Szerző: Kácsor Zsolt

Lev 6,1 És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Lev 6,2Parancsold meg Áronnak és fiainak, mondván: Ez a törvény az égőáldozatról: az égőáldozat a tűzhelyen, az oltáron legyen egész éjjel reggelig és az oltár tüze égjen rajta.Lev 6,3És a pap öltse fel lenruháját és lennadrágot húzzon testére és vegye el a hamut, amivé a tűz megemésztette az égőáldozatot az oltáron és tegye az oltár mellé.Lev 6,4És vesse le ruháját és öltsön más ruhát és vigye ki a hamut a táboron kívülre, tiszta helyre.Lev 6,5És az oltáron a tűz égjen folytonosan, ki ne aludjon; égessen rajta a pap fát minden reggel és rendezze el rajta az égőáldozatot és füstölögtesse el rajta a békeáldozat zsírját.Lev 6,6Örök tűz égjen az oltáron, ki ne aludjon soha.Lev 6,7És ez a törvény a lisztáldozatról: Áron fiai vigyék oda az Örökkévaló színe előtt az oltár elé.Lev 6,8És vegyen el egy maroknyit a lisztáldozat lánglisztjéből meg olajából és mind a tömjént, amely a lisztáldozaton van, füstölögtesse el az oltáron kellemes illatú illatrészül az Örökkévalónak.Lev 6,9És ami marad belőle, azt egyék meg Áron és fiai; kovásztalanul egyék meg, szent helyen, a találkozás sátrának udvarában egyék.Lev 6,10Ne süssék kovásszal; osztályrészükül adtam a tűzáldozataimból. Legszentebb ez éppúgy, mint a vétekáldozat és mint a bűnáldozat.Lev 6,11Minden férfi Áron fiai közül egyék belőle, örök járandóság ez nemzedékeiteken át az Örökkévaló tűzáldozataiból; bármi ér hozzájuk, szentté válik.Lev 6,12És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Lev 6,13Ez Áronnak és fiainak áldozata, amelyet áldozzanak az Örökkévalónak, amely napon felkenik őt: egy tized éfa lánglisztet lisztáldozatul állandóan, felét reggel és felét este.Lev 6,14Lábasban olajjal készíttessék el, lágyan főzve hozzad azt, sült lisztáldozatként darabokban mutasd be kellemes illatul az Örökkévalónak.Lev 6,15Az a pap, aki fölkenetik helyette fiai közül, készítse el örök törvény szerint az Örökkévalónak, egészen füstölögtessék el.Lev 6,16És a papnak minden lisztáldozata egészen égjen el, ne egyenek belőle.Lev 6,17És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Lev 6,18Szólj Áronhoz és fiaihoz, mondván: Ez a törvény a vétekáldozatról. Amely helyen levágják az égőáldozatot, ott vágják le a vétekáldozatot az Örökkévaló színe előtt, legszentebb ez.Lev 6,19A pap, aki vétekáldozatnak bemutatja, egye meg; szent helyen egyék meg, a találkozás sátrának udvarában.Lev 6,20Bármi ér a húsához, szentté válik, és ha véréből valami ruhára fröccsen, azt amire fröccsen, szent helyen mossad meg.Lev 6,21De a cserépedényt, amelyben főzik, törjék el; ha pedig rézedényben főzték, akkor súrolják meg és öblítsék ki vízzel.Lev 6,22Minden férfi a papok közül eheti azt; legszentebb ez.Lev 6,23És semmiféle vétekáldozatból, melynek véréből bevittek a találkozás sátrába, hogy engesztelést szerezzenek a szentélyben, ne egyenek; tűzben égettessék el.Lev 7.Lev 7,1És ez a törvény a bűnáldozatról; legszentebb az.Lev 7,2Azon a helyen, ahol levágják az égőáldozatot, vágják le a bűnáldozatot és vérét hintse az oltárra köröskörül.Lev 7,3És egész zsírját áldozza