Meghívó a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Közgyűlésére

2019. December 11. / 15:45


Meghívó a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Közgyűlésére

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége tisztelettel meghívja Önt 2019. december 15-én (vasárnap, 5780. Kiszlév 17.) 10.00 órakor (a Budapest VII. Síp u. 12. sz. alatti Díszteremben) tartandó közgyűlésére. A Közgyűlés nyitóimával kezdődik.

 Napirendi pontok (1)

1. / A Zsidóságért díjak ünnepélyes átadása,  

2. / Elnöki tájékoztató,

3. / Reformzsidó Közösségek (Bét Orim Reform Zsidó Hitközség Egyesület és Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület) társulási formájáról vita és határozathozatal – Előadó: Heisler András (2),

4. / Alapszabály módosítási javaslat a Vezetőség 3/2019.11.26. sz. határozata (3) szerint vita és határozathozatal – Előadó: dr. Kunos Péter,

5. / MAZSIHISZ történeti és társadalomtudományi műhelyének életre hívása a Vezetőség 2019.11.11. határozata tükrében (4) – Előadó: Heisler András és dr. Rosta Márton,

6. / Alapítvány alapítására felhatalmazás a Rumbach Zsinagóga – Együttélés Háza vonatkozásában – Előadó: Heisler András és dr. Rosta Márton,

7. / A 2018. évi zárszámadás tárgyalása, vita és határozathozatal – Előadók: dr. Kunos Péter és Paszternák Tamás,

8. / 2020. évi költségvetés tárgyalása, vita és határozathozatal – Előadók: dr. Kunos Péter és Paszternák Tamás,

9. / Különfélék,

A Közgyűlés záróimával fejeződik be.

***

Kérjük, hogy a lábjegyzeteket szíveskedjenek elolvasni.  Kérjük az i.t. Küldötteket, hogy jelenlétükkel – az Alapszabályt is érintő napirendi pontokra is figyelemmel – a közgyűlés határozatképességét folyamatosan biztosítani szíveskedjenek. 

1 A meghívón fel kell tüntetni azt is, hogy a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Közgyűlés tagjainak több mint fele jelen van. Az Alapszabály elfogadásához és módosításához a Közgyűlésen megjelent képviselik 2/3-ának, de legalább az összes – az aktuális közgyűlési névjegyzékben szereplő- képviselő felének igenlő szavazata szükséges.
2 A Vezetőség kérésére elkészült jogi szakvéleményt mellékeljük, az ügy érdemét (tartalmi részét) a Vezetőség a 2019. december 4.i ülésén tárgyalja, az ülés nyomán esetlegesen keletkező határozati javaslatot még aznap kiküldjük.
3 „3/2019.11.26. Vezetőségi Határozat A vezetőség a 170119-i határozatát megerősítve elfogadja, hogy a mindenkori elnök a vezetőség döntése alapján tiszteletdíjban részesülhessen, a határozatot a soron következő közgyűlés elé terjeszti alapszabálymódosítás keretében.”
4 „3/2019.11.11. Vezetőségi Határozat A Vezetőség a MAZSIHISZ történeti és társadalomtudományi műhelyét az alábbi lényeges tartalommal kívánja létrehozni, egyben az Alapszabály 51. § q) pontja alapján meglévő kizárólagos Közgyűlési jogkörre figyelemmel a Közgyűlés elé terjeszteni: Jogi forma: alapítvány Alapítók: MAZSIHISZ és OR-ZSE (Az alapítói jogok együtt gyakorlása során azonos jogok, ide nem értve azokat a lenti döntési kompetenciákat, melyek közvetlenül a MAZSIHISZ-hez kerültek delegálásra.) Kuratórium: 5 tag: elnök és további 4 tag. Az elnököt, további két kurátort a MAZSIHISZ jogosult delegálni, egyet a Zsidó Múzeum és Levéltár kijelölése alapján a Szövetség, további egy főt az Or-ZSe küld a testületbe. Az alapítvány napi operatív teendőit a titkár látja el, akit a kuratórium választ egyszerű szótöbbséggel.”

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Kommentek