Címkék

szombat

Zsidó világ / 2023. Január 05. / 08:39

Szerdócz Ervin: Az ősök alázattal néztek a halál elébe, avagy a csodarabbi halála

– Amikor Jákob Egyiptomba érkezett, táplálékra volt szüksége, hogy élhessen. De most, érezve halálának idejét, már az örök szellemi életre gondolt, ezért szerepel az Izrael név a mondatban. Az ősök megérezték a halál közeledtét. A Midrás elmondja, hogy megadással, alázattal néztek a halál elébe – írja következő hetiszakaszunk, a Vájehi kapcsán az újpesti főrabbi.

Ünnepek / 2022. December 02. / 15:12

Jákob szerelme: a fiúknak is szabad sírni néha – Jó szombatot!

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent ünnepe ma 15 óra 36 perckor köszönt be, a királynő pontban 16 óra 46 perckor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, valamint Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Tórából e hét szombattól a Vájécé hetiszakaszt olvassuk. Jó szombatot minden kedves hittestvérünknek!

Ünnepek / 2022. November 18. / 14:33

Nem vagyok az anyád: a Messiás-komplexus veszélyei – Jó szombatot!

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent ünnepe ma 15 óra 46 perckor köszönt be, a királynő holnap pontban 16 óra 54 perckor órakor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, valamint Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Tórából ezen a héten a Hájé Szárá (Mózes 1. 23-25:18) hetiszakaszt olvassuk fel a zsinagógákban.

Ünnepek / 2022. November 11. / 14:10

Beteglátogatás: Ábrahám nem ér rá beszélni Istennel – Jó szombatot!

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent ünnepe ma 15 óra 55 perckor köszönt be, a királynő holnap pontban 17 órakor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, valamint Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Tórából ezen a héten a Vájérá hetiszakaszt olvassuk.

Zsidó világ / 2022. November 10. / 14:26

Szerdócz Ervin: Amikor az Isten jön érdeklődni Ábrahám hogyléte felől...

– A körülmetélést követő harmadik napon az Örökkévaló és három angyal felkereste a lábadozó Ábrahámot. Felvetődik a kérdés: Ábrahám milyen okból tüntette ki figyelmével a három férfit ahelyett, hogy Istenre koncentrált volna? – teszi föl a kérdést Szerdócz Ervin újpesti főrabbi az e hét szombati hetiszakaszunk, a Vájérá kapcsán.

Ünnepek / 2022. November 04. / 15:56

Ábrahám, mint nem zsidó nő és a közelgő megváltás – Jó szombatot!

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent ünnepe ma 16 óra 4 perckor köszönt be, a királynő holnap 17 óra 9 perckor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, valamint Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Tórából ezen a héten a Leh Lehá hetiszakaszt olvassuk.

Ünnepek / 2022. Október 21. / 16:36

„Az ember elhagyja apját és anyját”: a leválás és a felnőttek kötődése – Jó szombatot!

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent ünnepe ma délután 17 óra 27 perckor köszönt be, a királynő holnap este 18 óra 30 perckor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, valamint Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Szimhát Tóra ünnepe alatt újra befejeztük, majd rögtön el is kezdtük a Tóra olvasását, ezen a héten tehát Mózes első könyvéből az első hetiszakaszt olvassuk. Minden kedves hittestvérünknek jó szombatot kívánunk!

Zsidó világ / 2022. Október 13. / 12:05

Szerdócz Ervin: Kapcsolat van Mózes halála és az azt megelőző áldás között

– Isten mindent megtehet, azt is, amit fizikai törvények alapján nem tehetne meg. Ez az áldás Mózes halálával kapcsolatosan fontos epizód: „És ez az áldás, amellyel megáldotta Mózes az Isten embere, Izrael fiait halála előtt”. Eszerint Mózes halála és az azt megelőző áldás között kapcsolat van! – írja a hetiszakasz kapcsán az újpesti főrabbi.

Ünnepek / 2022. Október 07. / 13:38

„Figyeljetek egek, hadd emeljek szót” – Jó szombatot!

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent ünnepe ma este 17 óra 54 perckor köszönt be, a királynő holnap este 18 óra 56 perckor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Tórából a Háázinu (Mózes 5. 32:1-52.) hetiszakaszt olvassuk. Mindenkinek jó szombatot kívánunk!

Ünnepek / 2022. Október 06. / 12:58

Szerdócz Ervin: Hogyan állt bosszút az Örökkévaló Titus császáron?

A második Szentélyt elpusztíttató Titus császár i. sz. 81. szeptember 13-án halt meg. Dio Cassius szerint hidegvizes, borecetes borogatással hűtötték mellkasát, mert attól szenvedett, hogy belsejét tűz emészti. Ki tudja, talán a jeruzsálemi Szentély cédrusgerendáinak utolsó lángjai hamvadtak el a gonosz Titusszal – írja aktuális hetiszakaszunk kapcsán az újpesti főrabbi.

Ünnepek / 2022. Szeptember 30. / 17:25

Józsué apai öröksége: légy erős és bátor, menni fog – Jó szombatot!

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent ünnepe ma délután 18 óra 21 perckor köszönt be, a királynő holnap este 19 óra 24 perckor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Tórából ezen a héten Vájéleh hetiszakaszt olvassuk. Jó szombatot minden kedves hittestvérünknek!

Ünnepek / 2022. Szeptember 15. / 12:42

Szerdócz Ervin: A szaploncai csodarabbi legkülönösebb esete

Egy különös és csodálatos ember egyike volt a világ 36 jámborainak, s egy csodás eset után elviharzott, mint a szél, mert nem fedhette fel ki is ő valójában. Róla mesél aktuális hetiszakaszunk, a Ki távó kapcsán az újpesti főrabbi.