belőle: a farkot és a zsírt, ami befödi a beleket;Lev 7,4és a két vesét és a zsírt, ami rajtuk van, ami a vékonyán van, meg a májon levő hártyát a vesékkel együtt távolítsa el.Lev 7,5És füstölögtesse el azokat a pap az oltáron, tűzáldozatul az Örökkévalónak; bűnáldozat ez.Lev 7,6Minden férfi a papok közül eheti; szent helyen egyék meg, legszentebb ez.Lev 7,7Amilyen a vétekáldozat, olyan a bűnáldozat is; egy törvény van róluk: a papé, aki engesztelést szerez vele, azé legyen.Lev 7,8És aki bemutatja valakinek égőáldozatát, azé a papé legyen az égőáldozatnak bőre, melyet bemutatott.Lev 7,9És minden lisztáldozat, melyet kemencében sütnek, és mind, ami serpenyőben vagy lábasban készül, a papé legyen, aki bemutatja.Lev 7,10És minden lisztáldozat, akár olajjal kevert vagy száraz, Áron fiaié legyen, egyiké éppúgy, mint a másiké.Lev 7,11És ez a törvény a békeáldozatról, amelyet valaki áldoz az Örökkévalónak:Lev 7,12Ha hálaadásul áldozza, akkor áldozzon a hálaáldozattal kovásztalan kalácsokat olajjal keverve és kovásztalan lepényeket olajjal megkenve és lánglisztből készített kalácsot, olajjal keverve.Lev 7,13Kovászos kenyérből való kalácsokkal együtt mutassa be áldozatát, hálaadó békeáldozatával együtt.Lev 7,14És mutasson be mindegyik áldozatából egyet, adományul az Örökkévalónak; azé a papé legyen, aki hinti a békeáldozat vérét.Lev 7,15És hálaadó békeáldozatának húsát az áldozás napján egyék meg, ne hagyjon belőle reggelig.Lev 7,16De ha fogadalom vagy felajánlás az ő vágóáldozata, azon a napon egyék meg, amelyen bemutatja áldozatát; és másnap egyék meg, ami megmarad belőle.Lev 7,17Ami még megmarad az áldozat húsából, harmadnapon tűzön égettessék el.Lev 7,18Ha pedig ennének békeáldozatának húsából harmadnapon, nem részesül kegyben az, aki bemutatja és nem lesz beszámítva annak javára, megvetés tárgya lesz és aki eszik belőle, viselje bűnét.Lev 7,19És a húst, amely hozzáér bármi tisztátalanhoz, ne egyék, tűzben égessék el. Ami a húst illeti, minden tiszta ehetik húst.Lev 7,20Az olyan személy, aki eszik húst a békeáldozatból, amely az Örökkévalóé, amíg tisztátalanság van rajta, irtassék ki az a személy népe közül.Lev 7,21És ha valamely személy megérint bármi tisztátalant, ember tisztátalanságát vagy tisztátalan barmot vagy bármi tisztátalan undok állatot és eszik a békeáldozat húsából, amely az Örökkévalóé, irtassék ki a személy népe közül.Lev 7,22És szólt az Örökkévaló Mózeshez; mondván:Lev 7,23Szólj Izráel fiaihoz, mondván: Ne egyétek a zsírját se ökörnek, se juhnak, se kecskének.Lev 7,24Elhullott állatnak zsírja és széttépett állatnak zsírja földolgozható bármilyen munkára, de semmi esetre se egyetek belőle.Lev 7,25Mert bárki eszik oly barom zsírjából, amelyből tűzáldozatot áldoznak az Örökkévalónak, az a személy, aki eszi, irtassék ki népe közül.Lev 7,26Semmi vért ne egyetek a ti lakhelyeiteken, sem madárét, sem baromét.Lev 7,27Az a személy, aki vért eszik, irtassék ki népe közül.Lev 7,28És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Lev 7,29Szólj Izráel fiaihoz, mondván: Aki békeáldozatait áldozza az Örökkévalónak, maga vigye el áldozatát az Örökkévalónak