8. Nicávim 29,9–30

8. Nicávim 29,9–30

Deut 29,9 Itt álltok a mai napon ti mindnyájan az Örökkévaló, a ti Istenetek színe előtt, fejeitek, törzseitek, véneitek és tiszttartóitok, Izráel minden férfia;

Deut 29,10 gyermekeitek, feleségeitek és a te jövevényed, aki táborodban van a favágódtól a vízmerítődig;

Deut 29,11 hogy belépj az Örökkévaló, a te Istened szövetségébe és esküjébe, amelyet az Örökkévaló, a te Istened köt veled ma;

Deut 29,12 azért, hogy ma téged népévé emeljen és Ő legyen a te Istened, amint szólott hozzád és amint megesküdött őseidnek, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.

Deut 29,13 De nemcsak veletek kötöm ezt a szövetséget és ezt az esküt,

Deut 29,14 hanem azzal, aki itt van, itt állva velünk ma az Örökkévaló, a mi Istenünk színe előtt és azzal is, aki nincs itt ma velünk.

Deut 29,15 Mert ti tudjátok, hogyan laktunk Egyiptom országában és hogyan vonultunk át a népek között, ahol átvonultatok,

Deut 29,16 és láttátok undokságaikat és bálványaikat fából és kőből, ezüstből és aranyból, amelyek náluk voltak.

Deut 29,17 Nehogy legyen köztetek férfi vagy nő vagy család vagy törzs, akinek szíve elfordul ma az Örökkévalótól, a mi Istenünktől, hogy menjen és szolgálja azoknak a népeknek isteneit; nehogy legyen köztetek mérget és ürmöt hajtó gyökér.

Deut 29,18 És ha úgy történne, hogy midőn hallja ez eskü szavait, hivalkodnék szívében, mondván: béke lesz velem, noha szívem kénye után járok, hadd pusztuljon a dús nedvű a szikkadttal együtt,

Deut 29,19 nem hajlandó az Örökkévaló annak megbocsátani, mert akkor füstölögni fog az Örökkévaló haragja és fölgerjedése az ellen a férfi ellen és rászáll minden átok, amely írva van e könyvben és kitörli az Örökkévaló az ő nevét az ég alól.

Deut 29,20 És elkülöníti őt az Örökkévaló balsorsra Izráel összes törzsei közül, a szövetségnek minden átka szerint, amely írva van a tannak e könyvében.

Deut 29,21 És szólni fog a későbbi nemzedék, fiaitok, akik utánatok támadnak és az idegen, aki távol országból jön, midőn látják annak az országnak csapásait és betegségeit, amelyeket hozott az Örökkévaló reá:

Deut 29,22 kénkövet meg sót, amelytől egész országa ki van égve, hogy nem lehet bevetni, és nem terem, nem kél ki benne semmi fű, mint Szodoma, Gomora, Adma és Cebóim földultságát, amelyeket fölforgatott az Örökkévaló haragjában és fölgerjedésében,

Deut 29,23 és azt mondják majd mind a népek: Miért bánt így az Örökkévaló ezzel az országgal? Mit jelent e nagy haragnak föllobbanása?

Deut 29,24 És majdan azt mondják: Mert elhagyták az Örökkévalónak, őseik Istenének szövetségét, amelyet kötött velük, mikor kivezette őket Egyiptom országából.

Deut 29,25 És elmentek és szolgáltak más isteneket és leborultak előttük, isteneket, amelyeket nem ismertek s amelyeket nem nekik osztott részül.

Deut 29,26 És ezért föllobbant az Örökkévaló haragja azon ország ellen, hogy reá hozza mindazt az átkot, amely írva van ebben a könyvben;

Deut 29,27 és kitépte őket az Örökkévaló földjükről haragjában és fölgerjedésében és nagy felháborodásában és vetette őket más országba, amint a mai napon van.

Deut 29,28 Az elrejtett dolgok az Örökkévalóé, a mi Istenünké, de a kinyilatkoztatott dolgok a mieink és gyermekeinké mindörökké, hogy megtegyük minden igéjét ennek a törvénynek.

Deut 30,1 És lesz, hogy midőn reád jönnek mindezek a dolgok, az áldás meg az átok, amelyeket eléd tettem, és szívedre veszed mind a népek között, ahova eltaszított téged az Örökkévaló, a te Istened,

Deut 30,2 és megtérsz az Örökkévalóhoz, a te Istenedhez és hallgatsz szavára, mind aszerint, amint neked a mai napon parancsolom, te és gyermekeid, egész szíveddel és egész lelkeddel:

Deut 30,3 akkor visszahozza az Örökkévaló, a te Istened fogságban levőidet és irgalmaz neked; újra összegyüjt téged mind a népek közül, ahova elszórt az Örökkévaló, a te Istened.

Deut 30,4 Ha lesz a te eltaszítottságod az ég szélén, onnan is összegyüjt téged az Örökkévaló, a te Istened és onnan is elhoz;

Deut 30,5 és bevisz téged az Örökkévaló, a te Istened az országba, amelyet elfoglaltak őseid, hogy azt birtokba vedd és jobb sorsban részesít és jobban megsokasít, mint őseidet.

Deut 30,6 És körülmetszi az Örökkévaló, a te Istened, szívedet és magzatod szívét, hogy szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet, egész szíveddel és egész lelkeddel, hogy élj.

Deut 30,7 És az Örökkévaló, a te Istened mind ez átkokat ellenségeidre adja és gyűlölőidre, akik üldöztek téged.

Deut 30,8 És te megtérsz és hallgatsz az Örökkévaló szavára és megteszed minden parancsolatát, amelyet neked ma megparancsolok.

Deut 30,9 És bővelkedővé tesz téged az Örökkévaló, a te Istened kezed minden munkája után, méhed gyümölcsében, barmod gyümölcsében és földed gyümölcsében a te jólétedre, mert újra örvendeni fog neked az Örökkévaló a te javadra, amint örvendett őseidnek;

Deut 30,10 ha hallgatsz az Örökkévaló, a te Istened szavára, megtartod parancsolatait és törvényeit, ami meg van írva a tannak e könyvében, ha megtérsz az Örökkévalóhoz, a te Istenedhez egész szíveddel és egész lelkeddel.

Deut 30,11 Mert ez a parancsolat, amelyet neked a mai napon parancsolok, nem utólérhetetlen neked és nem távoleső.

Deut 30,12 Nem az égben van, hogy mondanád: Ki száll föl számunkra az égbe, hogy elhozza nekünk és hirdesse nekünk, hogy megtegyük.

Deut 30,13 És nem a tengeren túl van, hogy mondanád: Ki megy át számunkra a tengeren túlra, hogy elhozza nekünk és hirdesse nekünk, hogy megtegyük?

Deut 30,14 Hanem nagyon közel van hozzád az ige, szájadban és szívedben van, hogy megtegyed.

Deut 30,15 Lásd, eléd tettem a mai napon az életet és a jót, a halált és a rosszat,

Deut 30,16 azzal, hogy megparancsolom ma neked, hogy szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet, az Ő útjain járva és megtartva parancsolatait, törvényeit és rendeleteit, hogy életben maradj és megsokasodjál és hogy megáldjon téged az Örökkévaló, a te Istened az országban, ahova bemégy, hogy elfoglaljad.

Deut 30,17 De ha elfordul szíved és nem engedelmeskedel, megtántorodol és leborulsz más istenek előtt és szolgálod őket:

Deut 30,18 kijelentem nektek a mai napon, hogy el kell vesznetek, nem lesztek hosszú életűek azon a földön, ahova átvonulsz a Jordánon, hogy bemenj oda és elfoglaljad.

Deut 30,19 Tanúkul hívom ma ellenetek az eget és a földet; elébed tettem az életet és a halált, az áldást és az átkot! Válaszd tehát az életet, azért hogy életben maradj, te és magzatod,

Deut 30,20 hogy szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet, halgass szavára és ragaszkodjál hozzá; mert Ő a te életed és a te napjaidnak hosszúsága, hogy lakjál a földön, amelyről megesküdött az Örökkévaló őseidnek, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nekik adja.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek