7. Kedosim 19–20,27

7. Kedosim 19–20,27

Szerző: Kácsor Zsolt

Lev 19,1 És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Lev 19,2Szólj Izráel fiainak egész községéhez és mondd nekik: Szentek legyetek, mert szent vagyok Én, az Örökkévaló, a ti Istenetek.Lev 19,3Mindenki félje anyját és atyját és szombatjaimat tartsátok meg. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.Lev 19,4Ne forduljatok a bálványok felé és öntött Isteneket ne készítsetek magatoknak. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.Lev 19,5És midőn áldoztok békeáldozatot az Örökkévalónak, úgy áldozzátok, hogy elfogadja.Lev 19,6Áldozástok napján egyék meg és másnap; és ami megmarad a harmadik napig, tűzben égettessék el.Lev 19,7És ha megennék azt a harmadik napon, megvetés tárgya az, nem lesz elfogadva.Lev 19,8.Bárki eszi, viselje bűnét, mert az Örökkévaló szentségét megszentségtelenítette és az az ember irtassék ki népéből.Lev 19,9És amikor learatjátok országotok aratását, ne arasd le teljesen földed szélét és ami elhullott, ne szedegesd fel.Lev 19,10Szőlődet ne böngészd és szőlőd elhullott szemeit ne szedegesd fel, a szegénynek és a jövevénynek hagyd azokat. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.Lev 19,11Ne lopjatok, ne tagadjátok le az igazságot és ne hazudjatok egymás ellen.Lev 19,12És ne esküdjetek az én nevemmel hazugságra, úgyhogy megszentségtelenítsd Isten nevét. Én vagyok az Örökkévaló.Lev 19,13Ne fosztogasd felebarátodat és ne rabolj, ne hagyd éjjelen át béresszolgádnak munkadíját magadnál reggelig.Lev 19,14Ne átkozd a süketet és a vak elé ne vess gáncsot, hanem féld Istenedet. Én vagyok az Örökkévaló.Lev 19,15Ne kövess el igazságtalanságot az ítéletben, ne légy tekintettel a szegényre és ne tiszteld a hatalmas személyét, igazsággal ítéld meg embertársadat.Lev 19,16Ne járj, mint rágalmazó néped között; ne maradj tétlen felebarátod vérénél. Én vagyok az Örökkévaló.Lev 19,17Ne gyűlöld testvéredet szívedben; feddjed embertársadat, hogy ne viselj miatta bűnt.Lev 19,18Ne állj bosszút és ne tarts haragot néped fiai között; hanem szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. Én vagyok az Örökkévaló.Lev 19,19Törvényeimet tartsd meg; barmodat ne párosítsd másféle fajúval és meződet ne vesd be kétféle maggal; és kétféléből készült ruhát, kevert szövésűt ne végy magadra.Lev 19,20Ha férfi hál nővel és közösül vele, aki rabszolganő, egy férfinak jegyese, de meg nem váltatott, sem szabadság nem adatott neki, érje őket büntetés, de ne ölessenek meg, mert nem volt fölszabadítva.Lev 19,21Vigye el a férfi bűnáldozatát az Örökkévalónak a találkozás sátrának bejáratához, bűnáldozatra való kost.Lev 19,22És szerezzen számára engesztelést a pap a bűnáldozat kosával az Örökkévaló színe előtt, vétke miatt, melyet vétkezett, és megbocsáttatik neki a vétke, melyet vétkezett.Lev 19,23És midőn bementek az országba és ültettek bármilyen gyümölcsfát, hagyjátok érintetlenül a gyümölcsét; három évig legyen számotokra érintetlen, ne egyétek meg.Lev 19,24De a negyedik évben minden gyümölcs szent legyen hálaadásra az Örökkévalónak,Lev 19,25és az ötödik évben ehetitek a gyümölcsét, hogy szaporítsa nektek a termést. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.Lev 19,26Ne egyetek semmit vérével; ne űzzetek varázslást és ne jósolgassatok.Lev 19,27Ne vágjátok le kerekre hajatok szélét és ne borotváld le szakállad szélét.Lev 19,28Ne tegyetek testeteken bevágást halott miatt és bekarcolt jeleket ne tegyetek magatokon. Én vagyok az Örökkévaló.Lev 19,29Ne szentségtelenítsd meg leányodat, paráználkodni engedve őt, ne legyen parázna az ország, ne teljék meg az ország fajtalansággal.Lev 19,30Szombatjaimat őrizzétek meg és tiszteljétek szentélyemet. Én vagyok az Örökkévaló.Lev 19,31Ne forduljatok a szellemidézőkhöz, se a varázslókhoz; ne keressétek fel őket, nehogy tisztátalanná váljatok általuk. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.Lev 19,32Ősz fej előtt állj föl és tiszteld az öregnek arcát és féld Istenedet. Én vagyok az Örökkévaló.Lev 19,33És ha jövevény tartózkodik nálad országtokban, ne tégy vele rosszat.Lev 19,34Olyan legyen nálatok a jövevény, aki köztetek tartózkodik, mint az odavaló, és szeresd őt, mint tenmagadat, mert jövevények voltatok Egyiptom országában. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.Lev 19,35Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben, se mértékben, se súlyban, se ürmérésben.Lev 19,36Igaz mérleg, igaz súlykövek, igaz éfa, igaz hin legyen nálatok. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek, aki kivezettelek benneteket Egyiptom országából.Lev 19,37Tartsátok meg minden törvényemet és minden rendeletemet, hogy teljesítsétek őket. Én vagyok az Örökkévaló.Lev 20.Lev 20,1És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Lev 20,2Mondd meg Izráel fiainak: Bárki Izráel fiai közül vagy az Izráelben tartózkodó jövevények közül, aki magzatából ad a Moloknak, ölessék meg; az ország népe kövezze meg kövekkel.Lev 20,3Én is az ilyen férfi ellen fordítom arcomat és kiirtom őt népe közül, mert magzatából adott a Moloknak, hogy beszennyeze szentélyemet és megszentségtelenítse szent Nevemet.Lev 20,4És ha az ország népe szemet húny a férfi előtt, mikor magzatából Moloknak ad és nem öli meg őt,Lev 20,5akkor majd én fordítom arcomat az ellen a férfi ellen és családja ellen, és kiirtom őt és mindazokat, akik paráználkodnak példája után, paráználkodva a Molok után, népük közül.Lev 20,6És a személy, aki a szellemidézőkhöz és varázslókhoz fordul, paráználkodván utánuk, arcomat majd az ellen a személy ellen fordítom és kiirtom őt népe közül.Lev 20,7Szenteljétek meg magatokat, hogy szentek legyetek, mert én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.Lev 20,8Tartsátok meg törvényeimet és teljesítsétek őket. Én vagyok az Örökkévaló, aki megszentel benneteket.Lev 20,9Mert mindenki, aki átkozza atyját vagy anyját, ölessék meg; atyját vagy anyját átkozta, vérbűn van rajta.Lev 20,10És a férfi, aki házasságot tör valakinek feleségével, aki házasságot tör felebarátjának feleségével, ölessék meg a házasságtörő férfi és a házasságtörő nő.Lev 20,11És a férfi, aki atyja feleségével hál, fölfedte atyja mezítelenségét, ölessenek meg mindketten, vérbűn van rajtuk.Lev 20,12És ha egy férfi menyével hál, ölessenek meg mindketten, utálatosságot követtek el, vérbűn van rajtuk.Lev 20,13És ha egy férfi férfival hál, amint hálnak nővel, utálatosságot követtek el mindketten, ölessenek meg, vérbűn van rajtuk.Lev 20,14És ha férfi elvesz egy nőt és annak anyját, fajtalanság az; tűzben égessék el őt és azokat, hogy ne legyen fajtalanság köztetek.Lev 20,15Ha egy férfi barommal közösül, ölessék meg, a barmot pedig üssétek agyon.Lev 20,16És ha egy nő közeledik egy baromhoz, hogy az egyesüljön vele, öld meg a nőt és a barmot, ölessenek meg; vérbűn van rajtuk.Lev 20,17És ha egy férfi elveszi nővérét, atyja leányát vagy anyja leányát és látja mezítelenségét és a nő látja az ő mezítelenségét, gyalázat az, irtassanak ki népük fiainak szeme előtt; nővére mezítelenségét fedte föl, viselje bűnét.Lev 20,18És ha egy férfi tisztulásában szenvedő nővel hál és fölfedte mezítelenségét, mivel megmeztelenítette forrását és a nő fölfedte vérének forrását, irtassanak ki mindketten népük közül.Lev 20,19Anyád nővérének sem atyád nővérének mezítelenségét föl ne fedd, mert vérrokonát meztelenítette meg, bűnüket viseljék.Lev 20,20Ha egy férfi nagynénjével hál, nagybátyjának mezítelenségét fedte föl; viseljék vétküket, gyermektelenül haljanak meg.Lev 20,21Ha egy férfi elveszi fivérének feleségét, fertőzet az; fivérének mezítelenségét fedte föl, gyermektelenek legyenek.Lev 20,22Tartsátok meg minden törvényemet és minden rendeletemet és tegyétek meg azokat, hogy ki ne vessen benneteket az ország, ahová beviszlek benneteket, hogy benne lakjatok.Lev 20,23És ne járjatok annak a nemzetnek törvényei szerint, amelyet én elűzök előletek, mert ők mindezeket tették és megútáltam őket.Lev 20,24És mondtam nektek: Ti kapjátok örökségül földjüket és én adom azt nektek, hogy bírjátok azt, a tejjel-mézzel folyó országot. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek, aki elkülönítettelek benneteket a népektől.Lev 20,25Tegyetek különbséget a tiszta és a tisztátalan barom között, a tisztátalan és tiszta madár között, hogy meg ne undokítsátok lelketeket a barom és a madár által és semmi által, ami mászik a földön, amit elkülönítettem tőletek, mint tisztátalanokat.Lev 20,26Legyetek nekem szentek, mert szent vagyok én, az Örökkévaló; azért különítettelek el benneteket a népektől, hogy az enyéim legyetek.Lev 20,27És a férfi vagy nő, aki közöttük szellemidéző vagy varázsló lesz, ölessék meg; kővel kövezzék meg őket, vérbűn van rajtuk.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek