24.07.21. | 15 Támuz 5784
Gyengénlátó verzió

Nagy elődeink / 2022. Január 24. / 12:37

Nagy elődeink: Dr. Hirschler Pál (1907-1944)

Dr. Hirschler Pál rabbi, tudós és műfordító Nagykanizsán született 1907-ben, és Auschwitzban halt mártírhalált 1944-ben. Hirschler Pál a legvészjóslóbb és legtragikusabb években, a harmincas évek elejétől és a soá idején kovácsolt közösséget Székesfehérváron, az utolsó pillanatig tartva a lelket közösségében.

Nagy elődeink / 2022. Január 11. / 12:50

Nagy elődeink: Dr. Geyer Artúr (1894-1976)

Dr. Geyer Artúr rabbi, könyvtáros 1894-ben Budapesten született, és 1976-ban Budapesten halt meg. Geyer Artúr úttörő munkát végzett a magyarországi soá kutatásában az első szépirodalmi, történeti és forrásmunkák, újságcikkek bibligráfiájának összeállításával.

Nagy elődeink / 2022. Január 06. / 12:57

Nagy elődeink: Dr. Kálmán Ödön (1886-1951)

Dr. Kálmán Ödön rabbi, a Rabbiképző tanára 1888-ban Kunszentmártonban született, és Budapesten halt meg 1951-ben. Modern szemléletű rabbiszemélyiség volt, aki a neológ rabbiideál szellemében tudományos kutatással is foglalkozott, és többek között megírta a Jászság és a jászberényi zsidóság történetét, de legfontosabb feladatának a közösségépítést valamint a rabbi gyakorlati teendőit, és annak oktatását tekintette.

Nagy elődeink / 2021. Október 29. / 00:14

Nagy elődeink: Dr. Venetiáner Lajos (1867-1922)

Dr. Venetiáner Lajos rabbi és történész 1867-ben született Budapesten, és 1922-ben halt meg Újpesten. Miközben a klasszikus neológ rabbieszmény szellemiségének jegyében a vallási és világi műveltsége mellett tudományos munkásságára is nagy hangsúlyt fektetett, azon modern szemléletű rabbi közé tartozott, akik munkásságukban nagy figyelmet fordítottak a zsinagógán kívüli közösségépítésre is.

Nagy elődeink / 2021. Október 21. / 11:33

Nagy elődeink: Dr. Kecskeméti Lipót (1865-1936)

Dr. Kecskeméti Lipót rabbi, irodalomtörténész és Szentírás-kutató, 1865-ben Kecskeméten született és 1936-ban Nagyváradon halt meg. A neológ rabbieszmény szellemében a hagyományban és a világi tudományban és műveltségben egyaránt járatos és a közössége iránt elkötelezett rabbi volt, aki vallási tudását a legmodernebb tudományos eredményekkel ötvözte.

Nagy elődeink / 2021. Augusztus 03. / 15:50

Nagy elődeink: Dr. Steinherz Jakab (1856-1921)

A neológ tudós rabbik első nemzedékének jeles képviselőjeként Steinherz Jakab a közösségépítés és a hitoktatás mellett nagy hangsúlyt helyezett a tudományos tevékenységére, ezen belül saját hitközsége történetének kutatására és megírására is.

Nagy elődeink / 2021. Július 13. / 16:24

Nagy elődeink: Dr. Bacher Vilmos (1850-1913)

Bacher Vilmos rabbi és orientalista 1850-ben Lipótszentmiklóson született, és 1913-ban Budapesten halt meg. Bacher a mai napig a nemzetközi tudományos életben a judaisztika, a hebraisztika és az orientalisztika legnagyobbjai közé tartozik, és kimagasló szerepe volt abban, hogy a Rabbiképző Intézet a 19-20. század fordulóján a nemzetközi tudományos élet egyik központjává vált.

Nagy elődeink / 2021. Március 03. / 14:23

Nagy elődeink: Dr. Scheiber Sándor (1913-1985)

Dr. Scheiber Sándor a soá utáni magyar zsidó vallástörténet, történelem és kultúrtörténet kiemelkedő alakja, akinek vallástudományi munkássága és többek között az irodalomtörténet, a történettudomány és a folklorisztika területein végzett tevékenysége mellett a vallásos zsidó élet feltámasztása és újraszervezése is elévülhetetlen érdemei közé tartozik

Nagy elődeink / 2021. Január 15. / 13:13

Nagy elődeink: Blau Lajos (1861-1936)

Dr. Blau Lajos rabbi, a Rabbiképző Intézet professzora és igazgatója 1861-ben Putnokon született és 1936-ban Budapesten hunyt el. Blau professzor az egyik legjelesebb képviselője volt annak a neológ rabbieszménynek, amelynek középpontjában a vallási és világi tudományok szintézise állott.

Nagy elődeink / 2021. Január 06. / 18:10

Nagy elődeink: Bloch Mózes (1815-1909)

Bloch Mózes rabbicsaládból származott, vallási tanulmányait szülővárosában, Ronspergben kezdte, majd nagybátyjánál, Benjamin Wolfnál folytatta a nagytapolcsányi jesivában. Több neves rabbinál tanult, és kapott rabbi oklevelet, többek között Rappaport Salamon Juda prágai rabbitól. Tizenkilenc évesen Pilsenbe ment, ahol a helyi gimnáziumban a világi tudományokban is képezte magát.

Nagy elődeink / 2020. November 02. / 16:07

Nagy elődeink: Marczali Mihály (1823?-1889)

Ő maga nagynevű, öt generációra visszatekintő rabbi-dinasztiába született. Édesapját, Morgenstern Henriket 1830 körül kérték fel rabbinak a zalaszentgróti közösség élére, ezért a család Zalaszentgrótra, az egyik legrégebbi dunántúli zsidó közösségbe költözött. Édesanyja Eisenstädter Mária volt. Morgenstern/Marczali Mihály testvérei, majd a rokonai a Soáig ebben a közösségben éltek

Nagy elődeink / 2020. Október 27. / 11:17

Nagy elődeink: Domán Ernő főrabbi (1886 - 1976)

Domán Ernő főrabbi, az Országos Rabbiképző Intézet Talmud professzora, 1886-ban a Hajdú-Bihar megyei Egyeken született, és 1976-ban Budapesten halt meg. Domán Ernő a Rabbiképzőben végzett tanári tevékenységével a Soá utáni neológ rabbigenerációk oktatásában végzett hatalmas munkát.