Harsányi László: Zsidó művészek a viharban (122. rész) – Karinthi(y) Ada

2022. Július 20. / 12:27


Harsányi László: Zsidó művészek a viharban (122. rész) – Karinthi(y) Ada

1939-ben, az első két zsidótörvényt követően az OMIKE (Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület) – a Pesti Izraelita Hitközséggel szoros együttműködésben – a fellépési lehetőségeiktől, kenyerüktől megfosztott zsidó művészek számára létrehozta a Művészakciót. Ebben a nagysikerű kezdeményezésben 1944. március 19-ig 550 színész, énekes, zenész, táncos, festő, szobrász, író jutott lehetőséghez és szó szerint éltető levegőhöz.

E hasábokon időről-időre bemutatok egy-egy művészt az akkor és ott fellépő, kiállító szereplők közül.

karinthy-ada-cimlap.png

A születésük után életben maradt öt Karinthi testvér közül legtöbben a lehíresebbet, Karinthy Frigyest ismerik. Ada a nővére volt, 1880. október 20-án született Budapesten. Élete során a változásoknak megfelelően, sokszor változott meg a keresztneve. Etelka néven született, sokáig Etusnak hívták. Négy (más források szerint hat) éves volt, amikor szülei kikeresztelkedtek, feltehetően akkor az Adél Jusztina nevet kapta. Az 1900-as évek elején, Ada néven szignálta azokat a versecskéket, amelyek a Szász-féle Nyilvános Elemi Leány- és Fiúiskola kiadványaiban jelentek meg. 1908-ban az akkor tanítónő Ada házasságot kötött Erdei Viktor festőművésszel, ekkortól Karinthy E. Ada, E. Karinthy Ada, ritkábban Erdei Viktorné néven jelent meg, a nem sűrű újsághírekben.

Karinthy Ada www.karinthy.hu (002).jpg

Néhány év múlva következett egy újabb fordulat. Az Egyenlőség 1921. március 8-án közölte a következő kis beszámolót: „Elmúlt szombaton a Rombach-utcai templomban szokatlan, gyönyörűséges ünnep folyt le. Az istentisztelet után, amikor a hívők felüdülve az Istenhez való fohászkodás nagyszerű áhítatában eltávoztak, a frigyszekrény elé járult egy ünnepi érzéstől meghatott nő. Köréje gyülekeztek a templom-elöljárók, Adler Illés főrabbi és a hívők közül azok, akik tudtak a közelgő eseményről. A frigyláda előtt megállottak, a főrabbi rövid héber imát mondott, majd magyarul megszólalt: Kedves testvérünk, aki megtérsz Izrael ősi Istenéhez üdvöz légy. Noémi bibliai nevét kapod meg, aki hűséges szolgája lőn a Mindenható Úrnak, és Elimelechnek odaadó hű hitvese. Noémi leszel és Istenfélő, jámbor, áldozatkész és hűséges. Az asszony, aki zsidó hitre tért, Erdei Viktor festőművész felesége.”

A most már Ada Noémi keresztnevű művésznő Erdei Viktorral való kapcsolatáról tudni kell, hogy házasságukat 1922-ben felbontották, viszont rá két évvel később, 1924-ben újból összeházasodtak.

Karinthi Ada a nagybányai festőiskolában tanult. 1911 júniusában jelent meg az első híradás kiállításáról, amely Nagyváradon volt, közösen Gulácsy Lajossal és Erdei Viktorral. Egy évvel később a kiállítást megismételték, Szegeden, majd újabb egy év múlva ismét Nagyváradon.

Amikor az 1910 évek elején Párizsban tanult festeni, Modigliani portrét rajzolt róla (1912).

Karinthy Ada Modigliani rajza Szépművészeti Múzeum (002).jpg

1914-ben részt vett, ahogy arról a Pesti Hírlap is beszámolt, „a magyar piktorínák kiállításán”. Állandó résztvevője volt az 1910-es évek második felében a Nemzeti Szalon és a Műcsarnok csoportos kiállításainak. Alapvetően vízfestményekkel szerepelt, de ezen kívül készített iparművészeti munkákat és könyvillusztrációkat is. Ez utóbbi tevékenységek jellemezték művészi munkáját az 1920-as években is.

A továbbiakban az újsághírek nagyon megritkultak. Néha-néha volt mód információt látni a tevékenységéről. Ilyen volt a Pesti Hírlap 1931 decemberi híradása „A magyar újságrajzoló művészek kiállításáról”, amelyen „E. Karinthy Ada költői szépségű jelmezes témákat” küldött be. 1936-ban ott volt a neve a jubileumi iparművészeti kiállítás résztvevői között.

Nincs adat arról, hogy férjével, Erdei Viktorral tartott-e, amikor az 1924 után egy évtizedig Kárpátalján festett és rajzolt.

Az OMIKE Művészakció három kiállításán vett részt alapvetően akvarellekkel.

1947 decemberében, a Népszava közölte egy versét, egyéb adat további életéről, munkásságáról nem lelhető fel.

1955. május 31-én hunyt el, Budapesten.

Ide kívánkozik még egy rövid történet: „Karinthy Ada mesélte, hogy amikor visszatért a zsidó hitre, egy társaságban összetalálkozott fivérével, Karinthy Frigyessel, aki tréfára fogta a dolgot és mindössze annyit kérdezett tőle: – Politizálsz, Adácskám? És Erdeiné Karinthy Ada, fivéréhez méltó szellemességgel felelt: – Nem, Fricikém, csak visszatértem önmagamhoz!” (Zsidó Néplap, 1936. május 15.)

Képek:

1.) Fotóportré. www.karinthy.hu
2.) Új Ember. Mértékadó. 2016.
3-4.) arte.hu aukció 2021.
5.) Várnai Zseni: Furulyaszó c. könyvének fedlapja

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek