„És a föld megromlott Isten előtt, megtelt a föld erőszakkal”

2023. Október 19. / 09:48


„És a föld megromlott Isten előtt, megtelt a föld erőszakkal”

– Mit jelent a címben szereplő versben (I.M. 6/11.) a szó: „erőszak”? – kérdezi a Noah hetiszakaszról szóló írásában Szerdócz Ervin rabbi. A szónak aktualitása van Izrael jelenlegi helyzetében, hiszen az „erőszak” héber nyelven: HÁMÁSZ!

Ki gondolta volna, hogy Noé kijelentése, melyet több ezer évvel korábban tett, ilyen fájón aktualizálódik napjainkban!

„…megtelt a föld erőszakkal”? Az „erőszak” héber nyelven: HÁMÁSZ!

Rabbi Avraham Saba (1440–1508) szerint Noé korának problematikája (is) az volt, hogy a kortárs emberek társadalmukban mindent helyesnek, megfelelőnek, elfogadhatónak és jónak gondoltak. Noé generációja elégedett volt azokkal a konvenciókkal, szabályokkal, melyekkel az akkori társadalom működött.

Fel kell ismernünk, hogy azok a legproblematikusabb élethelyzetek, melyekben az emberek elégedettségükben nem érzékelik környezetük társadalmi feszültségeit. Csak akkor fogják fel, hogy baj van, amikor már nincs lehetőség egyrészt a védekezésre, másrészt a változásra. Pedig az ilyen helyzetek kivétel nélkül fájdalmas véget érnek.

A fenti idézet az özönvizet kiváltó okra utal. Bölcseink (Brachot6b) szerint az „erőszak” („hámász”) kifejezés a lopás bűnére utal. Nem ez volt Noé korának egyetlen bűne, de ez volt, ami rontotta a morált. Önmagában a lopás vétke többféleképpen értelmezhető. Elsősorban az számít lopásnak, amiről kiderül, hogy a meglopottnak kárt okoz, és ami nyilvánosságra kerül. Ezzel ellentétben olyan lopás is van, ami rejtve marad, csak „Isten színe előtt” relevancia. Az elkövető lelkiismeretét nem érinti, nem kezeli bűnként. A „meglopott” nem vesz róla tudomást, a környezet előtt rejtve marad vagy nem tartják annak.

Lopásnak számít például az önámítás, a megmásíthatatlan magabiztosság, a hamis képzet, hogy a jólét örök, megváltozhatatlan. Lopásnak számít a képmutató megtévesztés és a békejobb elutasítása.

„Ha az ember „shálom”-ot mond, és a másik ember erre nem válaszol, akkor tolvajnak neveztetik, amint írva van: „...lelegeltétek a szőlőt, szegénytől rablott marha van házaitokban” (Jes. 3:14). A modern Izrael a létrejötte után békejobbot nyújtott, segélyt adott a rászoruló palesztinoknak. Vízzel, árammal és üzemanyaggal látta el településeiket. Mindezt elfogadták, de nem volt benne köszönet. Rási szerint ha valaki nem köszön vissza a jobb módban levő embernek, az is lopás.

„És a föld megromlott Isten előtt, megtelt a föld erőszakkal” (I.M. 6/11.). 2023. október 7-én Izrael megtudta, mit jelent az ERŐSZAK szó! HÁMÁSZ!

ABBA SHALOM ÉS A GONOSZ HÁMÁSZ TÖRTÉNETE

Meghalt Abba Shalom, Izrael bölcse. Gyermekei árván maradtak, felesége özvegyen és szegényen. Kis telkük volt a város szélén. Gyógyfüveket termesztettek és gyűjtöttek Izrael betegeinek. Abból éltek csendesen és szerényen. 

A sánta, és egyik szemére vak Hámász régi ellensége volt a családnak. Irigyelte azt a tiszteletet és szeretetet, melyben az özvegy és az árvák részesültek. Elhatározta, hogy kiűzi őket a városból, és ő maga fegyvert fog gyártani. Azt akarta, hogy az ő nevét félelemből emlegessék. 

Hámász lázítani kezdte a lakosságot Abba Shalom családja ellen. Így szólt mindenkihez: „Adakozzatok, hogy fegyvert készíthessek! Adakozzatok, hogy tőkét gyűjthessek, hogy elvegyem a telket az özvegytől és árváitól!”.

Abba Shalom legkisebb fia elment rabbi Joszéfhoz. Könnyes szemmel elmesélte, mire készül Hámász ellenük. A mester végighallgatta panaszát, majd így szólt: 

„Szemem a hegyek fölé emelem: honnan jön az én segítségem? Segítségem az Örökkévalótól, ki alkotója az égnek és a földnek! Nem engedi lábad megbotlani, nem szunnyad a te Őriződ” (121.Zsolt/1-3).

– Ne féljetek, Izrael bölcsének özvegye és árvái – biztatta őket a rabbi. – Hadd gyűjtsön a gonosz Hámász kincseket. Meglátjátok majd, hogy tulajdonképpen nektek gyűjt. 

Amikor Hámász azt hitte, hogy eléggé nagy kincset gyűjtött össze a család ellen, egy reggel halva találták ágyában. Éjszaka agyvérzés ölte meg. A város lakói úgy döntöttek, hogy a kincset, amit Hámász ágya alatt találnak, Abba Shalom özvegyének és árváinak adják!

Amikor ez Rabbi Joszéf tudomására jutott, azt mondta: „Bizony nem szunnyad, nem szendereg Izrael őrizője” (u.o.4).


mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Izrael
Szijjártó Péter megérkezett Izraelbe
2024. Január 17. / 08:53

Szijjártó Péter megérkezett Izraelbe

Zsidó kisokos
Hávdálá – Szombat búcsúztatás
2024. Február 03. / 19:21

Hávdálá – Szombat búcsúztatás