Vájikrá, gyertya 03.24. 17:43, kimenete: 03.25. 18:49
23.03.22. | 29 Ádár II 5783
Alapértelmezett verzió

Brésit - Mózes I. könyve / 2022. Augusztus 09. / 22:17

11. Vájigás 44,18–47,27

Gen 44,18 Ekkor eléje lépett Jehuda és mondta: „Kérlek, uram, hadd szóljon szolgád egy szót uram fülébe és ne törjön ki haragod szolgád ellen, mert te olyan vagy, mint Fáraó.

Brésit - Mózes I. könyve / 2022. Augusztus 09. / 22:14

10. Mikéc 41–44,17

Gen 41,1 Történt két év múlva, hogy Fáraó álmodott: íme, ott állt a folyó partján,

Brésit - Mózes I. könyve / 2022. Augusztus 09. / 22:12

2. Noáh 6,9–11,32

Genezis 6,9 Ez Nóé története. Nóé igaz, jámbor férfiú volt a maga nemzedékében, Nóé Istennel járt.

Brésit - Mózes I. könyve / 2022. Augusztus 09. / 22:10

3. Leh-Lehá 12,1–17,27

Gen 12,1 Az Örökkévaló így szólott Ábrámhoz: „Menj el országodból, szülőföldedről és atyád házából abba az országba, amelyet mutatok neked.

Brésit - Mózes I. könyve / 2022. Augusztus 09. / 22:09

4. Vájéra 18–22

Gen 18,1És Mamré terebintusainál megjelent neki az Örökkévaló, amidőn ő ült a sátor bejáratánál, mikor a nap a legmelegebben sütött.

Brésit - Mózes I. könyve / 2022. Augusztus 09. / 22:07

5. Hájé Szárá 23,1–25,18

Gen 23,1 És volt Sárának élete százhuszonhét év, ezek Sára életének évei.

Brésit - Mózes I. könyve / 2022. Augusztus 09. / 22:06

6. Toldot 25,19–28,9

Brésit - Mózes I. könyve / 2022. Augusztus 09. / 22:04

7. Vájécé 28,10–32,3

Gen 28,10 És elment Jákób Beér Sebából és ment Háránba.

Brésit - Mózes I. könyve / 2022. Augusztus 09. / 22:02

8. Vájisláh 32,4-36,43

Gen 32,4 És Jákób előreküldött követeket Ézsauhoz, a testvéréhez Széir országába, Edóm földjére

Brésit - Mózes I. könyve / 2022. Augusztus 09. / 12:53

9. Vájésev 37–40

Gen 37,1És Jákób lakott atyja tartózkodásának országában, Kanaán földjén.

Brésit - Mózes I. könyve / 2022. Augusztus 09. / 12:51

12. Vájehi 47,28–50,26

Gen 47,28És Jákób tizenhét évig élt Egyiptomban, és voltak Jákób napjai, életének évei: száznegyvenhét év.

Bámidbár - Mózes IV. könyve / 2022. Július 15. / 16:40

Isten korrupt prófétái és a sokszínű kő – Jó szombatot!

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent ünnepe ma este 20 óra 19 perckor köszönt be, a királynő holnap este 21 óra 35 perckor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Tórából ezen a héten a Bálák (Mózes 4. 22:2–25:9.) hetiszakaszt olvassuk fel a zsinagógákban.