örökkévalóval – Jó szombatot!

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent ünnepe ma kora este 18 óra 53 perckor köszönt be, a királynő holnap este 19 óra 56 perckor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, valamint Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Tórából ezen a héten a Nicávim-Vájéleh (Mózes 5. 29:9-31:1.30.) páros hetiszakaszt olvassuk. Jó szombatot minden kedves hittestvérünknek!

Zsidó világ / 2023. Szeptember 07. / 09:50

Szerdócz Ervin: Mit adnak ki a Sófár kezdőbetűi?

– Istennek a zsidó néppel kötött szövetsége nem személyes, hanem a nép egészével köttetett, és csak akkor fenntartható, ha a zsidóságon belül egység uralkodik, azaz közös akarattal törekszünk a nem személyes, hanem közös céljaink megvalósítására – írja az újpesti főrabbi a Nicávim-Vájéleh páros hetiszakasz kapcsán.

Zsidó világ / 2023. Szeptember 01. / 17:24

Azért, mert Ábrahám az édesapád”: betérni Izrael közösségébe – Jó szombatot!

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent ünnepe ma kora este 19 óra 07 perckor köszönt be, a királynő holnap este 20 óra 11 perckor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, valamint Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Tórából ezen a héten a Ki távó (Mózes 5. 26:1-29:8.) hetiszakaszt olvassuk. Jó szombatot minden kedves hittestvérünknek!

Zsidó világ / 2023. Augusztus 31. / 11:53

Szerdócz Ervin: Miért áldás Isten szavára hallgatni?

– Van egy hely, egyetlen egy hely, ahol a jövetel megelőzi a távozást. Ez a hely maga az élet! Az újszülött, születése pillanatában világra JÖN! – írja az újpesti főrabbi az aktuális hetiszakaszunk, a Ki távó kapcsán.

Zsidó világ / 2022. Augusztus 25. / 12:14

Szerdócz Ervin: Áldást vagy átkot

– Két tudós értelmetlen vitája tragikus halálukhoz vezetett. Elgondolkodhatunk azon, mi volt az értelme? Büszkeségük? Két tudós egymással szemben tanúsított értelmetlen büszkesége… – írja aktuális hetiszakaszunk (Reé) kapcsán az újpesti főrabbi.

Zsidó világ / 2022. Augusztus 17. / 15:37

Szerdócz Ervin: Lehet Istent felfogni racionálisan?

– Ahogyan azt a racionalitást kereső és követő Spinoza filozófus definiálta: Isten esszenciális és szubsztanciális létező! Nemcsak képi, de verbális „megközelítése” is tilalom alá esik – írja aktuális hetiszakasz-magyarázatában Szerdócz Ervin újpesti főrabbi.

Ünnepek / 2022. Augusztus 12. / 14:10

Vigyázz Magadra, Isten aggódik érted – Jó szombatot!

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent ünnepe ma este 19 óra 43 perckor köszönt be, a királynő holnap este 20 óra 51 perckor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Tórából ezen a héten a Váethánán (Mózes 5. 3:23-7:11.) hetiszakaszt olvassuk fel a zsinagógákban.

Zsidó világ / 2022. Augusztus 11. / 12:20

Szerdócz Ervin: Aki embertársait nem szereti, az az Istent sem szereti!

– A szülők tisztelete tórai parancs. Lehet úgy is tisztelni a szülőket, és kell is tisztelni, ha nem érdemelnek szeretetet. Istent viszont szeretni kell úgy is, akkor is, ha az embernek rossz sors jutott – írja hetiszakasz-magyarázatában Szerdócz Ervin újpesti főrabbi.

Brésit - Mózes I. könyve / 2022. Augusztus 09. / 22:12

2. Noáh 6,9–11,32

Genezis 6,9 Ez Nóé története. Nóé igaz, jámbor férfiú volt a maga nemzedékében, Nóé Istennel járt.