Nagy elődeink: Fisher Antal Énoch rabbi (1826-1896)

2020. Február 27. / 14:28


Nagy elődeink: Fisher Antal Énoch rabbi (1826-1896)

Fischer Antal Énoch rabbi 1826-ban az alföldi Izsákon született, és 1896-ban hunyt el Makón. A neológ rabbik azon képviselői közé tartozott, akik a közösség vallási és közösségi életének építését és fejlesztését fontosabbnak tartották közéleti tevékenységüknél, de a világi tudományok és műveltség iránti érdeklődésük, és annak továbbadása gyermekei és közösségük tagjai számára, nagyon is fontos szerepet töltött be munkásságukban.

Fischer Antal Énoch szegény családban született, és tizenhárom éves korában saját erejéből került el Izsákról. Vallási tanulmányait a nyitrai, a pozsonyi és a prágai jesivákban végezte, világi tanulmányait pedig Bécsben kezdte meg, ahol magántanulóként vizsgázott le a többéves gimnáziumi anyagból, majd a prágai egyetemen tanult történelmet és filozófiát. Élete során a magyar, a héber és az arámi mellett elsajátította a latin és az angol nyelvet is. 1848-ban fejezte be egyetemi tanulmányait, és Dunaföldváron volt rabbi 1852 és 1864 között, majd 1864-ben megválasztották makói főrabbinak. Az aradi, a kecskeméti és óbudai rabbi egyhangúan ajánlották abban a reményben, hogy sikerül lecsillapítania a haladók (neológok) és a konzervatívok közötti vitát. A rabbitisztséget haláláig, 1896-ig töltötte be. 1898-ban utódja, Kecskeméti Ármin így emlékezett nagy elődjére: „Példaképe az igazi papnak: szelíd, békességes, erkölcsi komolysággal és szeretettel teljes.".

mako-zsinagoga-rrabbiscikkbe.jpg

Unokája, Makai Endre orvosprofesszor emlékirataiban művelt, kedves, szellemiekben igényes személyiségként írja le Fischer Antal Énochot, aki esténként a vacsoraasztalnál folytatta gyermekei oktatását, rendszeresen tartott nekik felolvasást, és „magyarázatokat fűzött az olvasmányhoz, melyek főleg a történelem, az irodalom és a művészet köreire vonatkoztak. A valláserkölcsi nevelés, a jó modor csiszolása és a nyelvek, nevezetesen a német tökéletes elsajátítása játszotta a vezérszerepet. Az olvasmányokat szeminarisztikusan beszélték meg. Hosszas és nagy viták folytak, melyekben az apa csak a végén szólalt meg, a legkülönbözőbb kérdésekről.” Noha szigorú apa volt, gyermekei nagyon szerették, és a városban is nagy tekintélyt vívott ki. Két fia közül a fiatalabb, Makai Emil a századfordulón elismert költő és drámaíró volt, aki édesapja halálára írt Az öreg úr című versében megható szavakkal idézi fel az idős rabbi alakját, aki a hagyományokhoz mélyen kötődő, de a világi kultúrát választó fia döntését tiszteletben tartotta: „Hogy vitte, úgy-e, házról házra / A verset, mit a fia írt! / S odaszorítva ajakára / Ronggyá csókolta a papírt. / Isten helyett egy szőke lányról / Dalolt a pogány trobadour – / És mégis elolvasta százszor, / És sírt, és sírt az öreg úr!”. Fischer Antal Énokh 1896-ban hunyt el, sírja a makói zsidó temetőben található.

Fischer Antal Énochot az ország első rabbijai között és kitűnő szónokként tartották számon, akinek ugyan anyanyelve a német volt, de magyarul is kiválóan tudott, és mindkét nyelven híres szónoklatokat tartott. A Löw Lipót temetése alkalmából tartott beszéde nyomtatásban is megjelent. A világi kultúra és tudomány iránti érdeklődését vallási felkészültségével ötvözte, ami nagy szerepet játszott szónoklataiban és gyermekei nevelésében. Rabbinikus tevékenységében a közösségépítés játszott kiemelt szerepet. Makai Emil idézett, édesapjára emlékező versében a közösségéhez és a hagyományhoz fűződő mély kapcsolatát és a közösségéért és zsinagógájáért élő és tevékenykedő rabbi alakját is feleleveníti: „Nem vált el soha templomától, / Nem vált el soha tőletek!”.

Szeretnénk ezúton is megköszönni Dr. Fischer Jánosnak a portré megírásához nyújtott segítségét.

Felhasznált források:

Fischer János (é.n.) „Makai Emil alakja a család emlékezetében

Fischer János (2017), Fischer Antal Enoch (1826-1896). Magánkiadás, pp. 4-6.

Makai Emil (1904), Makai Emil munkái. Singer és Wolfner: Budapest

Tóth Ferenc (1995), Makai Emil emlékezete. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Makói Csoportja: Makó

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Mazsihisz hírek
Németország nagykövete a Mazsihisznél
2021. Április 28. / 12:00

Németország nagykövete a Mazsihisznél

Kommentek