Címkék

Szerdócz Ervin

Zsidó világ / 2022. December 01. / 11:54

Szerdócz Ervin főrabbi: Jákob bizonytalansága érthető

– Jákob egyedül maradt, minden vagyon nélkül, de hite nem ingott meg. Tudta, érezte, hogy Isten sikeressé teszi útját, hiszen az embernek a saját erejéhez, tehetségéhez, kitartásához mérten mindent meg kell tennie a sikeressége érdekében – írja az újpesti főrabbi az aktuális hetiszakaszunk, a Vájécé kapcsán.

Zsidó világ / 2022. November 23. / 16:08

Szerdócz Ervin: Két nép egy anyaméhben

– Ézsaunak, azaz Edomnak, a mindenkori elnyomó népnek a szimbóluma a Nap, amely erős és állandóan ragyog. Jákobnak, azaz Izraelnek a jelképe viszont a Hold: hol erősebb, hol gyengébb, de Isten mindig megújítja – olvasható az újpesti főrabbinak a Toldot hetiszakasz kapcsán írott magyarázatában.

Zsidó világ / 2022. November 17. / 09:46

Szerdócz Ervin: A Tóra példát ad a férjnek a feleségéhez való ragaszkodásából

– Sára jelentette a világosságot férjének, ő irányította lépteit. Az első kedvesség a nő iránt a világon magától Istentől származott. Vannak házaspárok, amelyek tíz évig élnek gyermektelenül, majd emiatt elválnak egymástól. Sára és Ábrahám ennél hosszabb ideig élt gyermekáldás nélkül, mégsem váltak el egymástól – írja az e szombati hetiszakaszunk, a Hájé Szárá kapcsán az újpesti főrabbi.

Zsidó világ / 2022. November 10. / 14:26

Szerdócz Ervin: Amikor az Isten jön érdeklődni Ábrahám hogyléte felől...

– A körülmetélést követő harmadik napon az Örökkévaló és három angyal felkereste a lábadozó Ábrahámot. Felvetődik a kérdés: Ábrahám milyen okból tüntette ki figyelmével a három férfit ahelyett, hogy Istenre koncentrált volna? – teszi föl a kérdést Szerdócz Ervin újpesti főrabbi az e hét szombati hetiszakaszunk, a Vájérá kapcsán.

Zsidó világ / 2022. November 03. / 10:01

Szerdócz Ervin: Miért nem mondta meg Isten Ávrámnak, hogy hova kell mennie?

– Milyen „teleológiai oka” lehetett Ávrám/Ábrahám helyváltoztatásának a biztonságot jelentő szülőföldről az ismeretlen és bizonytalan „idegenbe”? S az Isten vajon miért nem mondta meg neki, hogy hova kell mennie? – az újpesti főrabbi többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ az ezen a héten szombaton sorra kerülő tórai hetiszakaszunk kapcsán.

Zsidó világ / 2022. Október 13. / 12:05

Szerdócz Ervin: Kapcsolat van Mózes halála és az azt megelőző áldás között

– Isten mindent megtehet, azt is, amit fizikai törvények alapján nem tehetne meg. Ez az áldás Mózes halálával kapcsolatosan fontos epizód: „És ez az áldás, amellyel megáldotta Mózes az Isten embere, Izrael fiait halála előtt”. Eszerint Mózes halála és az azt megelőző áldás között kapcsolat van! – írja a hetiszakasz kapcsán az újpesti főrabbi.

Zsidó világ / 2022. Szeptember 29. / 10:08

Szerdócz Ervin: A halál a pont a mondat végén

– Bár minden halál tragédia, a bekövetkezésének időponja nem érdemfüggő és nem is bűnök következménye! A halál az egyszeri és megismételhetetlen emberi sors vége. Pont egy mondat végén, ami által a mondat befejezetté válik – írja aktuális hetiszakaszunk kapcsán az újpesti főrabbi.

Ünnepek / 2022. Szeptember 07. / 16:33

Szerdócz Ervin: A Tóra és a jellempróba

– A tórai parancs szimbolikus és képletes: az, hogy tilos kihasználni fiókáját óvó anyamadár védtelenségét, arra tanít a hétköznapi életben, hogy a kínálkozó lehetőségek nem mindig azért vannak, hogy kihasználjuk azokat. A tórai parancs a jellempróba képi kivetítése – írja aktuális hetiszakaszunk kapcsán az újpesti főrabbi.

Zsidó világ / 2022. Augusztus 31. / 16:44

Szerdócz Ervin: Az igazság „üldözésében” ki az üldöző és ki az üldözött?

– Az igazság elérésére, kiderítésére csak és kizárólag becsületes módon lehet törekedni. Az igazság megítélésében érvényesül a személyes elv: „Az igaz önmagában nem attól igaz, hogy igaz, hanem attól, hogy az én igazam”. De a személyes igazságot, mint célt, nem szentesíti az igazság elferdítésének eszköze – írja aktuális hetiszakaszunk, a Softim kapcsán az újpesti főrabbi.

Zsidó világ / 2022. Augusztus 25. / 12:14

Szerdócz Ervin: Áldást vagy átkot

– Két tudós értelmetlen vitája tragikus halálukhoz vezetett. Elgondolkodhatunk azon, mi volt az értelme? Büszkeségük? Két tudós egymással szemben tanúsított értelmetlen büszkesége… – írja aktuális hetiszakaszunk (Reé) kapcsán az újpesti főrabbi.

Ünnepek / 2022. Július 28. / 13:09

Szerdócz Ervin: Mi a fogadalom? Mi a kiejtett szó szentsége?

A fogadalom és az eskü egy kategória. Ugyanakkor a fogadalom ellentétes az esküvel, ugyanis nem esküdhet valaki arra, ami számára tilos – írja az újpesti főrabbi az aktuális páros (Mátot-Mászé) hetiszakaszunk kapcsán.

Ünnepek / 2022. Július 07. / 11:52

Szerdócz Ervin: Mit lehet tudni a rejtélyes „vörös tehénről”?

A „vörös tehén” klasszikus példája azoknak a törvényeknek, rendeleteknek, melyek célja nem világos, nem egyértelmű. Midrás Tanhuma „Rabbi Josze ben Rabbi Hanina mondja: Így szólt Isten Mózeshez: Neked felfedem a vörös tehén parancsának okát, de másoknak nem”. Vagyis Mózes tanitómesterünk volt az egyetlen, aki ismerte a „titkot”.