„Élj általuk..." (boldogan)

2024. Május 09. / 09:35


„Élj általuk..." (boldogan)

– A törvények betartása kötelesség, más szóval „teher”, ám ha az ember örömmel teljesíti, akkor megelégedettség, vagyis boldogság! Ezzel a kör bezárul, mert az ember megtanulhat boldognak lenni – vallja írásában Szerdócz Ervin főrabbi a KEDOSIM hetiszakasz kapcsán.

Az „élni általa” felhívás a parancsok betartására vonatkozik, melyeket azzal a meggyőződéssel teszi a zsidó nép, hogy „melyik az a nagy nemzet, amelynek oly igazságos törvényei és rendelkezései vannak, mint ez a Tan, melyet én elétek adok...” (V.M. 4/8)

Rási, Slomo Icháki középkori kommentátor és Talmud-tudós (1040-1105, Troyes) kiegészítésül hozzáteszi: „hogy éljen általuk, és ne haljon meg általuk”. A vallási törvények azért vannak, hogy általuk éljünk. Nem kéri, hogy életünk kockáztatásával is betartsuk azokat. Az élet megőrzésének elsőbbsége van minden paranccsal szemben. Onkelosz, az I-II. században élt, zsidó hitre tért prozelita úgy magyarázza a verset, hogy amennyiben ebben a világban betartjuk a parancsokat, az eljövendő világban (ojlom hábo) is „élni fogunk”.

A karlini Áháron Perlov rabbi (1736-1772) Onkelosz megjegyzésével kapcsolatosan mondta: „Szolgáljátok az Örökkévalót örömmel…” (100 Zsolt/2.) Azaz szoros összefüggés van a tórai parancsok betartása, az Istenszeretet és a minőségi élet között! Áháron rabbi így tanítja: „ha valaki egész életében betartja ugyan az Istennek szentelt nap, a Sábesz előírását, de nem teszi örömmel, az eljövendő világban kényelmetlen padon fog ülni, míg a többiek, akik örömmel teszik, terített asztaloknál, a legnagyobb kényelemben fogyasztják az ünnepi lakomát". 

– Ez nem azért lesz így – magyarázta a rabbi –, mert az illető figyelmen kívül hagyta az Oneg Sábát, a Szombat örömteli megélését, hanem azért, mert aki a Szombatot, a nyugalom napját sem tartja örömmel, az nem fog tudni örülni az élet szépségének sem.

„Rabbi Eliezer mondta: Bölcs az, aki mindenkitől tanul! Bölcs az, aki betartja, amit hirdet. Bölcs az, aki látja tetteinek következményeit. Rabbi Jehuda a fejedelem kiegészítette: Bölcs az, aki mindennek örülni tud!” (Ros Hasono 20a.)

Tanuljunk meg boldognak lenni!

Az élet boldog megélésének képessége a világ három általános tételéből levezethető, megtanulható! 

Az első a létezés legáltalánosabb törvénye: a világon minden szüntelen mozgásban, változásban, átalakulásban van. Mielőtt felfoghatnánk, mi történik körülöttünk, már fordul a világ kereke, és a „van” jelensége a „volt” kútjába süllyed. 

A második tétel: mivel minden jelenség szüntelen mozgásban, változásban és átalakulásban van, semmi sem alkot egységes, maradandó egészt. Sőt! Amit tapasztalunk, észlelünk, önmagában nem valóság, hanem érzéseink, képzeteink kombinációja. Ebből következik, hogy a világot nem valóságában, hanem érzéseink, lelkiállapotunk tükrében tapasztaljuk. Eszerint viszont a világ, a jelenségek világa: átmeneti és megismerhetetlen. Ha pedig a világ mulandó és megismerhetetlen, akkor a világ nem jó! Eszerint a világ rossz, és benne az élet boldogtalan. 

A harmadik tézis ‒ az előző kettőre épülve ‒ azt hirdeti, hogy ha a jelenségek világa változó és megismerhetetlen, akkor ebben a világban semmi sem azonos önmagával. Az következik ebből, hogy az általunk tapasztalt világ nem a valóság, hanem a képzet, azaz az illúzió világa. A világ tehát olyan, amilyennek látjuk! Ha az emberben van Istenfélelem, ha magasztosabb célok vezérlik, mintsem a világ baján keseregni, ha megvan a képesség és akarat, meg kell tanulni a világot, az életet szépnek látni. 

Nem az árnyak, a sötétség világát kell keresni! Isten „legyen világosság!” világát kell megtanulni szépnek látni! A három tétel a világról beszél, de az ÉLETRŐL szól! „Istenfélelem a tudás kezdete…” (Péld.1/7.) Legyen bennetek Istenfélelem, és tanuljatok meg boldognak lenni! Ez nem önámítás! Ez parancs:

„Szolgáljátok az Örökkévalót örömmel, menjetek (boldogságotok elé) elébe ujjongással!” (100. Zsolt. 2.)
mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Közélet
Kiosztották az idei Ember Mária-díjakat
Zsidó világ
Robin Williams elstandupolja a kivonulást Egyiptomból