Szabadon letölthető kiadványok a magyar zsidóságról

2019. Szeptember 19. / 11:55


Szabadon letölthető kiadványok a magyar zsidóságról

Szerző: Kácsor Zsolt

Az MTA Kisebbségkutató Intézetének honlapján a zsidósággal kapcsolatban igen érdekes dokumentumok érhetők el: a Magyar Zsidó-Oklevéltár, a Magyar-Zsidó Szemle (1884-1948), az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat évkönyvei (1895-1948), a Vidéki Rabbikar Körlevele (1954–1955) és a Hungaria Judaica. Nem csak kutatók, történészek, de más, a téma iránt érdeklődők számára is különleges, s főként könnyen hozzáférhető adatbázis.


Az MTA Kisebbségkutató Intézetének honlapján  több ezer oldalnyi, a kisebbségkutatással összefüggő kutatást és tájékozódást segítő szakirodalom áll rendelkezésre elektronikusan kereshető formátumban. Ha az Olvasószoba rovatra kattintanak, akkor a legördülő menüsávban több, a zsidósággal kapcsolatos anyagot találnak. 

Az első a Magyar Zsidó-Oklevéltár 18 digitalizált kötete, amelynek összeállítását az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat (IMIT) 1900-ban határozta el, s amely a 11. századtól kezdve, I. Szent László uralkodásának idejétől 1867-ig tartalmazza a zsidósággal kapcsolatos történeti kútfőket. 

Magyar-Zsidó Szemle a magyarországi „haladó" („neológ" vagy „kongresszusi") zsidóság legfontosabb tudományos és közéleti folyóirata, 1884-től 1948-ig jelent meg, változó gyakorisággal. A zsidósággal foglalkozó tudomány minden ágát felölelő, zömében a korabeli nemzetközi tudományosság magas szintjén mozgó folyóirat ma különösen a magyar zsidó történelem, vallás- és felekezettörténet számára szolgáltat felbecsülhetetlen értékű forrásanyagot.

Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat évkönyvei (1895-1948) kapcsán el kell mondani, hogy az IMIT 1894-ben alakult meg Budapesten. Külföldi zsidó és honi egyházi (katolikus és protestáns) társulatok példái lebegtek a szervezők szeme előtt. Az IMIT a magyarországi neológ zsidóság szellemiségét tükrözte, fő célja a vallási-tudományos ismeretterjesztés és a valláskulturális élet felpezsdítése volt, elsősorban felolvasások és kiadványok révén. Számos önálló, forrásértékű tudományos könyv megjelentetése mellett a Társulat neve mindenekelőtt az IMIT által kiadott évkönyvekkel forrott össze. Az Évkönyvek 1895-től 1918-ig, majd 1929-től 1943-ig jelentek meg. A vészkorszak után az IMIT már csak egy rövid időre újíthatta fel a működését, ebből már csak egy évkönyv megjelentetésére futotta, 1948-ban. (Ezen évkönyvek utódainak tekinthetők a Scheiber Sándor szerkesztésében 1970-ben, majd 1971-től 1984-ig kétévente – a Magyar Izraeliták Országos Képviselete égisze alatt – megjelentetett Évkönyvek, továbbá néhány, az Országos Rabbiképző Intézet által ezután megjelentetett évkönyv.)

Különleges történeti, társadalomtörténeti forrás a mindössze két éven át – 1954-1955-ben – kiadott Vidéki Rabbikar Körlevele. Nem csak címében, de formátumában (írógéppel írt, kézirat jellegű, A/5-ös méretű füzetek), szerkesztési és terjesztési módjában is körlevél volt: nyilvános terjesztésbe nem került, közgyűjteményekbe is csak elvétve, rabbik hagyatékaként jutott. Digitalizálásunk alapja a Scheiber Sándor hagyatékából az MTA Keleti Gyűjteményébe került sorozat. A Körlevél a vészkorszak következtében végzetesen megfogyatkozott létszámú (elsősorban vidéki) neológ rabbik belső eszmecseréjének, módszertani együttműködésének fóruma volt, szerzői körébe egy-egy rabbinövendék, kántor, hitközségi vezető is bekapcsolódott. A szerkesztő Schindler József (1918–1963) szegedi rabbi volt. Az egyes hitközségek aktuális híradásai mellett megjelentek a vallásoktatás módszertani kérdései, helytörténeti írások, hetiszakasz-magyarázatok valamint a rabbik önképzését szolgáló szakirodalmi ismertetések. 

Hungaria Judaica cím alatt számos tudományos közleményt, értekezést olvashatunk többek között a zsidó oktatásügyről, a kelet-európai zsidó zenéről, az erdélyi zsidóság történetéről, az asszimilációról és cionizmusról. Érdemes átböngészni az ide feltett, és szabadon letölthető kiadványokat, mert egytől egyig értékes szellemi kincsek. 

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek