Címkék

Szerdócz Ervin

Zsidó világ / 2023. Május 25. / 10:20

Szerdócz Ervin: A zsidósághoz visszatért pápa története

– A zsidó hagyomány kollektív betérésnek tartja a Szináj hegyi kinyilatkozást. A „megtesszük és meghallgatjuk” felkiáltással a nép magára vállalta a Tóra rendeleteit, szóbeli hagyományait és ezzel vallási identitást vállalt magára. Később a történelem produkált nagyon különös eseteket, amikor a zsidó identitás visszatérést követelt... – írja az újpesti főrabbi a hamarosan ránk köszöntő sávuót alkalmából.

Zsidó világ / 2023. Május 18. / 09:32

Szerdócz Ervin: Mi való előbbre egy vezető esetén?

– A zsidók genetikai identitásukat a közös Ősapáktól és Ősanyáktól való származásuk által kapták. Ez tény, nem választás kérdése volt. És jött a választás a Szináj-hegy lábánál: a Tóra átvétele vagy elutasítása. A zsidók ugyanis a Tóra átvételével Istenhitet, második identitást választottak – írja aktuális hetiszakaszunk, a Bámidbár kapcsán az újpesti főrabbi.

Zsidó világ / 2023. Május 11. / 10:31

Szerdócz Ervin: Mindig bekövetkezik a hihetetlen, váratlan, felfoghatatlan fordulat

– Látszólag minden elveszett! És mint annyiszor a történelemben, megtörtént a csoda! Ahogy Thomas Dylan, (más kontextusban) megfogalmazta versében: „Minden széthull, de ellenállnak ők; és nem vesz rajtuk erőt a halál!” – írja aktuális páros hetiszakaszunk, a Behár-Behukotáj kapcsán az újpesti főrabbi.

Zsidó világ / 2023. Május 04. / 10:23

Szerdócz Ervin: Amikor rájuk emlékezünk, a cádikok „életre kelnek"

– Bölcseink úgy tartják, hogy minden alkalommal, amikor jámbor, istenfélő személyre emlékezünk, felidézve példamutató életüket, tanításaikat, tetteiket, akkor egy pillanatra „életre kelnek”, ajkaik megmozdulnak, Isten segítő áldását kérik az emlékezőkre és békét a világra – írja az újpesti főrabbi az aktuális hetiszakaszunk, az Emór kapcsán. Legyen Jehuda háNászi emlékének áldása az alábbi sorok olvasóin!

Zsidó világ / 2023. Április 27. / 09:25

Szerdócz Ervin: A hazugság életveszélyt jelent

Ha az „igazság” (héberül: emesz) szóból hiányzik a legkisebb számértékű „a” (alef) betű, a megmaradt két betű összeolvasva: „halál” (mesz). Aki egy keveset is elvesz az igazságból, halált hoz a világra – idézi egy bölcs rabbi tanítását az újpesti főrabbi az Áháré mot - Kedosim páros hetiszakasz kapcsán.

Zsidó világ / 2023. Április 20. / 11:10

Szerdócz Ervin: ,,Ki akar élet-elixírt?"

– Hat dolog van, amit gyűlöl az Örökkévaló! Ebből négy a rossz beszéd változatai: „hamis nyelv, hazugság lehelője, hamis tanú, és aki viszályt indít testvérek között – idézi az újpesti főrabbi a Példabeszédek könyvét a soron következő hetiszakaszunk, a Tázria kapcsán.

Zsidó világ / 2023. Április 13. / 20:53

Szerdócz Ervin: A niszán hónap ünneplése

Őseink, felmenőink hosszú sora tapasztalta már a reménytelenségbe taszítottság érzését, de az abból való megváltásét, szabadulásét is. Niszán hónap nem egyszerűen a fizikai szabadulást jelenti, hanem az Isten iránti alázat újjászületését is – írja az újpesti főrabbi.

Zsidó világ / 2023. Április 05. / 13:38

Szerdócz Ervin: Jidele Modern különös szédere

– Valamikor Máramarossziget folyókkal körbezárt katlan volt. Magyar, román, ukrán és cigány lakosai mellett a zsidók többségben voltak. És ahol zsidók vannak, ott vita is van. És ahol vita van, ott „machlajke” (háború) van – így kezdődik az újpesti főrabbi pészachi írása.

Zsidó világ / 2023. Március 30. / 10:38

Szerdócz Ervin: Az ima az Örökkévalóba vetett hit megerősítése

– Az ima fő célja nem az, hogy választ kapjunk kérésünkre, inkább az Istenbe vetett hit megerősítése, mert aki imádkozik, az szükségszerűen elismeri a Teremtő létezését, ezáltal azt is, hogy amennyiben méltónak bizonyulunk, akkor megválaszolja fohászainkat és megóv bennünket – írja a Midrásra hivatkozva az újpesti főrabbi a soron következő hetiszakaszunk, a Cáv (Mózes harmadik könyve, 6:1-8:36) kapcsán.

Zsidó világ / 2023. Március 23. / 08:44

Szerdócz Ervin: A szerénység és alázat kis „a” betűje

– Szerénységéről tanúskodik Mózes III. könyvének első szavában szereplő kisebb méretű „a” betű. Az Örökkévaló a többi zsidó közül csak Őt hívatta. Egyedül csak hozzá szólt, és ennek ellenére Mózes szerény és alázatos maradt – írja a Mózes harmadik könyvének első, Vájikrá című hetiszakasza kapcsán az újpesti főrabbi.

Zsidó világ / 2023. Március 16. / 13:56

Szerdócz Ervin: A spirituális Szombat megjelenése a világban

– A Talmud bölcsei szerint a világ teremtése tulajdonképpen a jeruzsálemi Szentély fölépítésével fejeződött be. Miképpen a teremtés befejezése után beköszöntött ez első Sábesz, az első Szombat-ünnep, úgy a Szentély építésének befejezésével spirituális Szombat köszöntött be az egész világra – írja soron következő páros hetiszakaszunk, a Vájákhél és a Pekudé kapcsán az újpesti főrabbi.

Zsidó világ / 2023. Március 09. / 07:29

Szerdócz Ervin: Egyszerűbb hinni a láthatóban, de...

– Szinte hihetetlen, hogy a bronzkorban élő zsidó nép felfogta és megfogadta, hogy engedelmeskedni fog a láthatatlan, képben meg nem jeleníthető és néven nem nevezhető EGY Istennek – írja az újpesti főrabbi a soron következő hetiszakaszunk, a Ki tiszá (Mózes 2. könyve, 30,11–34,35) kapcsán.