Mazsihisz – OR-ZSE Tudományos Pályázat ünnepélyes díjátadó

2022. Július 19. / 12:20


Mazsihisz – OR-ZSE Tudományos Pályázat ünnepélyes díjátadó

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) és az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE), 2022. június 17-én, pénteken délelőtt adta át ünnepélyes keretek között a 2020/2021-es akadémiai évben egyetemi hallgatók számára meghirdetett tudományos pályázatán elért díjnyertes dolgozatok szerzőinek az elismeréseket. A díjazottaknak Heisler András, a Mazsihisz elnöke, dr. Kunos Péter a szövetség ügyvezető igazgatója és az OR-ZSE rektora, prof. dr. Vajda Károly adták át a díjakat.

A 2020/2021-es akadémiai évben a szakmai bírálók javaslatai alapján az alábbi eredmények születtek:

A bírálatok alapján ötödik helyezést ért el és 20 ezer forintos könyvutalványban részesült Kozma-Berczédi Karolina Tamara, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója, Egy a harminchét közül: Golda Meir pályaképe című dolgozatával.

Negyedik helyezést ért el, és 20 ezer forint értékű könyvvásárlási utalványban részesült Szabó Kitti, az OR-ZSE zsidó kultúratörténet MA szakos hallgatója, Ha élni akarsz reményre vagy ítélve című dolgozatával.

A pályázaton harmadik helyet ért el, és ezzel 30 ezer forintos pénzdíjban részesült Mezei Emese a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának MA szakos hallgatója. A generációkon átívelő holokauszt trauma és hatása Art Spiegelman munkájában című dolgozatával.

Második helyezést ért el, és 70 000 forintos díjban részesül Jámbor Andrea, az OR-ZSE közösségszervező szakjának hallgatója, „Emlék-szigetek” – Fenákel Judit élete és művei a soá trauma tükrében című dolgozatával.

Az első helyet, a vele járó 100 ezer forintos pénzdíjat és az izraeli repülőjegy kupont Kiss Bogdán Lemuel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója érdemelte ki, Vívók az Aréna úti zsinagógában című dolgozatával.

Minden díjazottnak gratulálunk! Reméljük, hogy folytatják zsidó történelemmel és kultúrával kapcsolatos értékes kutatásaikat, újabb fontos eredményekkel gazdagítva a tudományos életet, és hogy a jövőben még lesz alkalmunk együtt dolgozni.

Az alábbiakban prof. dr. Vajda Károly az ORZSE rektorának a díjátadón elhangzott beszédét olvashatják:

Tisztelt Elnök Úr, Főigazgató Úr, kedves Díjazottak, Hölgyeim és Uraim!

A zsidó fölvilágosodás teológiai eszményének terjesztésére létrehozott Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem és a MAZSIHISZ, tehát a változó, azaz meg-megújuló világra nyitott zsidóság ernyőszervezete örömteli feladatának, sőt talán nem túlzás mondani, küldetésének tesz eleget azzal és az által, hogy a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói és doktoranduszai számára kiírt tudományos pályázat nyertes pályaműveit díjazza, annak szerzőit méltatja. A mai ünnepi nap révén ugyanis mindannyian hosszú hagyomány egész Európát behálózó láncolatának válunk egy szemévé. A pályázatokhoz kötődő szellemi vetélkedés során elnyert díjak történetében ugyanis föltűnik Moses Mendelssohn morfondírozásba görnyedő alakja, a zsidó és az európai fölvilágosodás meghatározó alakítója, aki a Porosz Királyi Akadémia által 1763-ban kiírt pályázaton egyik bölcseleti írásával a kor nem kisebb szellemóriását utasította maga mögé, mint Immanuel Kan-tot, de fiatalon elnyert pályamunka alapozta meg a zsidóság tudományának, az ún. Wissenschaft des Judentums olyan neves képviselőinek életpályáját is, mint amilyen Moritz Steinschneider, Goldziher Ignác egyik berlini mestere, illetve az anyaintézményünkben, a boroszlói rabbiképzőben rabbivá avatott, majd a berlini reform rabbiképző rektori székét elfoglaló, a vészkorszak elől Amerikába menekülő és ott mind a reform, mind pedig a neológ rabbiképzőben professzori szerepet ellátó Is-mar Ellbogen, vagy éppen, hogy magyar példával se maradjunk adósak, a Nagyváradon élő Kecskeméti Lipót rabbi, aki fiatal korában a Jeremias prófétának tulajdonított bibliai szövegegyüttes létrejöttének egyfajta fejlődésívét kidolgozó biblia-kritikai munkával Bacher Vilmos zsűrielnöki döntésének köszönhetően nyerte el az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat pályadíját. Megfontolásra érdemes ugyanakkor, hogy míg az utóbb megnevezettek zsidó kulturális szervezetek elsődlegesen zsidó vallásúak számára kiírt pályázatán nyertek díjat pályaművükkel, addig Mendelssohn és Steinschneider a többségi társadalom legrangosabb tudományos intézményeinek pályázatán indultak, s a zsidó kultúrát, Jákob házának szellemi pallérozottságát közvetítették a többségi társadalom irányában.

Az OR-ZSE és a MAZSIHISZ évente meghirdetésre kerülő tudományos pályázata e két pályázati hagyományszálat kívánja erősebb kötelékbe fonni, amikor hangsúlyozottan fölvilágosodott, a kritikai gondolkodás mellett elkötelezett zsidó intézményként teremtik meg a magyar tudós társadalom egésze számára a szellemi vetélkedés lehetőségét, egyszersmind azonban a kiírás tematikája révén a zsidóság tudományának azon célkitűzését is szem előtt tartják, hogy a zsidóság sokrétű kultúrája csak inter-, sőt transzdiszciplináris, több tudományág kérdéshorizontját egybe, egységbe olvasztó összperspektívában tekinthető át igazán.

Különös öröm és elégtétel a számunkra, hogy pályázati lehetőséget hallgatóik kör-ében aktívan hirdető állami, egyházi és alapítványi fenntartású társintézmények ifjú tudósai növekvő érdeklődéssel, megzabolázhatatlan tudásvággyal, komoly elmélyültséggel, és ami a tudomány megújulása szempontjából kiváltképpen lényeges mozzanat, nagy leleményességgel és találékonysággal, innovatív potenciállal vetik bele magukat a pályázati vetélkedés szellemi tusájába.

Az elmúlt két év pusztító világjárványa sajnos nem tette lehetővé, hogy a 2020-as és a 2021-es esztendő nyerteseit személyes jelenlét mellett ünnepelhessük, nem csak a vetélkedő kiértékelő fázisa zajlott online térben, hanem voltaképpen maga a díjátadás is. A járványügyi helyzet javulása, mely maga is tudományos fegyvertény, idén lehetővé teszi, hogy személyesen, a nyertesek szellemi kisugárzását élőben is megtapasztalva köszönthessük azokat, akiktől a tudomány megújulását, a hagyományok folytatását, a kultúrák közötti párbeszéd, az értő és önmegértő dialógus művelését egyként remélhetjük.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek