Címkék

Szerdócz Ervin

Zsidó világ / 2023. Szeptember 21. / 10:12

Szerdócz Ervin: Megtérés Szombatja

„Fogjuk kézen gyermekeinket, induljunk Ábrahám örök útjára. Vigyük gyermekeinket a zsinagógába, ahogy vitték gyermekeiket őseink nemzedékről nemzedékre Isten oltára felé, a hegycsúcsra, az örök magasságba”– szól az újpesti főrabbi tanítása a Megtérés Szombatjára az aktuális hetiszakaszunk, a Háázinu apropóján.

Zsidó világ / 2023. Szeptember 15. / 13:53

Szerdócz Ervin: Legyünk beírva az Élet Könyvébe!

– Bölcseink szerint az imát az idők során elfelejtették. Már akkor, amikor a szentélybeli szolgálat és áldozat előbbre való volt az imánál. Hosszú idő után, a XI. században, a németországi Mainz városában Rabbi Ámnonnak Isten újra elmondta az ima szövegét – írja az újpesti a hamarosan beköszöntő zsinagógai újév alkalmából.

Zsidó világ / 2023. Szeptember 07. / 09:50

Szerdócz Ervin: Mit adnak ki a Sófár kezdőbetűi?

– Istennek a zsidó néppel kötött szövetsége nem személyes, hanem a nép egészével köttetett, és csak akkor fenntartható, ha a zsidóságon belül egység uralkodik, azaz közös akarattal törekszünk a nem személyes, hanem közös céljaink megvalósítására – írja az újpesti főrabbi a Nicávim-Vájéleh páros hetiszakasz kapcsán.

Zsidó világ / 2023. Augusztus 31. / 11:53

Szerdócz Ervin: Miért áldás Isten szavára hallgatni?

– Van egy hely, egyetlen egy hely, ahol a jövetel megelőzi a távozást. Ez a hely maga az élet! Az újszülött, születése pillanatában világra JÖN! – írja az újpesti főrabbi az aktuális hetiszakaszunk, a Ki távó kapcsán.

Zsidó világ / 2022. Augusztus 25. / 12:14

Szerdócz Ervin: Áldást vagy átkot

– Két tudós értelmetlen vitája tragikus halálukhoz vezetett. Elgondolkodhatunk azon, mi volt az értelme? Büszkeségük? Két tudós egymással szemben tanúsított értelmetlen büszkesége… – írja aktuális hetiszakaszunk (Reé) kapcsán az újpesti főrabbi.

Ünnepek / 2022. Július 28. / 13:09

Szerdócz Ervin: Mi a fogadalom? Mi a kiejtett szó szentsége?

A fogadalom és az eskü egy kategória. Ugyanakkor a fogadalom ellentétes az esküvel, ugyanis nem esküdhet valaki arra, ami számára tilos – írja az újpesti főrabbi az aktuális páros (Mátot-Mászé) hetiszakaszunk kapcsán.

Ünnepek / 2022. Július 07. / 11:52

Szerdócz Ervin: Mit lehet tudni a rejtélyes „vörös tehénről”?

A „vörös tehén” klasszikus példája azoknak a törvényeknek, rendeleteknek, melyek célja nem világos, nem egyértelmű. Midrás Tanhuma „Rabbi Josze ben Rabbi Hanina mondja: Így szólt Isten Mózeshez: Neked felfedem a vörös tehén parancsának okát, de másoknak nem”. Vagyis Mózes tanitómesterünk volt az egyetlen, aki ismerte a „titkot”.

Zsidó világ / 2022. Május 04. / 10:28

Szerdócz Ervin: A „természetes” út és a felfoghatatlan egysége

Egyszer Jichák rabbi érdeklődött annak az embernek sorsa felől, aki azzal kereste fel, hogy súlyos bajában kérje számára Isten közbenjárását. Az emberek azt válaszolták, hogy még nem történt változás, hiszen olyan „bajról” van szó, melynél természetes segítség el sem képzelhető. Mit válaszolt erre a rabbi? Megtudhatják az újpesti főrabbi hetiszakasz-magyarázatából.

Pészach / 2022. Április 13. / 10:56

Szerdócz Ervin: Őseink miért kockáztatták életüket a bárány feláldozásával?

Az egyiptomiak szent állatként tisztelték a bárányt, őseink tehát kockázatot vállaltak, életveszélyes helyzetbe sodorták magukat azzal, hogy a bárányáldozat bemutatásával készek voltak szolgálni I-tenüket. Felvetődik a kérdés: miért kockáztatták életüket a bárány feláldozásával? Pészachi hetiszakasz-magyarázatában erre a kérdésre keresi a választ az újpesti főrabbi.

Ünnepek / 2022. Február 17. / 14:30

Aranyborjú – Szerdócz Ervin rabbi írása a Ki sziszo hetiszakaszról

„És látta a nép, hogy Mózes késlekedik lejönni a hegyről és összecsoportosult a nép Áron körül és szóltak neki: Kelj fel, készíts nekünk istent, aki járjon előttünk, mert a férfiú, Mózes, aki felhozott bennünket Egyiptom országából- nem tudjuk mi történt vele.!” (M.2. 32.1.)