Elindult a Targum online folyóirat, szívből ajánljuk!

2022. Július 06. / 09:07


Elindult a Targum online folyóirat, szívből ajánljuk!

A Goldziher Ignác Tudományos Kutató Alapítvány alapításában és a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK) támogatásával mostantól új folyóiratot olvashatnak Targum címmel az interneten. A targum a Héber Bibia arámi fordítását jelenti, s azért esett az alapítók választása éppen erre a címre, mert a lap célja a fordítás, az értelmezés, az értelemadás és a megértés szándéka és átadása. A Targum kiadója a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár.

„E friss folyóirat szerzői és szerkesztői az együttes értelmezés különös szándékával és ambivalenciájával indítják útjára a lapot: az értelemadás merész és már-már szerénytelennek ható óhajával, egyúttal annak világos belátásával, hogy a vállalkozás csak közösen, különböző tudományterületek együttműködésével közelíthet kitűzött célja felé” – írja Gábor György professzor a lapot bemutató cikkében, s igen, már az első számot is éppen e nemes szándék igényességével állították össze. 

Képernyőkép 2022-07-06 090237.jpgIllusztráció az első szám kezdőlapjáról

Az első számban ugyanis, amelyet a felejtés tematikája köré szerkesztettek, s amelyet Fenyves Katalin szerkesztett, a következő írások kaptak helyet:
Koltai Kornélia: A targumok – Elmélet és gyakorlat, különös tekintettel a bibliafordítási és interpretációs eljárásokra;
Gyáni Gábor: A felejtés a hatalom titka; Felejtsük el Heideggert? – Interjú Vajda Mihállyal;
Szalai Anna: Az irodalomtörténet-írás hiányzó lapjai – Vázlatos áttekintés;
Klein Rudolf: A feledés ellenében – Eltűnt zsidó közösségek újjászületett zsinagógái a Kárpát-medencében;
Toronyi Zsuzsanna: A múltat végképp eltörölni…;
Frauhammer Krisztina – Szentgyörgyi Anna: A REDISCOVER projekt szerepe Szeged zsidó örökségének reprezentációjában;
Bányai Viktória – Csősz László: Megillat Horthy / Horthy-tekercs – Egy elfelejtett emlékezés;
Dési János: „Együtt cimboráskodtunk” – Az emlékké vált kárpátaljai zsidók;
Rugási Gyula: Aszfodélosz leimón (A „túlvilági emlékezet”);
Vörös Kata: Könyv és kritika – A soá emlékezetének tárgyiasulása 1945 és 1948 között.

Az első szám magas színvonalú szakmai igényességről tanúskodik, köszönet érte a szerkesztőknek és a szerzőknek! Hadd említsük meg tehát, hogy a lap felelős kiadója Toronyi Zsuzsanna, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár vezetője, a Targum felelős szerkesztője pedig Vörös Kata, az OR-ZSE egyetemi tanársegéde.

Különösen figyelemreméltó, hogy ha a szerkesztőbizottság nem is, maga a szűken vett szerkesztőség csupa nőből áll: Vörös Kata felelős szerkesztőn kívül a csapat tagjai: Basics Beatrix művészettörténész, szerkesztő, Bányai Viktória egyetemi adjunktus és Fenyves Katalin habil. főiskolai tanár. 

S ha már Gábor György soraival kezdtük, végezetül idézzük újra őt a lapot bemutató írásából:„Az értelmezés, a magyarázat vagy a jelentésadás különös felelősséggel jár, amikor egy olyan hagyomány nyelvének, történelmének, bölcseletének, hagyományainak és szokásainak értelmezésére vállalkozik a szakember, amely hagyomány – saját önfelfogásából fakadóan – hitének legfőbb tárgyát Isten által kinyilatkoztatott könyvnek tekinti. A zsidó kommentárirodalom pontosan tudta, hogy az isteni szó a halandó és esendő ember számára értelmezést, magyarázatot, újabb és újabb interpretációt igényel”. 

Sok sikert a Targum szerkesztőinek és szerzőinek a munkájukhoz! 

A lapot ide kattintva érhetik el.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek