Mazsihisz-közgyűlés: újra dr. Kunos Péter az ügyvezető, lesz stratégiai terv

2024. Május 12. / 22:08


Mazsihisz-közgyűlés: újra dr. Kunos Péter az ügyvezető, lesz stratégiai terv

Az elmúlt egy év elnöki tevékenységéről szóló beszámoló; a 2023-as költségvetési zárszámadás elfogadása; a Mazsihisz ügyvezető igazgatójának és a Vezetőség két új tagjának megválasztása; valamint a Szövetség új stratégiai tervének megvitatása – ezek voltak a főbb napirendi pontok a Mazsihisz mai közgyűlésén.

Az egy évvel ezelőtt elnökké választott dr. Grósz Andor a Mazsihisz mai közgyűlésén számot adott az elmúlt egy év elnöki tevékenységéről, az elvégzett munkáról, a kijelölt célok alapján megvalósult eredményekről. Emlékeztetett rá, hogy alapvető célkitűzés volt a Szövetség működésének konszolidálása, a belső egység megteremtése, az egyházi jelleg erősítése, ezzel párhuzamosan a Mazsihisz pozíciójának – mint a hazai zsidóság legfőbb képviselőjének – megszilárdítása itthon és külföldön.

– Számomra vezetőként és emberileg a szervezeten belüli béke, az együttműködésre törekvő közhangulat megteremtése volt – jelentette ki. – Ezt követi a Mazsihisz stratégiájának, azaz annak  meghatározása, hogy merre tartunk, milyen Szövetséget szeretnénk építeni. Ehhez a kérdéskörhöz tartozik az egyházi jelleg erősítése, a fiatalok megszólításáért folyó küzdelem, valamint a szekuláris zsidósággal való kapcsolat kérdése. 

A belső harmónia kapcsán dr. Grósz Andor kitért arra: az új vezetés visszaállította a Rabbitestület alapszabályát, majd a testület elnököt és országos főrabbit választott, a Rabbikaron belül megindult párbeszéd pedig egyre erőteljesebb. 

gr.jpgDr. Grósz Andor az elnöki beszámolót tartja

A Mazsihisz 2024-2027-es évekre vonatkozó stratégiai tervéről kifejtette: a 29 oldalas dokumentum elemzi a jelenlegi és előrelátható kihívásokat, számba veszi a Szövetség értékeit, szól a Mazsihisz jövőképéről és küldetéséről, továbbá javaslatot tesz az operatív szinten megvalósítandó stratégiai célokra. 

– Köszönöm a projektben részt vevők értékes munkáját, és szeretném kifejezni elismerésemet dr. Németh Tamásnak, aki a projektet összefogta – mondta az elnök.

kg.jpg

Elnöki beszámolójában hangsúlyosan szólt a Zima-Lipthay Judit által vezetett Ifjúsági Osztály munkájáról, a vidéki hitközségekkel való kapcsolattartással megbízott Fináli Péter tevékenységéről, továbbá a Mazsihisz viszonyáról a magyar kormánnyal, amelyet – mint mondotta – a kapcsolattartás megújítása, normalizálása jellemez. 

– A Mazsihisz nem pozícionálja magát a politikai terepen. Ebben az értelemben egyenlő mértékben nyitott az együttműködésre a kormánnyal és minden más demokratikus politikai erővel – hangoztatta.

Mint kifejtette: a kormánnyal folytatott párbeszéd témái az antiszemitizmus elleni küzdelem, a közösség biztonságának kérdései és infrastrukturális nagyberuházások. Ugyanakkor kitért rá:

– Határozottan elítéltük és mélységes felháborodásunknak adtunk hangot Mahmud Ahmadinezsád, a holokauszt-tagadó és Izrael-ellenes volt iráni elnök budapesti tartózkodása, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadásai kapcsán.

A Mazsihisz nemzetközi kapcsolatairól szólva dr. Grósz Andor azt mondta: „az október hetedikei barbár terrorista támadás és következményei megrázták közösségünket és rányomták bélyegüket a Mazsihisz nemzetközi tevékenységére. Első pillanattól fogva kifejeztük szolidaritásunkat és lehetőségeinkhez képest megpróbáltunk segíteni, enyhíteni a támadás következményeit”.

A beszámolóban érintette a Mazsihisz új kulturális kezdeményezéseit, amelyek kapcsán az elnök kifejtette: „tanúi vagyunk egy új, minőségi, a zsidó ünnepeket és hagyományokat több korosztály számára bemutató fesztiválsorozat elindulásának Bíró Eszter művészeti vezető irányítása alatt”.

Az infrastrukturális fejlesztésekről szólva dr. Grósz Andor elmondta, hogy a legfontosabb célok a Szeretetkórház rekonstrukciójának befejezése, az OR-ZSE teljes felújítása, valamint egyes vidéki zsinagógák – Miskolc, Szeged, Nyíregyháza, Gyöngyös – felújítási munkálatainak be- és újraindítása.

