Mazsihisz-közgyűlés: Elfogadták a Szövetség jövő évi költségvetését

2021. December 12. / 18:18


Mazsihisz-közgyűlés: Elfogadták a Szövetség jövő évi költségvetését

Szerző: Kácsor Zsolt

Heisler András elnöki beszámolója, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) 2022-es költségvetésének megvitatása és elfogadása, valamint ingatlanügyek megtárgyalása szerepelt a Mazsihisz mai, online megrendezett közgyűlésén. 


Markovics Zsolt miskolci főrabbi nyitóimájával vette kezdetét a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége évi rendes közgyűlése, majd a testület megemlékezett közösségünk közelmúltban elhunyt tagjairól. Ők név szerint: Darvas Tamás, Fekete Endréné, Sobel Tamás, Tóthné Rőmer Klára és Zoltai Gusztáv. Emlékükből fakadjon áldás!

MEGÚJULT A KAPCSOLAT A KORMÁNNYAL

Az első napirendi pont keretében elnöki bevezetőjében Heisler András a legutóbbi, májusi közgyűlés óta eltelt időszakról többek között kifejtette: megnyílt az állami forrásból felújított Rumbach zsinagóga, átadták a Szeretetkórház új szárnyát, kiemelte továbbá a Ferenc pápával való, történelmi léptékű találkozást. Az elnök kitért rá, hogy a pandémia ellenére számos rendezvényen, konferencián, nemzetközi tárgyaláson képviseltette magát a Mazsihisz, amely szinte napi kapcsolatban van számos nyugat-európai ország, valamint Izrael és az USA nagykövetségével. 

Hozzátette: megújultak a kapcsolatok a magyar kormánnyal, a Mazsihisz vezetése találkozott többek között Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, Gulyás Gergely miniszterrel, számos alkalommal Szalay-Bobrovniczky Vince államtitkárral, Kövér László házelnök meghívásának eleget téve pedig a Mazsihisz ott volt az idei '56-os állami megemlékezésen. 

Mint mondotta, következetes magatartást tanúsított a Szövetség a megtámadott örökjáradék ügyében, ennek következtében ez a kérdés szerinte lekerült a napirendről. Heisler András kiemelte: sikeres volt a Goldmann Tamás és munkatársai által szervezett szociális konferencia, amelyen részt vett a szociális szakma krémje. 

Az elnök szólt a Szövetséget megterhelő belső széthúzásról, amely szerinte gyöngíti a Mazsihiszt, holott a szervezet számára a béke megteremtése a legfontosabb. Annál is inkább, mert a Mazsihisz Vezetősége deklarálta: a vezetés a békés együttműködésben érdekelt és a Mazsihisz Vezetősége számára minden rabbi egyaránt fontos. Az elnöki beszámolót a közgyűlés elfogadta. 

MEGVAN A JÖVŐ ÉVI BÜDZSÉ ÉS LESZ BÉREMELÉS

A második napirendi pont a 2022-es költségvetés megtárgyalása és megvitatása volt, ennek keretében dr. Kunos Péter ügyvezető igazgató elmondta: az örökjáradék mértéke emelkedett, a turisztikai bevitel azonban a korábbinak az egyharmadát éri el, ennek kapcsán jövőre 750 milliós nettó bevétellel számolnak. Hozzátette: mivel a szervezetnél két éve nem volt béremelés, jövőre 8-9 százalékos béremelést irányoznak elő májusig. Dr. Kunos Péter azt mondta: ha minden a tervek szerint alakul, akkor a Mazsihisz számottevő tartalékkal tudja zárni a következő évet. Paszternák Tamás gazdasági vezető mindehhez azt tette hozzá: 2022-ben szeretnének anyagilag  segíteni a vidéki hitközségeknek a működési támogatások tekintetében, s erre meg fogják találni a megfelelő megoldást. 

Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) elnöke kifogását fejezte ki az említett turisztikai bevételnek a Mazsihizs és a BZSH közötti felosztásával kapcsolatban. Az új elosztási arány ugyanis a BZSH elnöke szerint hátrányosan érinti a BZSH-t, mivel a 750 millióra tervezett turisztikai bevételt alapul véve 130 milliós bevételkieséssel kell számolnia a BZSH-nak. Mester Tamás hangsúlyozta: ez az elosztási arány nem szolgálhat a jövőre nézve precedensként, majd a közgyűlést arról tájékoztatta, hogy a BZSH-nak jövőre 335 millió forintot kell a tartalékok terhére bevonnia, s ezzel rohamosan csökken a BZSH tartaléka. 

