NÁSZÓ, gyertya 06.14. 20:24, kimenete: 06.15. 21:45
24.06.14. | 8 Sziván 5784
Alapértelmezett verzió

Köszöntők / 2021. Március 26. / 09:57

Schőner Alfréd: Peszach 5781 – Kefar Sava, Izrael

Melankolikus téli öltözetét feledve, s a tavasz mámorító illatát érzékelve, újbóli pompájában tetszeleg a mindig megújuló természet. Még a fülünkbe cseng púrim ünnepének zoomon keresztül is érzékelt farsangi kavalkádja, az est-reggeli megila olvasás sokszorta átélt csodája, a történelmi igazság diadala. Mégis, már itt van niszán hava, első a hónapok között. A szabadság hónapja.

Köszöntők / 2021. Március 26. / 09:22

Verő Tamás: Dor vador – nemzedékről nemzedékre

Ma este beköszönt a sábesz, a teremtést lezáró pihenés napja. A világ megalkotása óta beléptünk az 5781. zsinagógai évbe. Amikor ezen a szombaton elbúcsúzunk a sabesztől azonnal beköszönt Peszah, a szabadság, az elkerülés ünnepe. 3333 évvel ezelőtt történt az egyiptomi rabszolgaságból való megszabadulás.

Köszöntők / 2021. Március 25. / 18:19

Pészachi kántorkoncert és köszöntő: boldog ünnepet

Boldog és kóser pészachot kíván az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE) az intézmény polgárainak és bará­tai­nak eb­ben a külö­nö­sen nehéz idő­szak­ban Vaj­da Ká­roly rek­tor kö­szön­tő­jé­vel és kántor­hall­ga­tó­ink, il­let­ve meste­re­ik ünne­pi éne­ké­vel.

Köszöntők / 2021. Március 25. / 18:01

Heisler András: Aki reménykedik, az lélekben már szabad

A Pészachra történő felkészülés előtti héten a Mazsihisz 120 fős közgyűlésének tagjai számára egy monstre beszélgetéssorozatot szerveztem. Minden napon 18 küldöttet tájékoztattam a Szövetségünk dolgairól, örömökről és bánatokról, sikerekről és kudarcokról, miközben kaptam dicséretet és kritikát, kérést és javaslatot. Jó volt, mert beszélgetni kell.

Köszöntők / 2021. Március 24. / 22:04

A szabadság elsősorban remény: a történet íve

A Talmud, amikor a széder este vezetőjének a feladatáról beszél, jelzi, hogy a történet, amelyet el kell mondania, a megaláztatástól a dicsőségig ível. Ezt üzeni az ünnep: hogy végül, bármennyire nehéz is most, a történet íve a felszabadulás felé vezet. Hogy van remény, és ennek a reménynek a megőrzése a szabadság ígérete. Hogy remény nélkül nincs szabadság.