Címkék

Szerdócz Ervin

Zsidó világ / 2024. Április 11. / 11:15

„És a nyolcadik napon metéltessék körül előbőrének húsa!”

– A körülmetélést a Szombat (Sábesz) mellett a zsidó hagyomány „JEL”-ként aposztrofálja. Amint azt a Tóra mondja: „Örök jelkép az köztem és Izrael fiai között…” (II.M. 31/16) – tanítja a Tázriá hetiszakasszal kapcsolatos írásában Szerdócz Ervin újpesti rabbi.

Zsidó világ / 2024. Április 04. / 09:05

„...Ezek azok az állatok, amiket ehettek...”

– Az étkezési tilalmak értelmezéséhez ne keressünk racionális magyarázatokat. Teljesítéseit kizárólag Isten parancsának elfogadásaként tartsuk meg – tanítja a Smini hetiszakasszal kapcsolatos írásában Szerdócz Ervin főrabbi.

Zsidó világ / 2024. Március 28. / 10:27

Főpapi ornátus cseréje a kegyelem pillanatában

Amikor egy napnak vége van, amikor eseményeit már magunk mögött hagytuk, nem cipelhetjük tovább annak terhét. Le kell zárnunk, ki kell vinnünk tudatunkból, hogy ez által megtisztulva, másnap új lappal léphessünk tovább, előre! – tanítja írásában Szerdócz Ervin rabbi.

Zsidó világ / 2024. Március 21. / 08:47

„…és szólította a gyülekezés sátrából…"

– A szerénység nyomában kél az istenfélelem, gazdagság, tisztelet és élet. A szerénység a legnemesebb emberi tulajdonság – tanítja a Vájikra hetiszakasz kapcsán született írásában Szerdócz Ervin főrabbi.

Zsidó világ / 2024. Március 14. / 09:54

„Ez a hajléknak, a bizonyság hajlékának elszámolása…”

Mi az értelme az elszámolásnak, ha az építtető megbízik az építőben? A bizalom biztosítéka az ellenőrzés – tanítja alábbi írásában a Pekudé hetiszakasz kapcsán Szerdócz Ervin rabbi.

Zsidó világ / 2024. Március 07. / 10:29

„Eljöttek férfiak és nők egymás után, minden áldozatra kész szívű ember”

A hetiszakaszunk kapcsán a Midrás irodalom egyik történetével illusztrálja a férfi és nő Istenhez való viszonyát Szerdócz Ervin újpesti főrabbi az alábbi írásában.

Zsidó világ / 2024. Február 29. / 15:51

„… készíts nekünk istent…..” – Szerdócz Ervin főrabbi gondolatai a Ki tiszá hetiszakasz kapcsán

A történelem során volt néhány zsidó király, aki elhagyva népe vallását, a környező népek bálványisteneit bevitte a Szentélybe, és ezzel zavart, bizonytalanságot okozott. Mindez azonban csak átmeneti volt, mert Isten mindenkori jelenléte visszatérítette őket a helyes útra.

Zsidó világ / 2024. Február 15. / 10:02

Adakozás – elfogadás

„...hozzanak nékem szent adományt, minden férfiútól, akit a szíve erre buzdít, fogadjátok el a nékem szóló adományt!” (II.M.25/2) Szerdócz Ervin újpesti rabbi jelen írásában – a TRUMÁ hetiszakasz kapcsán – a fönti tórai idézet vallásfilozófiai kérdéseiről ír.

Zsidó világ / 2024. Február 01. / 07:30

Amikor Jiszrótól, a midjanita paptól tanult a zsidó nép…

– Mi volt Jiszró érdeme, hogy a Tóra átvételének hetiszakasza e midjanita papról van elnevezve? – a JITRÓ hetiszakasz kapcsán erre a kérdésre keresi a választ Szerdócz Ervin rabbi az alábbi írásában.

Zsidó világ / 2024. Január 25. / 09:45

„…El fogom törölni Amálék emlékét az ég alól…"

„...Háborúja lesz az Örökkévalónak Amálék ellen nemzedékről nemzedékre!” (II.M. 17/14-15) Szerdócz Ervin rabbi a BESÁLÁH hetiszakasszal kapcsolatos tanításában ezúttal az Izrael és Amálék mindenkori, nemzedékről nemzedékre terjedő harcáról ír.

Zsidó világ / 2024. Január 18. / 12:11

A kutya az ember barátja…

A kutya az ember barátja – állítja a közvélemény. Szerepük és helyük a Szentírásban nem egyértelmű. Megítélésük a történelmi közéletében ambivalens – állítja Szerdócz Ervin rabbi, aki írásában a BÓ hetiszakasz kapcsán keres magyarázatot a kérdésre.

Zsidó világ / 2024. Január 11. / 09:15

Az Istennevek rejtélyei!

A zsidó vallás lényege a kizárólagos EGYISTEN hit! Hogyan lehet, hogy Tóránkban Isten több néven nyilatkozik meg? Erre a kérdésre keres választ írásában Szerdócz Ervin rabbi a Váéra hetiszakasz kapcsán.