Címkék

Tóra

Zsidó világ / 2023. November 24. / 13:51

Nem ismerni az én-t: Isten hívása az éjszaka csendjében – Jó szombatot!

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent ünnepe ma kora este 15 óra 41 perckor köszönt be, a királynő holnap este 16 óra 49 perckor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, valamint Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Tórából ezen a héten a Vájécé (Mózes 1. 28:10-32:3.) hetiszakaszt olvassuk. Békés szombatot minden kedves hittestvérünknek!

Zsidó világ / 2023. November 23. / 09:44

Jákob lajtorjája

– Az élet olyan, mint egy létra. Hol felemelkedünk a legfelső fokára, hol a legalsó fokán állunk. Az ember életében Isten a teremtő gondviselés! – tanítja írásában Szerdócz Ervin rabbi a Vájécé hetiszakasz kapcsán.

Zsidó világ / 2023. November 17. / 15:20

Hogyan legyünk halandók? – Jó szombatot!

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent ünnepe ma kora este 15 óra 48 perckor köszönt be, a királynő holnap este 16 óra 55 perckor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, valamint Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Tórából ezen a héten a Toldot (Mózes 1. 25:19-28:9) hetiszakaszt olvassuk. Békés szombatot minden kedves hittestvérünknek!

Zsidó világ / 2023. November 16. / 10:03

Szerdócz Ervin: A tusakodókról

Jákob és Ézsau történetéből kiderül, hogy a születendő gyerek magában hordozza jó vagy rossz természetét. Ám mindenki szabad akarattal születik, mindenkinek lehetősége van legyűrni rossz természetét, hogy jobbá válhasson.

Zsidó világ / 2023. November 10. / 14:47

Ábrahám apánk két élete: 30 év nagyvakáció – Jó szombatot!

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent ünnepe ma kora este 15 óra 56 perckor köszönt be, a királynő holnap este 17 óra 02 perckor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, valamint Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Tórából ezen a héten a Hájé Szárá (Mózes 1. 23-25:18) hetiszakaszt olvassuk. Békés szombatot minden kedves hittestvérünknek!

Zsidó világ / 2023. November 09. / 11:41

„Egy élemedett korú, öreg ember"

„S fölkél a nap és lenyugszik a nap, s helyére siet, ahol fölkél.”( Koh. 1/5.) Ez a sorsa az embernek, mert „porból vétetett és porrá lesz!” (I.M.3/19) – fejti ki Szerdócz Ervin rabbi a Hájé Szárá hetiszakasz kapcsán a minden generációt érintő kérdésről.

Zsidó világ / 2023. November 03. / 14:46

Ráhagyni, vagy odafigyelni rá: Sára kettős tragédiája – Jó szombatot!

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent ünnepe ma kora este 16 óra 06 perckor köszönt be, a királynő holnap este 17 óra 11 perckor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, valamint Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Tórából ezen a héten a Vájéra (Mózes 1. 18-22.) hetiszakaszt olvassuk. Békés szombatot minden kedves hittestvérünknek!

Zsidó világ / 2023. November 02. / 08:28

„Vedd egyetlen fiadat… és áldozd fel őt...”

– Ábrahám történetéből tudjuk, hogy Isten parancsa kell ahhoz, hogy valaki embertársa, ad absurdum a fia életére törjön. De egy ismeretlen kis angyal szava is fölül írja a parancsot azzal, ha kimondja: „Ne nyújtsd ki kezed!” – tanítja írásában Szerdócz Ervin újpesti rabbi a Vájéra hetiszakasz kapcsán.

Zsidó világ / 2023. Október 27. / 11:25

Ábrahám, mint nem zsidó nő és a közelgő megváltás

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent ünnepe ma kora este 17 óra 17 perckor köszönt be, a királynő holnap este 18 óra 21 perckor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, valamint Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Tórából ezen a héten a Leh-Lehá (Mózes 1. 12-17.) hetiszakaszt olvassuk. Békés szombatot minden kedves hittestvérünknek!

Zsidó világ / 2023. Október 26. / 10:07

Érvényesülni fogsz, mert veled lesz gondviselő Istened

– Isten próbára tette az első ősapát, Ábrahámot. Döntenie kellett, hogy az Örökkévalóhoz vagy otthonához ragaszkodik jobban. A zsidók követték Ábrahámot, aki Izrael Istenét választotta! Beteljesedett a jóslat: „S ti, akik ragaszkodtatok az Örökkévalóhoz, Istenetekhez, mindnyájan életben vagytok a mai napon” (V.M. 4/4). Ám Israel Cháj! Izrael népe él, és élni fog! – tanítja írásában a Leh Lehá hetiszakasz kapcsán Szerdócz Ervin főrabbi.

Zsidó világ / 2023. Október 20. / 14:27

Traumák és túlélők: katasztrófa után – Jó szombatot!

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent ünnepe ma kora este 17 óra 29 perckor köszönt be, a királynő holnap este 18 óra 32 perckor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, valamint Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Tórából ezen a héten a Noáh (Mózes 1. 6:9-11:32.) hetiszakaszt olvassuk. Békés szombatot minden kedves hittestvérünknek!

Zsidó világ / 2023. Október 19. / 09:48

„És a föld megromlott Isten előtt, megtelt a föld erőszakkal”

– Mit jelent a címben szereplő versben (I.M. 6/11.) a szó: „erőszak”? – kérdezi a Noah hetiszakaszról szóló írásában Szerdócz Ervin rabbi. A szónak aktualitása van Izrael jelenlegi helyzetében, hiszen az „erőszak” héber nyelven: HÁMÁSZ!