4. Tázriá  12–13,59

4. Tázriá 12–13,59

Szerző: Kácsor Zsolt

Lev 12,1 És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Lev 12,2Szólj Izráel fiaihoz, mondván: Ha egy nő magzatot hoz világra és szül fiúgyermeket, tisztátalan legyen hét napig; szenvedésének tisztulási napjai szerint legyen tisztátalan.Lev 12,3És a nyolcadik napon metéltessék körül előbőrének húsa.Lev 12,4És harminchárom napig maradjon vérében való tisztulásában; semmi szenthez ne nyúljon és a szentélybe be ne menjen, míg le nem teltek tisztulásának napjai.Lev 12,5Ha pedig leánygyermeket szül, tisztátalan legyen két hétig tisztulása szerint; hatvanhat napig pedig maradjon vérétől való tisztulásában.Lev 12,6És midőn leteltek tisztulásának napjai fiúnál vagy leánynál, hozzon egyéves juhot égőáldozatnak és galambfiat vagy gerlicét vétekáldozatnak a találkozás sátrának bejáratához, a paphoz.Lev 12,7És a pap mutassa be az Örökkévaló színe előtt és szerezzen engesztelést számára és megtisztul vére folyásától. Ez a törvény a szülő nőről fiúgyermeknél vagy leánygyermeknél.Lev 12,8És ha nem futja vagyonából, amennyi elég egy bárányra, akkor vegyen két gerlicét vagy két galambfit, egyet égőáldozatnak és egyet vétekáldozatnak, hogy engesztelést szerezzen számára a pap és tiszta lesz.Lev 13.Lev 13,1És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz, mondván:Lev 13,2Ha egy ember testének bőrén daganat vagy var vagy világos folt keletkezik és ez testének bőrén a poklosság sebévé válhatik, akkor vigyék Áronhoz, a paphoz, vagy egyik fiához a papok közül.Lev 13,3És a pap nézze meg a sebet a testnek bőrén és ha a szőr a sebben átváltozott fehérré, és a seb színe mélyebb a test bőrénél, a poklosság sebe az; a pap nézze meg és jelentse ki tisztátalannak.Lev 13,4És ha fehér a folt testének bőrén és nem mélyebb a színe a bőrnél és a szőre sem változott át fehérré, akkor a pap zárja el őt, akin a seb van, hét napig.Lev 13,5És nézze meg a pap a hetedik napon, és íme, ha a seb megmaradt a maga színében, nem terjedt tovább a seb a bőrben, akkor zárja el a pap hét napig másodszor.Lev 13,6És nézze meg őt a pap a hetedik napon másodszor, és íme, ha homályosodott és nem terjeszkedett a seb a bőrben, akkor tisztának jelentse ki a pap; varasodás az; mossa meg ruháit és tiszta lesz.Lev 13,7Ha azonban terjeszkedik a varasodás a bőrben, miután megmutatta magát a papnak megtisztulás végett, akkor mutassa meg magát mégegyszer a papnak.Lev 13,8Nézze meg a pap és íme, ha terjeszkedett a varasodás a bőrben, akkor tisztátalannak jelentse ki a pap, poklosság az.Lev 13,9Ha a poklosság sebe van az emberen, vigyék el a paphoz;Lev 13,10és a pap nézze meg és íme, ha fehér daganat van a bőrben és az fehérré változtatta a szőrt és vadhús nő a daganatban;Lev 13,11régi poklosság ez testének bőrén; tisztátalannak jelentse ki a pap; ne zárja el, mert tisztátalan ő.Lev 13,12Ha pedig a poklosság kifakad a bőrön és elfödi a poklosság a sebnek egész bőrét, a fejétől a lábáig, amennyire ezt a pap látja;Lev 13,13akkor nézze meg a pap és íme, ha elfödte a poklosság az egész testét, akkor jelentse ki tisztának a sebet; egészen átváltozott fehérré, tiszta az.Lev 13,14De amikor vadhús mutatkozik rajta, tisztátalan legyen.Lev 13,15Nézze meg a pap a vadhúst és jelentse ki tisztátalannak; a vadhús tisztátalan, poklosság az.Lev 13,16Vagy ha a vadhús újra átváltozik fehérré, akkor menjen el a paphoz,Lev 13,17és a pap nézze meg őt és íme, ha átváltozott a seb fehérré, akkor tisztának jelentse ki a sebet, tiszta az.Lev 13,18Ha a testen, a bőrén fekély van és meggyógyult,Lev 13,19és a fekély helyén fehér daganat vagy fehér vöröses folt van, akkor mutassa meg magát a papnak,Lev 13,20nézze meg a pap és íme, ha színe alacsonyabb a bőrénél és szőre átváltozott fehérré, akkor tisztátalannak jelentse ki őt a pap, poklosság sebe az, a fekélyen fakadt ki.Lev 13,21De ha megnézi azt a pap és íme, nincs benne fehér szőr és nem is alacsonyabb a bőrnél, de homályos, akkor zárja el a pap hét napig.Lev 13,22És ha terjed a bőrben, akkor tisztátalannak jelentse ki a pap, seb az.Lev 13,23De ha helyén marad a folt és nem terjeszkedik, a fekély hegedése az; tisztának jelentse őt ki a pap.Lev 13,24Vagy ha a test bőrén égés sebe van és az égés sebhelyén vörösesfehér vagy fehér folt lesz,Lev 13,25a pap nézze meg és íme, elváltozott a fehér szőr a folton és színe mélyebb a bőrnél, poklosság az, az égés sebben fakadt ki, tisztátalannak jelentse ki őt a pap, poklosság sebe az.Lev 13,26De ha megnézi a pap és íme, nincs a foltban fehér szőr és színe nem is alacsonyabb a bőrnél, de homályos, akkor zárja el őt a pap hét napig.Lev 13,27És nézze meg a pap a hetedik napon; ha terjeszkedik a bőrben, tisztátalannak jelentse ki a pap, poklosság sebe az.Lev 13,28De ha helyén maradt a folt és nem terjeszkedett el a bőrben és homályos, az égésseb daganatja az, tisztának jelentse ki a pap, mert az égésseb hegedése az.Lev 13,29Ha egy férfin vagy nőn seb van a fején vagy az állán,Lev 13,30nézze meg a pap a sebet és íme, színe mélyebb a bőrnél és benne aranysárga apró szőr van, akkor tisztátalannak jelentse ki a pap, ótvar az, poklossága az a fejnek vagy az állnak.Lev 13,31És ha megnézi a pap az ótvar sebét és íme, nem mélyebb a színe a bőrnél és fekete szőr sincs benne, akkor zárja el a pap azt, akin az ótvar sebe van, hét napig.Lev 13,32És nézze meg a pap a sebet a hetedik napon és íme, nem terjeszkedett az ótvar és nincs benne aranysárga szőr és az ótvar színe nem mélyebb a bőrnél,Lev 13,33akkor borotválkozzék meg, de az ótvart ne borotválja le; zárja el a pap, akin az ótvar van, hét napig.Lev 13,34És nézze meg a pap az ótvart a hetedik napon és íme, nem terjeszkedett az ótvar a bőrben és színe sem mélyebb a bőrnél, akkor tisztának jelentse ki a pap; mossa meg ruháit és tiszta lesz.Lev 13,35De ha elterjedt az ótvar a bőrben a tisztálkodás után,Lev 13,36nézze meg a pap és íme, terjedt az ótvar a bőrben, ne keresse a pap az aranysárga szőrt, tisztátalan az.Lev 13,37De ha úgy látja, hogy megállapodott az ótvar és fekete szőr nőtt benne, akkor meggyógyult az ótvar és ő tiszta és tisztának jelentse ki a pap.Lev 13,38És ha a férfi vagy nő testének bőrén foltok vannak, fehér foltok,Lev 13,39nézze meg a pap, és íme, testük bőrén homályosak a fehér foltok, fehér var az, kifakadt a bőrön; tiszta ő.Lev 13,40És ha egy férfiú fején kihull a haja, kopasz lesz; tiszta ő.Lev 13,41És ha arca felől hull ki a haja, kopasz homlokú, de tiszta ő.Lev 13,42De ha a kopasz fején vagy a kopasz homlokán vöröses-fehér seb van, kifakadó poklosság az a kopasz fején vagy a kopasz homlokán.Lev 13,43Ekkor nézze meg őt a pap és íme, a seb daganatja vöröses-fehér a kopasz fején vagy a kopasz homlokán, amilyen a poklosság színe a test bőrén,Lev 13,44poklos férfiú ő, tisztátalan ő; tisztátalannak jelentse ki a pap, fején van a sebe.Lev 13,45És a poklosnak, akin a seb van, ruhái legyenek megszaggatva és feje legyen meztelenítve és bajuszáig burkolódzzék be és ezt kiáltsa: tisztátalan, tisztátalan!Lev 13,46Mindazokon a napokon, míg a seb rajta van, tisztátalan legyen; tisztátalan ő, egyedül lakjék, a táboron kívül legyen a lakhelye.Lev 13,47És ha a ruhán poklosság sebe lesz, gyapjúruhán vagy lenruhán,Lev 13,48vagy szöveten vagy fonaton, akár lenből van, akár gyapjúból, vagy bőrön vagy bármi bőrmunkán,Lev 13,49és ha a seb zöldes vagy vöröses a ruhán vagy a bőrön vagy a szöveten vagy a fonaton vagy bármi bőrmunkán, poklosság sebe az és meg kell mutatni a papnak.Lev 13,50És nézze meg a pap a sebet és zárja el a sebet hét napig;Lev 13,51és nézze meg a sebet a hetedik napon; és ha terjedt a seb a ruhán vagy a szöveten vagy a fonaton vagy a bőrön, bármely munkán, amire a bőrt feldolgozzák, pusztító poklosság a seb, tisztátalan az.Lev 13,52És égesse el a ruhát vagy a szövetet vagy a fonatot, akár gyapjúból, akár lenből, vagy bármely bőrmunkát, amelyen a seb van, mert pusztító poklosság az, tűzben égettessék el.Lev 13,53De ha megnézte a pap és íme, nem terjeszkedett a seb a ruhán vagy a szöveten vagy a fonaton vagy bármely bőrmunkán;Lev 13,54akkor parancsolja meg a pap, hogy mossák meg azt, amin a seb van és zárja el még hét napig.Lev 13,55És nézze meg a pap, miután megmosták a sebet és íme, nem változtatta el a seb a színét és a seb nem terjeszkedett, tisztátalan az, tűzben égessék el; romlás az, akár visszáján, akár színén van.Lev 13,56És ha megnézte a pap és íme, homályosodott a seb, miután megmosták, akkor tépje ki a ruhából vagy bőrből vagy a szövetből vagy a fonatból.Lev 13,57És ha mégis meglátszik a ruhán vagy a szöveten vagy a fonaton vagy bármely bőrmunkán, fakadó poklosság az, tűzben égesse el azt, amin a seb van.Lev 13,58És a ruhát, a szövetet vagy a fonatot vagy bármely bőrmunkát, melyet megmostak, hogy távozzék belőlük a seb, mossák meg mégegyszer és tiszta lesz.Lev 13,59Ez a törvény a poklosság sebéről a gyapjú- vagy lenruhán vagy a szöveten vagy a fonaton vagy bármely bőrművön, hogy tisztának vagy tisztátlannak jelentsék ki.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Élet + forma
VI. Tolerancia Kupa és Családi nap
2023. Augusztus 28. / 20:55

VI. Tolerancia Kupa és Családi nap