Mazsihisz-közgyűlés: újra dr. Kunos Péter az ügyvezető, lesz stratégiai terv

2024. Május 12. / 22:08


Mazsihisz-közgyűlés: újra dr. Kunos Péter az ügyvezető, lesz stratégiai terv

Az elmúlt egy év elnöki tevékenységéről szóló beszámoló; a 2023-as költségvetési zárszámadás elfogadása; a Mazsihisz ügyvezető igazgatójának és a Vezetőség két új tagjának megválasztása; valamint a Szövetség új stratégiai tervének megvitatása – ezek voltak a főbb napirendi pontok a Mazsihisz mai közgyűlésén.

Az egy évvel ezelőtt elnökké választott dr. Grósz Andor a Mazsihisz mai közgyűlésén számot adott az elmúlt egy év elnöki tevékenységéről, az elvégzett munkáról, a kijelölt célok alapján megvalósult eredményekről. Emlékeztetett rá, hogy alapvető célkitűzés volt a Szövetség működésének konszolidálása, a belső egység megteremtése, az egyházi jelleg erősítése, ezzel párhuzamosan a Mazsihisz pozíciójának – mint a hazai zsidóság legfőbb képviselőjének – megszilárdítása itthon és külföldön.

– Számomra vezetőként és emberileg a szervezeten belüli béke, az együttműködésre törekvő közhangulat megteremtése volt – jelentette ki. – Ezt követi a Mazsihisz stratégiájának, azaz annak  meghatározása, hogy merre tartunk, milyen Szövetséget szeretnénk építeni. Ehhez a kérdéskörhöz tartozik az egyházi jelleg erősítése, a fiatalok megszólításáért folyó küzdelem, valamint a szekuláris zsidósággal való kapcsolat kérdése. 

A belső harmónia kapcsán dr. Grósz Andor kitért arra: az új vezetés visszaállította a Rabbitestület alapszabályát, majd a testület elnököt és országos főrabbit választott, a Rabbikaron belül megindult párbeszéd pedig egyre erőteljesebb. 

gr.jpgDr. Grósz Andor az elnöki beszámolót tartja

A Mazsihisz 2024-2027-es évekre vonatkozó stratégiai tervéről kifejtette: a 29 oldalas dokumentum elemzi a jelenlegi és előrelátható kihívásokat, számba veszi a Szövetség értékeit, szól a Mazsihisz jövőképéről és küldetéséről, továbbá javaslatot tesz az operatív szinten megvalósítandó stratégiai célokra. 

– Köszönöm a projektben részt vevők értékes munkáját, és szeretném kifejezni elismerésemet dr. Németh Tamásnak, aki a projektet összefogta – mondta az elnök.

kg.jpg

Elnöki beszámolójában hangsúlyosan szólt a Zima-Lipthay Judit által vezetett Ifjúsági Osztály munkájáról, a vidéki hitközségekkel való kapcsolattartással megbízott Fináli Péter tevékenységéről, továbbá a Mazsihisz viszonyáról a magyar kormánnyal, amelyet – mint mondotta – a kapcsolattartás megújítása, normalizálása jellemez. 

– A Mazsihisz nem pozícionálja magát a politikai terepen. Ebben az értelemben egyenlő mértékben nyitott az együttműködésre a kormánnyal és minden más demokratikus politikai erővel – hangoztatta.

Mint kifejtette: a kormánnyal folytatott párbeszéd témái az antiszemitizmus elleni küzdelem, a közösség biztonságának kérdései és infrastrukturális nagyberuházások. Ugyanakkor kitért rá:

– Határozottan elítéltük és mélységes felháborodásunknak adtunk hangot Mahmud Ahmadinezsád, a holokauszt-tagadó és Izrael-ellenes volt iráni elnök budapesti tartózkodása, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadásai kapcsán.

A Mazsihisz nemzetközi kapcsolatairól szólva dr. Grósz Andor azt mondta: „az október hetedikei barbár terrorista támadás és következményei megrázták közösségünket és rányomták bélyegüket a Mazsihisz nemzetközi tevékenységére. Első pillanattól fogva kifejeztük szolidaritásunkat és lehetőségeinkhez képest megpróbáltunk segíteni, enyhíteni a támadás következményeit”.

A beszámolóban érintette a Mazsihisz új kulturális kezdeményezéseit, amelyek kapcsán az elnök kifejtette: „tanúi vagyunk egy új, minőségi, a zsidó ünnepeket és hagyományokat több korosztály számára bemutató fesztiválsorozat elindulásának Bíró Eszter művészeti vezető irányítása alatt”.

Az infrastrukturális fejlesztésekről szólva dr. Grósz Andor elmondta, hogy a legfontosabb célok a Szeretetkórház rekonstrukciójának befejezése, az OR-ZSE teljes felújítása, valamint egyes vidéki zsinagógák – Miskolc, Szeged, Nyíregyháza, Gyöngyös – felújítási munkálatainak be- és újraindítása.

A Szövetség gazdálkodásáról az elnök kijelentette: „a Mazsihisz a májusi választások óta stabil gazdálkodást folytatott, köszönhetően az ügyvezető és a pénzügyi igazgató által irányított apparátusnak”. Megemlítette Róna Iván turisztikai igazgató és csapatának munkáját, akiknek köszönhetően a turisztikai bevétel jelentősen meghaladta a tervezettet, így lehetőség nyílt több előre nem látott projekt, kisebb beruházás és rendezvény lebonyolítására.  

szav.jpgA közgyűlés szavaz

Az elnöki beszámolóhoz hozzászólt Róna Iván, aki közölte: az elért eredmény csapatmunka volt, ezért megköszöni minden munkatára munkáját. Szót kért Tamás Péter, a vidéki temetőrendezésért felelős csoport vezetője, aki arra hívta fel a figyelmet: lobbizni kellene azért, hogy az állami költségvetés a jelenleginél nagyobb forrást biztosítson a vidéki zsidó temetők gondozására, rendbetételére. 

Az elnöki beszámolót a közgyűlés elfogadta. 

A küldöttek megszavazták a 2023-as év költségvetésének zárszámadását is, a gazdálkodásról dr. Kunos Péter ügyvezető igazgató hozzászólásában kiemelte: a Szövetség gazdálkodása kiegyensúlyozott és stabil volt, a turisztikai bevételnek köszönhetően pedig valamivel nagyobb mozgástér nyílt anyagi tekintetben. 

20240512_112345.jpgDr. Kunos Péter szóbeli kiegészítése a napirendhez

A közgyűlés nagy többséggel megszavazta, hogy a Mazsihisz ügyvezető igazgatója továbbra is dr. Kunos Péter legyen, aki részint megköszönte a bizalmat, részint pedig közölte: a megbízatást két évre vállalja. A küldöttek megválasztották a Vezetőség két új tagját is Sugár Judit és Memon Katalin személyében.

A közgyűlésen napirendre került az elnöki beszámolóban már említett stratégiai terv, amelyről dr. Grósz Andor kifejtette: a Zsidó Világkongresszus támogatásával megvalósult dokumentum nélkülözhetetlen a szervezet hatékony működtetése, a szervezeti struktúra racionalizálása és a kitűzött célok elérése érdekében. 

nt.jpgDr. Németh Tamás

Dr. Németh Tamás a projektről azt mondta: fő célja, hogy meghatározza azokat az értékeket, jövőképet és küldetést, ami a hatékony szervezeti munka alapja. Hozzátette: a terv operatív megvalósítása a Mazsihisz illetékes vezetőinek és szervezeti egységeinek feladata lesz.

A tervet illetően el kell mondani: egyelőre munkaanyagról, és nem elfogadott stratégiáról van szó, ugyanis a közgyűlés addigra már nem volt határozatképes, mire a stratégiai tervet elfogadhatták volna. Több küldött ugyanis már jóval azelőtt elhagyta a székházat, hogy a napirendi pontok végére értek volna. 

Emiatt többen nemtetszésüknek adtak hangot, mondván: a közösség által megbízott küldötteknek felelősségteljesebben kellene ellátniuk a munkájukat, és igazán megtehetnék, hogy végigülnek egy közgyűlést, pláne annak tudatában, hogy a Mazsihisz évente kétszer tart rendes közgyűlést. Dr. Nógrádi Péter alelnök is szót kért, aki azt mondta: a különböző körzetek által megválasztott tisztségviselőknek végig a közgyűlésen volna a helyük, hiszen felelősséggel tartoznak azokért, akik megválasztották őket.

Mivel a stratégiai terv kapcsán többen éltek javaslatokkal, módosításokkal, felvetésekkel, Mester Tamás alelnök közölte: „nem gránitszilárdságú anyagról” van szó, ezért mindenkit arra biztat, hogy vegyen részt a stratégiai terv végső megformálásában. Erre kérte a küldötteket Ligeti András, a Zsidó Világkongresszus közösségi ügyekért felelős európai vezetője is, aki megerősítette: mindenki részt vehet a munkában, akiben van ehhez ambíció.

 A hozzászólásokból az körvonalazódott, hogy a küldöttek meg szeretnék találni annak a módját, hogy a stratégiai terv elfogadásával ne kelljen a decemberben esedékes évi második rendes közgyűlést megvárni.

kp.jpgKardos Péter főrabbi

A közgyűlés nagy tapssal köszöntötte Kardos Péter főrabbit, a Thököly úti zsinagóga rabbiját és kántorát, az Új Élet főszerkesztőjét abból az alkalomból, hogy a rabbikar doyenje a napokban töltötte be 88. életévét.

Éltesse az Örökkévaló a mindenki által tisztelt és szeretett Kardos főrabbit egészségben és szeretetben 120 évig! 


mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek