A szakadt pólós takarítás Isteni parancsa – Jó szombatot, boldog ünnepet

2021. Március 26. / 09:11


A szakadt pólós takarítás Isteni parancsa – Jó szombatot, boldog ünnepet

Szerző: Deák Andrea

Kedves olvasóink, hittestvéreink, a Szombat szent ünnepe ma 17 óra 46 perckor köszönt be hozzánk és a sábesz kimenetele után rögtön beköszönt pészach, a kivonulás ünnepe. Az ünnep második főnapja hétfőn (március 29.) este 19 óra 55 perckor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. Ezen a héten a Cáv (Mózes 3. 6:1–8:36.) hetiszakaszt olvassuk a Tórából. Mindenkinek jó Szombatot és boldog ünnepet kívánunk!

Az első napi pészachi gyertyagyújtás március 27-én este, a szombat után, a második napi pészachi gyertyagyújtás március 28-án, vasárnap este, a pészach második főnapja március 29-én, hétfőn este napnyugtakor ér véget.

Az idei pészach főbb dátumai a polgári időszámítás szerint

Ebben a hetiszakaszban újra az áldozati szertartásokról van szó, de rögtön az elején meglepően részletes utasításokat ad a Jóisten arra nézve, hogyan öltözzenek fel a papok az oltár kitakarításához. „És öltse föl a pap lenruháját, lennadrágot öltsön a testére és vegye le a hamut, amivé megemészti a tűz az égőáldozatot az oltáron, és tegye azt az oltár mellé.Azután vesse le ruháit és öltsön más ruhákat; és vigye ki a hamut a táboron kívülre, tiszta helyre”.

Miért kell megmondani, hogy milyen ruhában vigye ki a pap a hamut, amelyet kitakarít, az oltártól a táboron kívülre? Tényleg Isten szavát igényli ennek a problémának a menedzselése?

A hamu égőáldozataink kihűlt maradéka. Felajánlásainknak az a része, amely itt maradt a földön, nem jutott el Istenhez. Jócselekedeteinknek, áldozatkészségünknek az a része, amely már használhatatlan múlttá vált, vagyis teherré, amely akadályozza, hogy oltárunk örökké égjen, immár a tovább lobogó tűz útjában áll. Nem kell ünnepélyesen konzerválnunk azt, ami áldozatainkból megmaradt, hanem a lehető legprózaibb módon, kinyúlt tréninggatyában kivinni a táboron kívülre. Mert ma is oda kell állnunk az oltár elé, ma is késznek kell lennünk az áldozatra.

Ahogy a modern világot elfogadó, de mélyen vallásos zsidóság egyik megteremtője, a Samson Raphael Hirsch nevű, 19. századi rabbi mondta, „az előző nap munkájának maradványait el kell takarítani, mielőtt a mai munka megkezdődne egy tiszta helyszínen. Ezért fontos előírni, hogy elnyűtt, öreg ruhákban vigyék ki a hamut – az előző napi munkavégzés szimbólumát. Nem vesszük fel a legjobb ruhánkat már elvégzett feladataink tiszteletére”. Magyarán szólva, nem öltözünk ünneplőbe a saját nagyszerűségünk előtti tisztelettől vezetve. Az önelégültség fogság: az ejti foglyul az önelégülteket, amit már elértek, a kiválóakra leselkedő legnagyobb erkölcsi veszélyek egyike ez, de a kevésbé kiválóaknak is lehet önvigasztalásává saját jóságuk bálványozása.

Ami eleven abból, amit tettünk, ami megmarad és továbbhat, az nem a hamu, hanem az oltáron örökké égő tűz. Csak a hamut kell kidobnunk az életünkből minden nap kezdetén, hogy az oltárt megtisztítsuk. És azért, hogy az önkomolyanvétel kísértése elkerüljön bennünket, gondosan át kell öltöznünk előtte a szakadt pólónkba a Tóra és Samson Raphael Hirsch szerint, akinek, bár frankfurti rabbi volt, az egyik veje itt, Magyarországon, a festői Pilisvörösváron látta meg Isten napvilágát, ő vitte tovább a frankfurti közösségét is.

A templomi áldozatokat, mivel nincs Templom, 2000 éve nem mutatjuk be, a zsidó vallásgyakorlat az imádkozáson, a Tóra tanulásán és a jócselekedeteken alapul. Ezeket is minden nap újra kell kezdenünk: segíteni, amennyit lehet, a Tórát állandóan újraértelmezni, hogy örökké aktuális maradjon, az imát, vagyis a bizalom szavait pedig úgy felhevíteni, mintha az oltár lángja égne. És van úgy, hogy régi hagyományoktól, szokásoktól is meg kell válnunk, amikor már akadályozzák az életet.

A Pészach, a kivonulás ünnepe, szabadságunk ideje többek között erről is szól: szabaddá válni a hamuvá vált múlttól, mindattól a jótól és széptől, ami már elmúlt, hogy ne bénítson az emléke.

Mert a judaizmus nem a múlt imádata, hanem az élő és Örökkévaló Istené. Mert nem a hamut kell őriznünk, hanem a lángot.

Jó szombatot, boldog ünnepet!

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Zsidó világ
Héber Imre klub: Zsidó mondák, legendák és gondolatok
Zsidó világ
Jonathan Sacks rabbi a hetiszakaszok ritmusáról