Címkék

Szerdócz Ervin

Zsidó világ / 2024. Február 15. / 10:02

Adakozás – elfogadás

„...hozzanak nékem szent adományt, minden férfiútól, akit a szíve erre buzdít, fogadjátok el a nékem szóló adományt!” (II.M.25/2) Szerdócz Ervin újpesti rabbi jelen írásában – a TRUMÁ hetiszakasz kapcsán – a fönti tórai idézet vallásfilozófiai kérdéseiről ír.

Zsidó világ / 2024. Február 01. / 07:30

Amikor Jiszrótól, a midjanita paptól tanult a zsidó nép…

– Mi volt Jiszró érdeme, hogy a Tóra átvételének hetiszakasza e midjanita papról van elnevezve? – a JITRÓ hetiszakasz kapcsán erre a kérdésre keresi a választ Szerdócz Ervin rabbi az alábbi írásában.

Zsidó világ / 2024. Január 25. / 09:45

„…El fogom törölni Amálék emlékét az ég alól…"

„...Háborúja lesz az Örökkévalónak Amálék ellen nemzedékről nemzedékre!” (II.M. 17/14-15) Szerdócz Ervin rabbi a BESÁLÁH hetiszakasszal kapcsolatos tanításában ezúttal az Izrael és Amálék mindenkori, nemzedékről nemzedékre terjedő harcáról ír.

Zsidó világ / 2024. Január 18. / 12:11

A kutya az ember barátja…

A kutya az ember barátja – állítja a közvélemény. Szerepük és helyük a Szentírásban nem egyértelmű. Megítélésük a történelmi közéletében ambivalens – állítja Szerdócz Ervin rabbi, aki írásában a BÓ hetiszakasz kapcsán keres magyarázatot a kérdésre.

Zsidó világ / 2024. Január 11. / 09:15

Az Istennevek rejtélyei!

A zsidó vallás lényege a kizárólagos EGYISTEN hit! Hogyan lehet, hogy Tóránkban Isten több néven nyilatkozik meg? Erre a kérdésre keres választ írásában Szerdócz Ervin rabbi a Váéra hetiszakasz kapcsán.

Zsidó világ / 2024. Január 04. / 08:36

A szamár nem is „olyan” szamár…

Szerdócz Ervin főrabbi Mózes második könyvének Smot hetiszakaszában előforduló „szamár” jelentését járja körbe és vonatkoztat el attól a Szentírás különböző értelmezései alapján, majd vetíti a jelenlegi Izrael elleni agresszióra.

Zsidó világ / 2023. December 28. / 10:28

„Gyűljetek össze, hadd adjam tudtokra, mi ér benneteket az idők végén”

– Mi az áldás, és mi annak történelmi és szentírási háttere? Erre a kérdésre keres választ írásában Szerdócz Ervin rabbi az aktuális tórai hetiszakasz, a Vájhi kapcsán.

Zsidó világ / 2023. December 21. / 09:48

„Ekkor eléje lépett Jehuda…”

– Más a gondolat és más a kimondott szó! A gondolat nem mindig logikus, gyakran ábránd, érzelmi kérdés. A kimondott szó, amit nem lehet visszavonni, az érdek függvénye – magyarázza a Vájigás hetiszakaszról szóló írásában Szerdócz Ervin újpesti rabbi.

Zsidó világ / 2023. December 14. / 08:30

Hanukáról másképpen!

– Menjünk imáinkkal Mennyei Atyánk, az Örökkévaló elé! Kérjük, hozzon békét Izraelnek, választott népének! – tanítja Szerdócz Ervin rabbi a Mikéc hetiszakasz kapcsán született írásában.

Zsidó világ / 2023. November 30. / 10:05

Egy tusakodás következményei

– Van-e szerepe vagy következménye a fájdalomnak az ember életében? Nietzsche szállóigévé lett kijelentése nyomán többen állítják: „ami nem öl meg, az megerősít!” – erről értekezik a Vájislach hetiszakasszal kapcsolatos írásában Szerdócz Ervin rabbi.

Zsidó világ / 2023. November 23. / 09:44

Jákob lajtorjája

– Az élet olyan, mint egy létra. Hol felemelkedünk a legfelső fokára, hol a legalsó fokán állunk. Az ember életében Isten a teremtő gondviselés! – tanítja írásában Szerdócz Ervin rabbi a Vájécé hetiszakasz kapcsán.

Zsidó világ / 2023. November 16. / 10:03

Szerdócz Ervin: A tusakodókról

Jákob és Ézsau történetéből kiderül, hogy a születendő gyerek magában hordozza jó vagy rossz természetét. Ám mindenki szabad akarattal születik, mindenkinek lehetősége van legyűrni rossz természetét, hogy jobbá válhasson.