BEHUKOTÁJ, gyertya 05.31. 20:14, kimenete: 06.01. 21:33
24.05.29. | 21 Ijár 5784
Alapértelmezett verzió

Zsidó hónapok / 2019. Február 06. / 12:29

Ádár: Egy kicsinyke Mózes minden zsidóban megbújik

Izgalmas, színes, okos tanulságokban bővelkedő hónap. Gondoljuk meg: Zájin Ádárral, Eszter böjtjével és főleg Purimmal áll előttünk, és persze, megannyi történelmi-filozófiai jelentőségű gondolattal. Igazi felkészülés Pészáchra, Niszánra, azaz a következő hónapra

Zsidó hónapok / 2016. Augusztus 03. / 23:40

Áv: Megsirattuk, elböjtöltük a lerombolt Szentélyt

Néhány év alatt világhírűvé lett egy orosz írónő: Ljudmila Ulickaja. Az az igazság, nem szovjetként szerzett nagy nevet magának, hanem oroszországi, sőt moszkvai szerzőként.

Zsidó hónapok / 2015. Május 19. / 11:00

Sziván: „Amikor a lélek felemelkedik olyan magasra, mint a Szináj szirtje”

Most, hogy olyan gyorsan múlnak felettem is az évek, és megkezdtem ezt az internetes sorozatot a héber hónapokról, egyre többször jut eszembe Sziván, ez a legeslegszebb nyári idő s ennek jelképes volta.

Zsidó hónapok / 2015. Április 19. / 12:12

Ijjár a verőfény hónapja

A zsidó hagyomány és költészet úgy tartja számon ezt a hónapot, mint az év legfényesebb, igazán tündökletes időszakát. Volt, aki Ijjárt a Tórából eredendően, egyenesen „verőfény hónapnak” nevezte.  

Zsidó hónapok / 2014. December 22. / 19:50

Tévész: Az emberiség kultúrtörténetében csak a változás örök

A zsidó vallást és általában a zsidó közösség életét át- és átszövi az idő. A fogalom már-már meghatározó tényező, perdöntő lényeg, szimbolikus centrum, gondoljunk csak a szombat bejövetelére, az újhold kezdetére, a böjt vagy az ünnep végére.

Zsidó hónapok / 2014. Augusztus 28. / 19:00

Elul: A kiválasztottság útlevél

A zsidó ember életét – Elul hónapban különösen – akár úgy is felfoghatjuk, hogy ott állunk Isten előtt, és emelkedett lélekkel készülünk a megmérettetésre.

Zsidó hónapok / 2014. Június 27. / 14:30

Tammúz: Az emberi lélek derűs kisugárzása örökké fennmarad

Ez a hónap – Tammúz – a zsidó szellemi világ ősi múltjába vezet vissza bennünket. Az elnevezés híven őrzi a régi-régi Mezopotámia emlékeit, az emberi kultúra legelső kiterjedését

Zsidó hónapok / 2014. Április 01. / 11:00

Niszán hónap, a zsidó nép születésének örömteli emlékideje

Az élet gyönyörű emelkedettségét és teljességét idézi fel ez a niszáni ünnep. Azt is mondhatnánk – széder esti ihletettséggel – ez a zsidó nép születésének mindenkori örömteli emlékideje.

Zsidó hónapok / 2014. Január 01. / 13:00

Svát: Tavaszi tanulságok némi történelmi áthallással

Tapasztalt ember Hanuka után már a megújult időre készül, a tavasz örömére. Ez a svát jelentősége. Ilyenkor a múltat összegezni, a történtekből tanulságot levonni, erőt meríteni – kötelességünk.

Zsidó hónapok / 2013. Október 03. / 20:09

Chesván: A zsidóság mérték és viszonyítási arány

Az őszi ünnepek során a zsidó lélek akarva-akaratlanul közel kerül Istenhez. A hithez, a valláshoz, a tradícióhoz, a filozófiához, az etikához, a transzendes világhoz, a misztikumhoz, a történelemhez, az irodalomhoz, a zenéhez. Vagyis az emberi alkotás összességéhez.

Zsidó hónapok / 2013. Szeptember 01. / 20:48

Tisri: Ne távozzon el tőletek az életöröm

Hihetetlen, hogy ma, a digitális csodák, a szívműtétek és az űrhajózás igazán szenzációs korában, milyen modernnek, korszerűnek, friss szellemet árasztónak tűnik fel előttünk a Tóra, a több ezer éves zsidó vallás és közösségi élet.

Zsidó hónapok / 2010. November 07. / 17:47

Kiszlév: Gyönyörű ünnep volt!

Ha egy zsidó közösség új Tórát kap, a jelképes gondolatok sokasága válik valóra. Lám, folytatódik, folytatódhat a Tan, a hagyomány, tovább erősödhet a közösség, mélyebb értelmet nyer a tudás, kiteljesedik a szeretet.