„És eléje lépett!” – Szerdócz Ervin rabbi írása a Vájigás hetiszakaszról

2021. December 09. / 12:10


„És eléje lépett!” – Szerdócz Ervin rabbi írása a Vájigás hetiszakaszról

Szerző: Deák Andrea

József küldetése befejezése előtt áll. Semmiből jött és naggyá lett. A kérdés: mit kezd hatalmával. Megbosszulja, amit testvérei tettek vele, vagy felülkerekedik sérelmén és megbocsájt nekik? A testvérek, Jákob fiai, ott állnak József előtt. Márpedig József Egyiptom második leghatalmasabb embere! József ragaszkodik, hogy minden testvére előtte legyen. Még Benjámin a közös anyától született testvére is, akit Jákob az édesapja maga mellett tartott, nehogy őt is elveszítse, miután úgy tudja, hogy József meghalt.

József próbára teszi testvéreit: zsákjaikba, melyekben élelmet vittek Kánaánba, pénz rejtett. Kíváncsi: bevallják, hogy miután az ismeretlen eredetű pénzt megtalálták, ingyen visznek élelmet, vagy elhallgatják. A testvérek kiállják a próbát. Ezután még egyszer próbára teszi testvéreit. Ezúttal serlegét, amivel jósolni szokott Benjámin zsákjába rejti. József felteszi a lesújtó kérdést: „mi legyen azzal, akinél megtalálom serlegem?” A válasz drámai: „haljon meg, mi meg legyünk rabszolgáid házadban!”

És ezek után ott állnak, rettegve várva József döntését!

Ekkor eléje lépett Jehuda és mondta: „Kérlek, uram, hadd szóljon szolgád egy szót uram fülébe és ne törjön ki haragod szolgád ellen, mert te olyan vagy, mint a Fáraó!”  (I.M. 44/18)

Zohár (205b-ben) Rabbi Elázár dramatizálja a helyzetet és Juda válaszát egy Jesájá próféta könyvéből vett idézettel adja meg: „Hiszen Te vagy Atyánk, hiszen Ábrahám nem tud minket, és Israel nem ismer minket, Te, Uram vagy a mi Atyánk, Megváltónk, ez neved öröktől fogva” (Jesaja 63/16.)

I-ten amikor a világot teremtette, minden nap teremtett valamit, a Heszed (szeretet) és a Sechina (I-teni jelenlét) szférák fokozatai közötti reláció elvek alapján.

Amikor az embert teremtette, eléje lépett a Tóra és mondta: „az emberi lény, akit Te teremteni akarsz bosszantani fog Téged! Ha nem vagy „lassú haragú” jobb, ha az embert meg sem teremted!” I-ten válasza: „Vajon ok nélkül nevezel engem „lassú haragúnak”? (II.M: 34/6)

„Minden a Tóra által teremtetett és a Tóra által lett teljes”

József érdemtelen volt. Lenézte testvéreit, árulkodó volt, felsőbb rangúnak képzelte magát. Ennek ellenére különleges személyiség volt! De mitől lett különleges? Nem tette, hanem személyisége hordozta I-en legfőbb, legfenségesebb atributumát.

Azt, amit a Tóra: „lassú haragúnak” nevez.

Talmud Brachot traktátus idézi jeles rabbik megható imáit, melyeket Midrás Rabba szerint a Talmud bölcsei Józseftől tanulták álombeli látomásukban.

Az IMA, I-ten „elé lépés”, mely olyan, mint amikor Jehuda József elé lépett. Telve félelemmel, bizonytalansággal. Ez olvasható ki a jeles rabbik imáiból amikor odaálltak az I-teni jelenlét elé, bízva I-ten legszebb tulajdonságába, amit a Tóra: „lassú haragúnak” nevez, az, ami hordozza a REMÉNYT!

Raba imája: „I-tenem! Mielőtt megvoltam, nem voltam érdemes, hogy meglegyek. Most, hogy meg vagyok, mintha nem is lennék. Por vagyok én életemben, és halálom után is por leszek! Lásd, itt állok előtted, egy korsó, tele szégyennel és gyalázattal. Legyen akaratod Ö-való, I-enem, hogy ne vétkezzem soha többé, s amit már vétkeztem előtted, semmisítsed meg nagy irgalmadban, de ne csapások és nehéz betegség útján!”

Mar ben Rabina imája: „I-tenem! Óvd meg nyelvemet a rossztól, ajkaimat a hamis beszédtől. Legyen néma a lelkem, midőn átkoznak engem, s olyan legyen lelkem mindenkinek, mint a por. Nyisd meg lelkemet Tanodnak, és parancsaid után járjon lelkem. Óvd meg engem a gonosz véletlentől, gonosz hajlamtól, és minden bajtól, ami az emberek felett gomolyog. Akik gonoszságot tervelnek ellenem, hiúsítsad meg gyorsan tervüket, ziláld szét gondolatukat. Vajha tetszésre lennék előtted, szám mondásai, szívem gondolatai Ó, Ö-való szirtem és megváltóm!”

És végül rabbi Eleázár imája: „Vajha tetszést nyernék előtted, Ó! Ö-való, őseim I-tene, hogy ne keltsek gyűlöletet senkinek szívében és szívemben se keljen gyűlölet, hogy ne keljen irigység senkinek szívében ellenem, és a szívemben se keljen senki ellen irigység. Legyen Tanod életem (irányítója) és hallgasd meg imámat.”

Egyszer egy ember, aki a karlini Slomó rabbi anyagi támogatója volt, kérte, látogassa meg másnap, ugyanis pénzadományt akar neki adni.

Hogyan várhatsz tőlem ilyen ígéretet? – mondta a rabbi. Ma este imádkoznom kell. El kell mondanom a Smá Izraelt imát, mert olyankor lelkem az élet peremére kerül. Aztán az álom sötétsége következik; majd hajnalban jön a nagy reggeli ima. Ilyenkor világokon hatolok át. 

Végül arcra borulok. Olyankor lelkem az élet peremén túl csordul…Talán nem fogok meghalni ekkor sem……De hogy ígérhetnék ima utánra, hogy bármit megteszek?

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek