Intézményvezetői állást hirdet a BZSH Scheiber Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

2021. Június 04. / 11:45


Intézményvezetői állást hirdet a BZSH Scheiber Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

A Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) pályázatot hirdet a Scheiber Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium intézményvezetői feladatainak munkaviszony keretében történő ellátására. A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony egyházi fenntartású közoktatási intézményben. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama : 2021. augusztus 1-től 2024. július 31-ig tartó három év határozott idő, ami a fenntartó által meghatározott feladatok teljesítése esetén további két évvel, 2026. július 31-ig meghosszabbítható.

A munkavégzés helye : 1145 Budapest, Laky Adolf utca 38-40.

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok : A Budapesti Zsidó Hitközség fenntartásában működő Scheiber Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium intézményvezetői feladatainak ellátása. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi, ellenőrzi és fejleszti a vezetése alatt álló intézményt, gyakorolja az intézmény munkavállalói felett a munkáltatói jogokat. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény érdekeinek megfelelően teljesüljenek. A közoktatási intézmény igazgatójának feladata az intézmény szakszerű, törvényes és a zsidóság vallásnak megfelelő működtetése, az intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy a fenntartó nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások : Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIIL 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók, az intézmény költségvetésének figyelembevételéve kerül megállapításra.

Pályázati feltételek :

 ▪ Egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszerérő és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ban foglaltakat is figyelembe véve;
 ▪ A zsidó vallás iránti elkötelezettség, a hagyományok alapos ismerete, a zsidó vallás előírásainak integrálása az intézmény mindennapi életének megszervezésébe;
 ▪ A köznevelési törvény és a hozzá kapcsolódó különös eljárásjogi szabályok ismerete;
 ▪ Az egyházi fenntartású oktatási intézmények különös szabályainak ismerete, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
 ▪ Legalább öt év oktatási intézményben szerzett felsővezetői szakmai gyakorlat;
 ▪ Legalább tíz év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 ▪ Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 ▪ Tárgyalási szintű angol nyelv ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent :

 ▪ Kiváló kommunikációs készség, iskolai helyreállitó technikák ismerete;
 ▪ Mesterpedagógus besorolás a 2011. évi CXC. törvény 64-65.§-a szerint;
 ▪ Az intézmény stratégiai dokumentumainak és működésének alapos ismerete;
 ▪ Válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat;
 ▪ Héber nyelv ismerete;
 ▪ Felhasználói szintű informatikai ismeretek, ideértve a hagyományos irodai szoftvereken túlmenően az oktatási felületeket is (KRETA, Google Classroom).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 ▪ Részletes szakmai önéletrajz;
 ▪ Képesítés / képesítések meglétét igazoló okiratok másolata;
 ▪ Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 ▪ Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program;
 ▪ Motivációs levél;
 ▪ Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez;
 ▪ Nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához;
 ▪ A pályázati feltételként előirt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30 nap

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, a BZSH ügyvezető igazgatójának kunos.peter@bzsh.hu e-mail címere, legkésőbb a benyújtási határidő napján, 2021. július 5. 14.00 óráig. (Fel kell tüntetni a beosztás megnevezését: intézményvezető.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a nyertes pályázót a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság többségi döntéssel választja ki. A bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a megfelelő pályázatot benyújtókat személyesen is meghallgassa, valamint azt is, hogy megfelelő pályázat hiányában azt érvénytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat lezárásától számított 15 nap

A pályázattal kapcsolatban a BZSH Scheiber Iskola honlapján és közösségi oldalán lehet tájékozódni, illetve titoktartási nyilatkozat aláírását követően a fenntartó ugyvezeto@bzsh.hu e-mail címén lehet információt kérni.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre kerülnek. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidőjétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázat kiírója megsemmisíti.

Budapest, 2021. június 4.
dr. Kunos Péter a BZSH ügyvezető igazgatója

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Zsidó világ
Jonathan Sacks rabbi az ómerszámlálásról
Megemlékezések
Holokauszt megemlékezés Nyíregyházán is