Dr. Nógrádi Péter: „Most mindannyiunknak össze kell fognunk”

2024. Január 31. / 12:30


Dr. Nógrádi Péter: „Most mindannyiunknak össze kell fognunk”

– A Mazsihisz kiléit illetően a partneri viszony és a szolidaritás a legfőbb érték a másik fél érdekeinek megértésével és tiszteletben tartásával – nyilatkozta dr. Nógrádi Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) közelmúltban megválasztott alelnöke, akit az új tisztségéből fakadó terveiről, elképzeléseiről kérdeztünk.

– A Mazsihisz vezetésével egyeztetve milyen feladatokat látna el legszívesebben a Szövetség alelnökeként?
– Azt gondolom, hogy Grósz Andor elnök úrral és Mester Tamás alelnök úrral, a BZSH elnökével jó csapatmunka alakulhat ki. Én legalábbis mindent megteszek azért, hogy ez így legyen. Kezdeményező, ügyeket felvállaló és végigvivő alelnök szeretnék lenni. Nemcsak azért vállalkoztam erre a feladatra, mert maga a tisztség megtisztelő, hanem elsősorban azért, hogy a közösségünkért, a magyar ajkú zsidóságért és a neológia fennmaradásáért dolgozzak.

– Mi vezérli ebben?
– Egyrészt mindig is volt bennem tenni akarás a közösségért, amelynek része vagyok, másrészt azonban október hetedikével drámaian megváltozott mindannyiunk szerepe: október hetedike óta nem lehet, nem szabad a háttérbe húzódni, mert a maga lehetőségei és képességei szerint mindenkinek ki kell venni a részét a közösség életéből. Ennek egyszerű a magyarázata: 

a tragédia tanulsága az, hogy most mindannyiunknak össze kell fognunk. Figyelnünk és vigyáznunk kell egymásra, s minden erőnkkel a zsidó közösségeinket kell támogatnunk, segítenünk. 

Azt remélem, hogy ebben partner tudok lenni, s bízom abban, hogy azokat a készségeket, képességeket, amelyekkel rendelkezem – így a héber és angol nyelvtudást, a hazai és külföldi kapcsolatrendszeremet, a mediációs tevékenységemet – a közösség javára tudom felhasználni. Bízom benne, hogy a partnert látja bennem Grósz elnök úr és Mester alelnök úr, részemről ugyanis a partnerség az, amit fel tudok kínálni.

– S ami az alelnöki munkamegosztást, feladatokat illeti?
– Nyilvánvaló, hogy olyan feladatokat láthatok el, amikkel a Mazsihisz vezetése megbíz, s ebben egyeztetnem kell az elnökkel és az alelnökkel. Én magam nem szeretnék „mazsolázgatni” a teendők között, de a nyelvtudásomnak köszönhetően szívesen foglalkoznék a Mazsihisz külföldi kapcsolataival. Számomra a magyaron kívül a héber és az angol is mindennapi munkanyelv, ami olyan előny, amit használni kell a Szövetség érdekében, de mindenképpen egy team, egy csapat részeként.

Nógrádi_Péter (5).jpgDr. Nógrádi Péter, a Mazsihisz alelnöke

– Térjünk rá arra, hogy milyen feladatokat ad maga a zsidó közösség! Hogyan látja, milyen főbb problémákkal küzd a mai magyar zsidóság?
– A legfontosabb feladatnak azt látom, hogy erősíteni kell a magyarországi zsidóság kohézióját, együttműködését, egymás iránti szolidaritását.

– Zsidó felekezetek között, vagy felekezeten belül?
– Elsősorban felekezeten belül. Az ember először a saját háza táján igyekezzen rendet teremteni. Az egyes kilék között együttműködést, egyensúlyt kellene kialakítani, és ez vonatkozik a fővárosi körzetekre éppen úgy, mint Budapest és a vidék kapcsolatára. A Mazsihisz kiléinek jobban össze kell tartaniuk, a főbb kérdésekben együtt kell haladniuk. A konfliktusokat pedig moderálni kell egy olyan egység irányába, amelyben a partneri viszony és a szolidaritás a legfőbb érték a másik fél érdekeinek megértésével és tiszteletben tartásával.

– Ha jól értem, a Mazsihisz nevében szereplő szövetség szót szeretné dominánsabbá tenni.
– Így van, de csak azzal a megkötéssel, hogy a szövetségi jelleg mellett ugyanolyan fontos a vallás, a hagyomány. Hadd idézzem az ismert mondást, amit nem szabad szem elől tévesztenünk: Izrael népe tartja a Tórát, és a Tóra tartja meg Izrael népét. Az ünnepeinken jövünk össze legtöbben, a közös ünneplések kovácsolnak össze egy zsinagógai közösséget, vagyis a zsinagóga segít minket abban, hogy meg tudjuk élni a hitünket, és képesek legyünk átadni a vallási élményt az utánunk következőknek. 

Ami fokozottan igaz a vidéki körzetekben, ahol a hittestvéreink sajnos nincsenek sokan, de akik zsinagógába járnak, azok valóságos őrzői a helyi zsidó szellemiségnek. Rájuk nagyon kell vigyázni, és nagyon oda kell figyelni, hogy vidéken is legyenek zsidó családok, zsidó fiatalok. 

Gondoskodni kell nemcsak a holokauszt-túlélőkről, hanem a másod- és harmadgenerációs leszármazottakról is. Fejleszteni kell a zsidó oktatást, nevelést és hitéletet az óvodától egyetemig. Az iskolákból minél több tanulót kell meghívni az ünnepeinkre, a péntek esti szombatfogadásainkra, ami a fiatalok bevonására működőképes modell, ezt magam is tapasztaltam, amikor külföldön éltem és ottani zsidó közösségbe jártam. 

Rengeteg tehát a feladat, ezért gondolom azt, hogy a vezetőknek le kell ülniük egymással átbeszélni a teendőket. 

Én senkitől nem akarok munkát, feladatot, hatáskört elvenni, éppen ellenkezőleg, szívesen felajánlom azt, amivel én magam rendelkezem, hiszen nagyon sok a tennivaló. A feladatokat meg kell osztanunk egymás között ahhoz, hogy még aktívabb és hatékonyabb legyen a Mazsihisz vezetése.

– Ehhez miben rejlik a neológ közösség ereje, hol vannak ön szerint a neológiának tartalékai?
– A neológia legfőbb tartalékai azok a tehetséges zsidó emberek, akik nincsenek benne a zsidó hitélet, közélet, szervezeti élet vérkeringésében. Ilyen-olyan okok miatt távol tartják magukat, de ennek nem kell feltétlenül így lennie, ezeket az embereket el kell érni, meg kell szólítani, s be kell vonni a közösségünk életébe. Ez nemcsak a közösségeknek tenne jót, hanem személy szerint nekik is, ez meggyőződésem, hiszen nagyon sokan vannak olyanok, akiknek fontos a zsidóságuk. Nekünk többek között azon kellene dolgoznunk, hogy nekik a zsidóságuk még fontosabb legyen. Ha a magam eszközeivel ezért tenni tudok, nem menekülök el a feladat elől.

* * *

NÉVJEGY

Dr. Nógrádi Péter 1959-ben Nyíregyházán született holokauszttúlélő, hagyománykövető, vallásos szülők gyermekeként. Nős, öt gyermeke van.

A budapesti Anna Frank Gimnáziumban érettségizett, az ELTE jogi karán szerzett jogi doktori diplomát, és a Tel Avivi Egyetem jogi karán dolgozott kutatóként. Izraelben katonai szolgálatot is teljesített, és jogi tanácsadóként dolgozott Tel-Avivban és Londonban. Budapesten 1991-ben alapította meg a Nógrádi Ügyvédi Irodát, így annak elismert és tapasztalt vezetőjeként mintegy harminc éve folytat széleskörű gazdasági jogi praxist. Kiváló héber és angol nyelvtudása folytán jelentős nemzetközi kapcsolatokat épített ki. Számos külföldi, magyar, szociális, zsidó és izraeli kötődésű alapítvány képviseletét látja el. A Keren Hayesod Magyarország Alapítvány felügyelő-bizottságának tagja.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetség és a Budapesti Zsidó Hitközség közgyűlésében a Frankel Leó utcai zsinagóga küldötte, de szoros kapcsolatot ápol a Hegedűs Gyula utcai zsinagógával, ahol édesapja elöljáró volt. A Mazsihisz közgyűlése 2023 májusában a Mazsihisz vezetőségi tagjává, 2023 decemberében pedig a Mazsihisz alelnökévé választotta.

Fotók: Mazsihisz.hu

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Zsidó világ
Jonathan Sacks rabbi az oktatásról
2024. Június 28. / 12:15

Jonathan Sacks rabbi az oktatásról

Mazsihisz hírek
Erősíteni kell a zsidó közösségek ellenálló képességét