A Szövetség gazdálkodásáról az elnök kijelentette: „a Mazsihisz a májusi választások óta stabil gazdálkodást folytatott, köszönhetően az ügyvezető és a pénzügyi igazgató által irányított apparátusnak”. Megemlítette Róna Iván turisztikai igazgató és csapatának munkáját, akiknek köszönhetően a turisztikai bevétel jelentősen meghaladta a tervezettet, így lehetőség nyílt több előre nem látott projekt, kisebb beruházás és rendezvény lebonyolítására.  

szav.jpgA közgyűlés szavaz

Az elnöki beszámolóhoz hozzászólt Róna Iván, aki közölte: az elért eredmény csapatmunka volt, ezért megköszöni minden munkatára munkáját. Szót kért Tamás Péter, a vidéki temetőrendezésért felelős csoport vezetője, aki arra hívta fel a figyelmet: lobbizni kellene azért, hogy az állami költségvetés a jelenleginél nagyobb forrást biztosítson a vidéki zsidó temetők gondozására, rendbetételére. 

Az elnöki beszámolót a közgyűlés elfogadta. 

A küldöttek megszavazták a 2023-as év költségvetésének zárszámadását is, a gazdálkodásról dr. Kunos Péter ügyvezető igazgató hozzászólásában kiemelte: a Szövetség gazdálkodása kiegyensúlyozott és stabil volt, a turisztikai bevételnek köszönhetően pedig valamivel nagyobb mozgástér nyílt anyagi tekintetben. 

20240512_112345.jpgDr. Kunos Péter szóbeli kiegészítése a napirendhez

A közgyűlés nagy többséggel megszavazta, hogy a Mazsihisz ügyvezető igazgatója továbbra is dr. Kunos Péter legyen, aki részint megköszönte a bizalmat, részint pedig közölte: a megbízatást két évre vállalja. A küldöttek megválasztották a Vezetőség két új tagját is Sugár Judit és Memon Katalin személyében.

A közgyűlésen napirendre került az elnöki beszámolóban már említett stratégiai terv, amelyről dr. Grósz Andor kifejtette: a Zsidó Világkongresszus támogatásával megvalósult dokumentum nélkülözhetetlen a szervezet hatékony működtetése, a szervezeti struktúra racionalizálása és a kitűzött célok elérése érdekében. 

nt.jpgDr. Németh Tamás

Dr. Németh Tamás a projektről azt mondta: fő célja, hogy meghatározza azokat az értékeket, jövőképet és küldetést, ami a hatékony szervezeti munka alapja. Hozzátette: a terv operatív megvalósítása a Mazsihisz illetékes vezetőinek és szervezeti egységeinek feladata lesz.

A tervet illetően el kell mondani: egyelőre munkaanyagról, és nem elfogadott stratégiáról van szó, ugyanis a közgyűlés addigra már nem volt határozatképes, mire a stratégiai tervet elfogadhatták volna. Több küldött ugyanis már jóval azelőtt elhagyta a székházat, hogy a napirendi pontok végére értek volna. 

Emiatt többen nemtetszésüknek adtak hangot, mondván: a közösség által megbízott küldötteknek felelősségteljesebben kellene ellátniuk a munkájukat, és igazán megtehetnék, hogy végigülnek egy közgyűlést, pláne annak tudatában, hogy a Mazsihisz évente kétszer tart rendes közgyűlést. Dr. Nógrádi Péter alelnök is szót kért, aki azt mondta: a különböző körzetek által megválasztott tisztségviselőknek végig a közgyűlésen volna a helyük, hiszen felelősséggel tartoznak azokért, akik megválasztották őket.

Mivel a stratégiai terv kapcsán többen éltek javaslatokkal, módosításokkal, felvetésekkel, Mester Tamás alelnök közölte: „nem gránitszilárdságú anyagról” van szó, ezért mindenkit arra biztat, hogy vegyen részt a stratégiai terv végső megformálásában. Erre kérte a küldötteket Ligeti András, a Zsidó Világkongresszus közösségi ügyekért felelős európai vezetője is, aki megerősítette: mindenki részt vehet a munkában, akiben van ehhez ambíció.

 A hozzászólásokból az körvonalazódott, hogy a küldöttek meg szeretnék találni annak a módját, hogy a stratégiai terv elfogadásával ne kelljen a decemberben esedékes évi második rendes közgyűlést megvárni.

kp.jpgKardos Péter főrabbi

A közgyűlés nagy tapssal köszöntötte Kardos Péter főrabbit, a Thököly úti zsinagóga rabbiját és kántorát, az Új Élet főszerkesztőjét abból az alkalomból, hogy a rabbikar doyenje a napokban töltötte be 88. életévét.

Éltesse az Örökkévaló a mindenki által tisztelt és szeretett Kardos főrabbit egészségben és szeretetben 120 évig! 


mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Zsidó világ
Jonathan Sacks rabbi a Tóráról
2024. Június 14. / 10:30

Jonathan Sacks rabbi a Tóráról

Megemlékezések
Holokauszt 80 emlékév – Megemlékezés Komáromban
Zsidó világ
Széder este a Bethlen téren
2024. Április 26. / 11:39

Széder este a Bethlen téren