A napirendi ponthoz Tamás Péter nyújtott be írásban e hét pénteken 12 módosító javaslatot, ezzel kapcsolatban a közgyűlés úgy határozott: a beterjesztett módosító javaslatokat nem kívánja egyenként megtárgyalni, azokról nem kíván egyenként szavazni, de a tesület arra kéri az ügyvezetést, hogy a Tamás Péter által beterjesztett javaslatok teljesíthetőségét vizsgálja meg a jövő év első negyedévében. 

A közgyűlés úgy határozott: a Mazsihisz 2022. évi költségvetését – az írásbeli előterjesztésnek megfelelően – elfogadja.

INGATLANÜGYEK PESTEN ÉS MÁTÉSZALKÁN

A következő napirend a aktuális ingatlanértékesítési ügyek megtárgyalása volt.A pesti Victor Hugo utcai beruházás kapcsán a közgyűlés úgy határozott:  a testület – egy 2019. január 31-i vezetőségi határozatnak megfelelően – pótlólag jóváhagyja a Mazsihisz (mint eladó) és a BZSH (mint vevő) között a Victor Hugo utca 24/a. III/2. szám alatti ingatlan eladására irányuló szerződést. 

E napirend keretében tárgyalta meg a közgyűlés a mátészalkai zsinagógával kapcsolatos előszerződést, amely a helyi önkormányzat által tervezett zsinagóga-fejlesztéshez szükséges telekmegosztási szándékról szólna. A mátészalkai zsinagóga használati jogát a Mazsihisz 1998-ban adta át 99 évre a mátészalkai önkormányzatnak, a szóban forgó telek csaknem 2360 négyzetméteres. 

A mátészalkai önkormányzat említett fejlesztési szándékának az adott lökést, hogy idén odalátogatott Jamie Lee Curtis hollywoodi színésznő, aki bejelentette: amennyiben a város valamilyen formában támogatást tud szerezni a zsinagóga fejlesztéséhez, akkor ő maga is kezdeményezi egy pénzügyi alap létrehozását a helyi zsinagóga felújítására, mivel magyar zsidó felmenői Mátászalkához kötődtek. 

A közgyűlés ennek kapcsán azt a határozati javaslatot fogadta el: a testület felhatalmazást ad a mátészalkai önkormányzattal kötendő, a vezetőség által előzetesen jóváhagyandó megállapodás megkötésére. Így a zsinagógán kívüli, majdan önálló helyrajzi számmal jelölt telket a Mazsihisz jelképes – legfeljebb 200 ezer forintos árért –  eladja az önkormányzatnak, de ha az ígért fejlesztések 2027 végéig nem valósulnak meg, akkor a Mazsihisz – az eladási áron – visszavásárlási joggal élhet.

VÁLLALHATATLAN MONDAT

A közgyűlés végén dr. Frölich Róbert országos főrabbi kifogásolta, hogy a több egyház által a házasság szentségéről és a férfi-nő kapcsolatról közelmúltban aláírt, és a Mazsihisz által is jegyzett közleménybe belekerült egy olyan vállalhatatlan mondat, amely a neki és a Radnóti Zoltán főrabbinak előzetesen véleményezésre megküldött  tervezetben nem szerepelt. 

Az országos főrabbi által kifogásolt mondat ez volt: „A zsidó hagyományban is a nő-férfi kapcsolat házasság általi szentesítése az emberi méltóság alapja”. Ez a mondat az országos főrabbi szerint sértő, kirekesztő azokra nézve, akik nem élnek házasságban, ez az állítás továbbá ellentétes a zsidóság értékrendjével, hagyományaival, tanításával. 

Válaszában Heisler András azt mondta: ezt a kritikát, mivel ő írta alá a nyilatkozatot, vállalja és elismeri, a saját hibájának tudja be, hogy e mondat fölött a sok egyeztetés és módosítás után már elsiklott a figyelme. Hozzátette: egyetért az országos főrabbi kritikájával, de megjegyezte, hogy a közlemény végső formáját nem a Mazsihisz, hanem a katolikus egyház adta ki. Az elnök  hangsúlyozta: a Mazsihisz korábban éppen azzal a céllal adott ki közleményt, hogy minden megkülönböztetett, démonizált közösséggel szolidaritást vállaljon a humánum és az emberség jegyében. Mint felidézte: „a Mazsihisz vallja, hogy emberek csoportját nem helyes tisztátalannak minősíteni, nem szabad megkülönböztetni és különösen kriminalizálni csupán orientációja, identitása, boldogságkeresése okán, és hiszi, hogy az ilyen minősítések rombolják a társadalmi kohéziót, a közös térhez való tartozás érzését".

A közgyűlés Fináli Gábor rabbi tanításával ért véget.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Zsidó világ
„Egy élemedett korú, öreg ember"
2023. November 09. / 11:41

„Egy élemedett korú, öreg ember"