békeáldozataiból.Lev 7,30Saját kezével vigye az Örökkévaló tűzáldozatait; a zsírt a szeggyel együtt vigye be; a szegyet, hogy lengesse azt lengetéssel az Örökkévaló színe előtt.Lev 7,31És füstölögtesse el a pap a zsírt az oltáron; a szegy pedig legyen Ároné és fiaié.Lev 7,32És a jobb combot adjátok adományul a papnak békeáldozataitokból.Lev 7,33Aki Áron fiai közül bemutatja a békeáldozatok vérét és a zsírt, azé legyen a jobb comb osztályrészül.Lev 7,34Mert a lengetett szegyet és az adomány combot kivettem Izráel fiaitól békeáldozataikból és odaadtam Áronnak, a papnak és fiainak örök törvényül Izráel fiaitól.Lev 7,35Ez Áronnak része és fiainak része az Örökkévaló tűzáldozataiból, azon a napon, amelyen bevezeti őket, hogy papokká legyenek az Örökkévalónak;Lev 7,36amit megparancsolt az Örökkévaló, hogy adják meg nekik, amely napon felkente őket Izráel fiai részéről; örök törvényül nemzedékeiken át.Lev 7,37Ez a törvény az égőáldozatról, a lisztáldozatról, a vétekáldozatról, a bűnáldozatról, a fölavatásról és a békeáldozatról,Lev 7,38melyet megparancsolt az Örökkévaló Mózesnek a Szinaj hegyén, amely napon megparancsolta Izráel fiainak, hogy áldozzák áldozataikat az Örökkévalónak Szinaj pusztájában.Lev 8.Lev 8,1És Szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Lev 8,2Vedd Áront és vele fiait és a ruhákat és a kenőolajat és a vétekáldozat tulkát és a két kost és a kosarat a kovásztalan kenyérrel.Lev 8,3És gyüjtsd egybe az egész községet a találkozás sátrának bejáratánál.Lev 8,4És úgy cselekedett Mózes, amint megparancsolta neki az Örökkévaló; és egybegyült a község a találkozás sátrának bejáratánál.Lev 8,5És mondta Mózes a községnek: Ez az, amit parancsolt az Örökkévaló, hogy tegyétek.Lev 8,6És odavezette Mózes Áront és fiait és megmosdatta őket vízzel.Lev 8,7Ráadta a köntöst, körülövezte őt az övvel, felöltöztette a köpenybe, rátette az éfodot, körülövezte őt az éfod szalagjával és ráerősítette vele az éfodot.Lev 8,8Rátette a melldíszt és betette a melldíszbe az Úrim-ot és Tummim-ot.Lev 8,9Föltette fejére a süveget és rátette a süvegre előrésze felől az arany lemezt, mint szent koronát, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.Lev 8,10Ekkor vette Mózes a kenőolajat és felkente a hajlékot és mindazt, ami benne volt és megszentelte azokat;Lev 8,11és hintett belőle az oltárra hétszer, fölkente az oltárt és mind az edényeit, a medencét és talapzatát, hogy megszentelje azokat.Lev 8,12És öntött a kenőolajból Áron fejére és felkente őt, hogy megszentelje.Lev 8,13És Mózes odavezette Áron fiait, felöltöztette őket köntösökbe, körülövezte őket övvel, felkötötte nekik a magas süvegeket, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.Lev 8,14És odavezette a vétekáldozat tulkát és Áron és fiai rátették kezüket a vétekáldozat tulkának fejére.Lev 8,15És levágta; és Mózes vette a vért és tett belőle az oltár szarvaira köröskörül az ujjával és megtisztította az oltárt; és kiöntötte a vért az oltár talapzatára és megszentelte, hogy engesztelést szerezzen neki.Lev 8,16És vette az egész zsírt, ami a beleken volt és a májnak a hártyáját, a két vesét és zsírjukat; és elfüstölögtette Mózes az oltáron.Lev 8,17De a tulkot és bőrét, húsát és ganéját elégette a tűzben a táboron kívül, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.Lev 8,18És odavezette az égőáldozat kosát és Áron fiai rátették kezüket a kos fejére.Lev 8,19Levágta és Mózes ráhintette a vért az oltárra köröskörül.Lev 8,20És a kost feldarabolta darabjaira és Mózes elfüstölögtette a fejét és a darabokat és a hájat.Lev 8,21És a beleket és a lábszárakat megmosta a vízben és Mózes elfüstölögtette az egész kost az oltáron, égőáldozat volt ez, kellemes illatul; tűzáldozat az Örökkévalónak, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.Lev 8,22És odavezette a másik kost, a felavatás kosát és Áron meg fiai rátették kezüket a kos fejére.Lev 8,23És levágta; és Mózes vett a véréből és tett belőle Áron jobb fülének cimpájára, jobb kezének hüvelykujjára és jobb lábának hüvelykujjára.Lev 8,24És odavezette Áron fiait és Mózes a vérből tett jobb fülük cimpájára, jobb kezük hüvelykujjára és jobb lábuk hüvelykujjára; és ráhintette Mózes a vért az oltárra köröskörül.Lev 8,25És vette a zsírt és a farkot és az egész zsírt, ami a beleken van és a májnak hártyáját, a két vesét és a zsírjukat és a jobb combot.Lev 8,26És a kovásztalan kenyér kosarából, amely az Örökkévaló színe előtt volt, vett egy kovásztalan kalácsot és egy olajos kenyérből való kalácsot és egy lepényt, és rátette a zsírra és a jobb combra.Lev 8,27És rátette az egészet Áron tenyereire és fiainak tenyereire és lengette azokat lengetéssel az Örökkévaló színe előtt.Lev 8,28És Mózes levette azokat tenyereikről és elfüstölgette az oltáron az égőáldozattal együtt; felavatásra valók kellemes illatul, tűzáldozat az Örökkévalónak.Lev 8,29És Mózes vette a szegyet és lengette azt lengetéssel az Örökkévaló színe előtt; ez Mózes része volt a fölavatás kosából, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek.Lev 8,30És Mózes vett a kenőolajból és a vérből, amely az oltáron volt és hintette Áronra és ruháira és fiaira és fiainak ruháira vele együtt; így megszentelte Áront és ruháit és fiait és fiainak ruháit vele együtt.Lev 8,31És mondta Mózes Áronnak és fiainak: Főzzétek meg a húst a találkozás sátrának bejáratánál és ott egyétek meg, és a kenyeret is, amely a fölavatás kosarában van, amint parancsoltam, mondván: Áron és fiai egyék meg.Lev 8,32És ami megmarad a húsból és a kenyérből, azt tűzben égessétek el.Lev 8,33És ne menjetek ki a találkozás sátrának bejáratából hét napig, amíg be nem telnek felavatástok napjai, mert hét napon át avat ő fel titeket.Lev 8,34Amint tették ezen a napon, úgy parancsolta az Örökkévaló, hogy tegyék, hogy engesztelést szerezzenek számotokra.Lev 8,35És a találkozás sátrának bejáratánál maradjatok nappal és éjjel hét napig, és őrizzétek az Örökkévaló őrizetét, hogy meg ne haljatok; mert így parancsolta nekem.Lev 8,36És Áron és fiai elvégezték mindazokat a dolgokat, amelyeket parancsolt az Örökkévaló Mózes által.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Mazsihisz hírek
Kedves Olvasóink!
2023. Augusztus 28. / 10:09

Kedves Olvasóink!

Zsidó világ
Dr. Grósz Andor: Ros Hásáná az elgondolkodás ideje