Címkék

Omike

Omike / 2024. Július 17. / 16:52

Harsányi László: Zsidó művészek a viharban 156. rész – Bársony Aladár

E hasábokon korábban időről-időre bemutattam egy-egy művészt az akkor és ott fellépő, kiállító szereplők közül. Most újra felveszem a fonalat, mert még sok nevet érdemes megőrizni az emlékezetnek.

Omike / 2024. Június 20. / 16:56

Harsányi László: Zsidó művészek a viharban 155. rész - az OMIKE elnökei

E hasábokon korábban időről-időre bemutattam egy-egy művészt a Művészakcióban, 1939-1944 között fellépő, kiállító szereplők közül. Most az eddigiektől eltérő módon az OMIKE 1910 és 1939 közötti elnökeit mutatom be.

Omike / 2024. Május 14. / 12:18

Harsányi László: Zsidó művészek a viharban 154. rész – Wojticzky Elvira

Most egy olyan művésznő pályafutásának vázlatos ismertetésével kísérletezem, aki az OMIKE-n kívül tagja volt még 1941-től a Concordia, Kolozsvári Zsidó Színház társulatának is. Nincs ismeretem más olyan zsidó színészről, aki mindkét – az üldözötteknek átmeneti lehetőséget biztosító – színházban fellépett. De lássuk először egy két mondatban, mi is volt a Concordia?

Omike / 2024. Április 10. / 15:58

Harsányi László: Zsidó művészek a viharban 153. rész – Donáth Ede

Már tizenkét éves korában felfedezték zenei tehetségét, de apja a kereskedői pályára szánta. Zenei tanulmányait a pozsonyi székesegyház karnagyánál kezdte, majd vizsgáit Bécsben tette le. Előbb Pozsonyban orgonistaként működött és zongoraórákat adott. 1897-től Serly Lajos az Óbudai Kisfaludy Színházban alkalmazta karmesterként. Más feladatai mellett a bemutatott darabok „zenei felöltöztetését” végezte el.

Omike / 2024. Március 28. / 10:15

Harsányi László: Zsidó művészek a viharban 152. rész – Demény Art(h)úr

Az első hír az akkor 22 éves zeneakadémiai növendékről 1913 februárjában jelent meg Az Újság-ban. Eszerint a Művészet és Művelődés Magyar Nők Köre hangversenyén „Demény Artúr operaénekes Rubinstein: Egy vén király, Hubay: Szeretném itt hagyni című dalait énekli.”

Omike / 2024. Március 07. / 12:05

Harsányi László: Zsidó művészek a viharban 151. rész – Bálint Lajos

Bálint Lajos (1886–1974) műkritikus, dramaturg, író, műfordító, publicista volt. Remek könyvecskét írt róla 2014-ben Horák Magda, a zsidó művészek és az OMIKE kitűnő kutatója („Lulu”, Bálint Lajos élete és munkássága). Sokban támaszkodom az e könyvben leírtakra, ezt dőlt betűs írásmóddal jelezve.

Omike / 2024. Január 02. / 17:58

„Az írás népe vagyunk, lelkiszükségletünk maradjon a művelődés…”

A 19. század közepén indult el az a folyamat, melynek során a hitközségek vallási közösségekké alakultak át, és korábbi feladataikat részben átvette az állam. Ezzel párhuzamosan jelentek meg azok – a zsidó közösség egy-egy csoportját összefogó – szervezetek, amelyek hol a hitközségekkel szoros kapcsolatban, hol azoktól távolabb, a hitélettől eltérő feladatokat végeztek el.

Omike / 2023. December 05. / 15:27

„Céljuk a zsidó művészek szerepeltetése és anyagi javadalmazása…”

A zsidótörvények nyomán tömegesen állásvesztésre ítélt zsidó színészek és zenészek az eddig bejutatottakon kívül még kétfajta további menedéket találhattak 1939 után. Az egyiket a különböző, ma civilnek nevezett szervezetek – ideértve a szakszervezetek intézményeit – rendezvényei jelentették, a másikat a magánemberek által, nem egyszer otthon rendezett „estek”.

Omike / 2023. November 22. / 15:39

Menedékek: „Rutinirozott sok sikert látott előadók vagyunk”

Nagyon kevés dokumentum, nagyon kevés a helyi sajtóban megjelent hír található arról, hogy a zsidótörvények életbelépése után miként nyújtott menedéket egy-egy vidéki város zsidó közössége a művészeinek. A kevéske adatforrás főként az adott hitközség és más, valamely izraelita egyesület kulturális erőfeszítéseiről vagy a hozzájuk forduló művészek kéréseiről tartalmaz információkat.

Omike / 2023. November 05. / 20:52

Menedékek 19. rész – „már a Varieté is ’túljó’ volt a zsidónak”

„Egy időben […] divatban volt a Hacsek és Sajó szellemes duó, de ketté kellett válniuk, mivel a dicső kettősből csak az egyiket, Herczeg Jenőt vették fel a kamarába, a derék Sajót, vagyis Komlós Vilmost nem. A varieté műsorán ennek ellenére szerepel a Hacsek és Sajó pár, mégpedig a következő megoldással: a színpadon csak Herczeg Jenő látható, ő beszél és Sajó felel – gramofonlemezről!”

Omike / 2023. Október 31. / 14:52

„… kellemesen csengő hang, finom muzikalitás …”

Menedékek: az OMIKE Művészakció és társai 1939-1944/18. rész. Bibó Olga és Sebők Stefi énekesek. Harsányi László írása .

Omike / 2023. Október 04. / 14:10

"...szíves jóindulatukba ajánljuk ügyünket"

Az OMIKE sajtócsoportjának, a Szegedi Izraelita Hitközség elnökségéhez küldött, 1940. májusi leveléből.