Címkék

Szerdócz Ervin

Zsidó világ / 2023. Március 16. / 13:56

Szerdócz Ervin: A spirituális Szombat megjelenése a világban

– A Talmud bölcsei szerint a világ teremtése tulajdonképpen a jeruzsálemi Szentély fölépítésével fejeződött be. Miképpen a teremtés befejezése után beköszöntött ez első Sábesz, az első Szombat-ünnep, úgy a Szentély építésének befejezésével spirituális Szombat köszöntött be az egész világra – írja soron következő páros hetiszakaszunk, a Vájákhél és a Pekudé kapcsán az újpesti főrabbi.

Zsidó világ / 2023. Március 09. / 07:29

Szerdócz Ervin: Egyszerűbb hinni a láthatóban, de...

– Szinte hihetetlen, hogy a bronzkorban élő zsidó nép felfogta és megfogadta, hogy engedelmeskedni fog a láthatatlan, képben meg nem jeleníthető és néven nem nevezhető EGY Istennek – írja az újpesti főrabbi a soron következő hetiszakaszunk, a Ki tiszá (Mózes 2. könyve, 30,11–34,35) kapcsán.

Zsidó világ / 2023. Március 02. / 09:39

Szerdócz Ervin: „Fekete tűzzel fehér tűzre..."

Eliezer ben Izrael rabbinak, a haszidizmus alapítójának (akit Báál Sém Tov néven ismer a világ) egyik szép történetével illusztrálja a soron következő hetiszakaszunkat, a Tecávét az újpesti főrabbi. A történet egy szerény harisnyaszövőről szól, aki mély bölcsességek birtokában volt.

Zsidó világ / 2023. Február 23. / 08:49

Szerdócz Ervin: Adományt csak az adjon, akit „szíve erre buzdít"

– A Talmud három „áldást” tulajdonít a jótékonyságnak: „bocsánatot hoz a bűnökre, megsemmisíti a rossz végzést és megment a haláltól!” – írja a soron következő hetiszakaszunk, a Trumá kapcsán az újpesti főrabbi. Magyarázatában kiemeli: a legmagasabb szintű jótékonyság az, amikor az adományozó nem is tudja, hogy kihez jut az adománya, így a rászoruló sem tudja, hogy az kitől származik.

Zsidó világ / 2023. Február 16. / 10:01

Szerdócz Ervin: A törvény igazsága hogyan egyeztethető össze a békével?

– A törvény betartásának és betartatásának csak úgy van értelme és csak úgy lehetséges, ha a törvény alkalmazásának célja a béke – írja az újpesti főrabbi a soron következő hetiszakaszunkhoz, a Mispátimhoz fűzött magyarázatában.

Zsidó világ / 2023. Február 09. / 08:02

Szerdócz Ervin: A békétlenségnek legtöbbször az irigység az oka

– Az irigykedés nem bűn! Hiba, amelyet Isten ellen követünk el úgy, hogy ezzel a hibával elsősorban magunknak ártunk! Alázat és szerénység kell ahhoz, hogy ne essünk az irigykedés vétkébe – írja az újpesti főrabbi a következő hetiszakaszunk, a Jitró kapcsán.

Zsidó világ / 2023. Február 02. / 09:51

Szerdócz Ervin: A remény és a mindenkori „Mózes”

– „Az embernek éppúgy kötelessége hinni önmagában, ahogyan az Örökkévalóban hisz" – írja az újpesti főrabbi Cádok Hákohen lublini rabbit idézve a soron következő hetiszakaszunk, a Besáláh kapcsán a hetiszakasz-magyarázatában. Mondandójának summázata, hogy a pillanatnyi reményvesztettség után is bízzunk az Örökkévalóban, s higgyük el: mindig van remény.

Zsidó világ / 2023. Január 26. / 10:35

Szerdócz Ervin: Az önteltség hübrisze szellemi sötétségben tart

– Bölcseink felhívják figyelmünket: a sötétség csapása nemcsak az egyiptomiakat sújtotta, hanem a zsidókat is. Voltak zsidók, akik elfogadták, megszokták a fizikális mellett a szellemi rabság „sötétségét”, és nem akarták elhagyni Egyiptomot – írja a következő hetiszakaszunk, a Bo kapcsán az újpesti főrabbi.

Zsidó világ / 2023. Január 12. / 09:46

Szerdócz Ervin: Tiszteljétek is az asszonyt, ne csak szeressétek!

– Minden sikeres férfi mögött egy szerető nő áll, szól a népi megfigyelés. Az „Ám Izrael Háj” („Él a zsidó nemzet”) az asszonyoknak köszönhető. Asszonyoknak, akik spirituálisan mindig is közelebb álltak Istenhez! – írja a következő hetiszakaszunk, a Smot kapcsán az újpesti főrabbi. Ezzel a hetiszakasszal el is kezdjük Mózes második könyvének olvasását.

Zsidó világ / 2022. December 29. / 18:40

Szerdócz Ervin: A királysághoz ész, szív és tisztelet kell

– A Király (Melech) szóból három fogalom olvasható ki: AGY (moách), SZÍV (lév) és TISZTELET (koved). Ebben a kontextusban két entitás, József és Jehuda dialektikájának dinamikája „királyi” megmérettetéssé szublimálódik. A Juda és József közötti dialógusban e három fogalom összessége hozhat békés megoldást – írja a Vájigás hetiszakasz kapcsán az újpesti főrabbi.

Ünnepek / 2022. December 22. / 10:54

Szerdócz Ervin főrabbi: Mikéc és hanuka

– A hetiszakasz első szava a Vájhi („és történt”) kifejezés. Bölcseink szerint minden elbeszélés mely ezzel az „és történt”-el kezdődik, az valamilyen nativitásra utal – írja aktuális hetiszakaszunk, a Mikéc kapcsán az újpesti főrabbi.

Zsidó világ / 2022. December 08. / 09:16

Szerdócz Ervin: Ősatyáink tettei jelek az utókor számára

– Ézsau (Edom) szülei, vagyis Izsák és Rebeka, igaz emberek voltak. Ézsau mellettük élt, Jákobbal nevelkedett, de nem tanult jócselekedeteiből. „Az erdő fáiból származik az erdő fáit végül felaprító fejsze nyele is" – írja az újpesti főrabbi a Vájislach hetiszakasz kapcsán.