Szerdócz Ervin: Mit lehet tudni a rejtélyes „vörös tehénről”?

2022. Július 07. / 11:52


Szerdócz Ervin: Mit lehet tudni a rejtélyes „vörös tehénről”?

A „vörös tehén” klasszikus példája azoknak a törvényeknek, rendeleteknek, melyek célja nem világos, nem egyértelmű – írja az újpesti főrabbi az aktuális Hukát hetiszakaszunk kapcsán.

… Szólj Izrael fiaihoz: hozzanak neked egy teljesen vörös tehenet, hibátlant, amelyen még nem volt iga.” (Mózes 4. 19.2.)

Isten ismerteti Mózessel a vörös tehénnel kapcsolatos tisztítási törvényeket, ami által rituálisan megtisztulhatnak azok, akik halott érintése által tisztátalanokká váltak. 

A „vörös tehén” klasszikus példája azoknak a törvényeknek, rendeleteknek, melyek célja nem világos, nem egyértelmű. Midrás Tanhuma „Rabbi Josze ben Rabbi Hanina mondja: Így szólt Isten Mózeshez: Neked felfedem a vörös tehén parancsának okát, de másoknak nem”. Vagyis Mózes tanitómesterünk volt az egyetlen, aki ismerte a „titkot”.

A parancsot tehát végre kell hajtani és nem kell keresni az okát, csak következményeit kell mérlegelni. Talmud Szanhedrin 21b. arra hivatkozva, hogy a királynak tilos volt több feleséget „venni” (Mózes 5. 17.17.) állítja, hogy „még Salamon is tévedett”. Salamon király ugyanis magára nem tartotta kötelezőnek a parancsot. A tórai parancsból elhagyott egy betűt, ami által a törvény úgy módosult, hogy „növelje maga számára az asszonyok számát”. Az Örökkévaló azt mondta erre: „Salamon eltöröl engem! Ma egyet, holnap egy másik betűt hagy el, amíg az egész Tóra ki lesz törölve!” Majd Isten folytatta: „Ezer olyan, mint ő, lesz eltörölve, de belőlem (értsd: „törvényeimből”) egy darab sem!”

Mit lehet tudni a rejtélyes „vörös tehénről”?

A Misna Para 1/1. szerint a vörös tehénnek három vagy négyévesnek kellett lennie. Tilos volt fiatal „vörös borjút” vásárolni és felnevelni! Már kifejlett tehenet kellett beszerezni. Ha az állat szőrzetében akár két fekete, vagy fehér szálat találtak, már nem számított tökéletesnek, nem volt alkalmas, vagyis nem lehetett teljesíteni vele az előírást. A „vörös tehenet” rituálisan levágták, elégették és vízzel elegyitett porából készült a tisztitó elegy.

A Talmud mesterei szerint mindössze kilenc vörös tehén volt alkalmas, és lett feláldozva a második Szentély lerombolásáig. Az elsőt még Mózes idejében, a másodikat Ezra korában. Hetet áldoztak fel Ezra korától, vagyis a babilóniai fogság befejezésétől a Második Szentély lerombolásáig. A tizediket az idők végén maga a Messiás fogja feláldozni.

Rabbi Jochanánt megkérték tanítványai, mondjon véleményt a „vörös tehén” által történő megtisztulás kérdésben. A Talmud Bölcse ezt felelte: „nem a holttest tesz tisztátalanná, és nem a vörös tehén pora tisztít! A lényeg a rendelet: „Ez a rendeletem, nem vagy jogosult, hogy kérdezz felőle… mondta Isten”!

Mit jelképez a „vörös tehén”?

Bölcseink a konkrét törvénytől elvonatkoztatva azt állítják, hogy az ember tökéletesebb a bűn elkövetésében, mint a törvények betartásában. A „vörös tehén” a bűn jelképe. A következtetés abból vonható le, hogy a rendelet a bűn eltörlésére lett alkalmazva. Isten parancsa: „hozzanak neked”!  Ezt úgy lehet (kell) értelmezni, hogy „legyen számodra a bűn jelképe!”

A logikai sor folytatódik: hogyan követi el az ember a bűnt? Úgy ahogy a szövegben áll: „… hozzanak neked egy teljesen …, hibátlant…” Az ember tehát tökéletesebb a bűn elkövetésében, mint a törvények betartásában. Tehát a bűn, az azt elkövetőnek még csak nem is terhes.

Miben volt jelentősége a „vörös tehén” törvényének?

A „vörös tehén” tisztítási folyamat által megtisztult az, aki halott által vált tisztátalanná. Ennek hiányában nem tarthatta meg a zsidók életében olyan fontos szabadság ünnepét, a Peszáchot. Márpedig a Peszách ünnep üzenete az, hogy Isten segítségével minden korban és minden helyzetben Isten felszabadít! Erre emlékeztetve, minden évben a Peszách ünnepét megelőző utolsó szombaton felolvassák a tisztító „vörös tehén por” rendeletét!

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Tudomány
Hogyan mentik a rabbiképzőn a becses könyveket?
Zsidó világ
Újabb magyarázatok a sávuoti tejes ételekre