A szombat jelentősége


A szombat jelentősége

torvenyek_szj.jpg
Mindazok, akik a szombatot nem tisztelik, akik dolgoznak szombaton, üzletüket nyitva tartják, dohányoznak szombaton, a szent szombatot lábbal tapossák, mindezek az egyének talán azért cselekszenek így, mert nem olvasták szó szerint a szentírásban, szent Tóránkban, a szombatra vonatkozó parancsokat és tilalmakat. Miért is szükségesnek tartom mindazon parancsokat, melyek a szent szombatra vonatkoznak, a Tórából szó szerint magyar nyelven itt leközölni. Megjegyzem, hogy nem kis munka volt ez, mert nem 1-2 helyről kellett ezeket az isteni parancsokat összeszedni. Különböző helyeken, összesen 13 helyen találunk a Tórában a szombati munkaszünetre való utasításokat és parancsokat. Ideiktatom ezen 13 szent helyről azon lángoló isteni szavakat, amiket az Örökkévaló Izrael népének szigorúan megparancsolt. Hátha olyan hatással lesznek e szent szavak, hogy a boltos menten bezárja üzletét, a mester ledobja kalapácsát, a dohányzó remegve eldobja meggyújtott szivarját! Bár adná a jó Isten, hogy eltévedt testvéreimre jó hatással volnának ezek a szavak. Íme, az Örökkévaló parancsai:

Mózes első könyve II.-ik fejezetének 2-ik versében ez áll:
Befejezte Isten a hetedik napon minden munkáját, melyet alkotott és nyugodott a hetedik napon minden munkájától, melyet alkotott. És megáldotta Isten a hetedik napot és megszentelte azt, mert azon nyugodott minden munkájától, melyet Isten teremtett és alkotott.

Mózes 2-ik könyve XVI.-ik fejezetének 23-ik versében ez áll:
Ő (Mózes) pedig mondta nekik: Ez az, amit az Örökkévaló szólott: Nyugalom, szent nyugalom (legyen) az Örökkévaló tiszteletére holnap! Amit sütni akartok, süssétek (a hatodik napon) amid főzni akartok, főzések meg a (hatodik napon), és az egész fölösleget tegyétek el magatoknak megőrzésre reggelig. És eltelték reggelre, amint Mózes megparancsolta és meg nem bűzlött (a manna) s féreg sem volt benne. És mondta:

Mózes: Egyétek meg ma, mert szombat van ma az Örökkévaló tiszteletére; ma nem találtok a mezőn (mannát). Hat napon szedjétek, de a hetedik napon nyugalom van, (a napon) nem lesz. Volt, pedig a hetedik napon, hogy kimentek (néhányan) a nép közül, hogy szedjenek, de nem találtak. És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Meddig vonakodtok megtartani parancsolataimat és tanaimat? Lássátok, hogy az Örökkévaló adta nektek a szombatot, azért ad nektek, a hatodik napon eledelt két napra; maradjatok, ki-ki a helyén, ne menjen ki senki sem helyéből a hetedik napon. És a nép nyugodott a hetedik napon.

Mózes II.-ik könyvének 20. fejezetében 8-ik versében áll a következőképpen:
Emlékezzél meg a szombat napjáról, hogy megszenteljed. Hat napon átdolgozzál és végezd minden munkádat. De a hetedik nap szombat az Örökkévaló, a te Istened tiszteletére; ne végezz semmi munkát, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se barmod, se az idegen közölted, aki kapuidon belül tartózkodik. Mert hat nap alatt alkotta az Örökkévaló az eget és a földet, a tengert és mindazt, ami bennük, van és a hetedik napon megpihent; azért áldotta meg az Örökkévaló a szombat napját és megszentelte azt.

Mózes II.-ik könyve 23-ik fejezetének 12-ik versében:
Hat napon át végezd dolgodat, de a hetedik napon nyugodjál, hogy nyugodjék ökröd és szamarad és pihenjen szolgálód fia és az idegen.

Mózes II.-ik könyve 31. fejezetének 12-ik versében ez áll:
Szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: Szólj Izrael fiaihoz, mondván: Azonban Szombatjaimat tartsátok meg, mert jel az közöltem s közöttetek nemzedékről nemzedékre, hogy tudva legyen: én vagyok az Örökkévaló, aki megszentellek titeket. Tartsátok meg tehát a szombatot, mert szentség a tinektek; aki megszentségteleníti, halállal haljon meg; aki azon a napon munkát végez, azaz ember kiirttatik népe közül. Hat napon végezzetek munkát, de a hetedik napon szombatok szombatja van, szentség az Örökkévaló tiszteletére; bárki, aki munkát végez a szombat napján, halállal haljon. Tartsák meg Izrael fiai a szombatot, megülvén a szombatot nemzedékről nemzedékre örök szövetségül. Közöttem és Izrael fiai között jel az örökre, hogy hat napon alkotta az Örökkévaló az eget és a földet, a hetedik napon, pedig megnyugodott és megpihent.

Mózes II-ik könyve 34., fejezetének 21-ik versében ez áll:
Hat napon átdolgozzál, a hetedik napon nyugodjál, szántáskor és aratáskor is nyugodj.

Mózes II.-ik könyve 35, fejezetének 2-ik versében ez áll:
Hat napon végeztessék el a munka és a hetedik nap szent, legyen nektek, szombati nyugalom az Örökkévaló tiszteletére; bárki azon (a napon) munkát végez, ölessék meg. Ne gyújtsatok tüzet bármelyik lakóhelyeiteken, szombat napján.

Mózes III.-ik könyve 19., fejezetének 3-ik versében ez áll:
Mindenki tisztelje anyját és apját és szombatjaimat tartsátok meg. Én nagyok az Örökkévaló a ti Istenetek.

Ugyanott 30-ik vers:
Szombatjaimat tartsátok, meg és szentélyemet tiszteljétek (féljetek tole). Én nagyok az Örökkévaló.

Mózes III.-ik könyve 23.-ik fejezetének 1. versében ez áll:
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: Szólj Izrael fiainak és mondd nekik: az Örökkévaló ünnepei, amelyeket szent gyülekezetekül hirdessetek, ezek az én ünnepeim: Hat nap végeztessék munka és a hetedik napon szombat nyugalma, legyen, szeret gyülekezet, semmiféle munkát ne végezzetek; szombat azaz Örökkévaló tiszteletére minden lakóhelyeteken stb.

Mózes III.-ik könyve 26.-ik fejezetének 2. versében ez áll:
Szombatjaimat tartsátok, meg és szentélyemet tiszteljétek (féljetek tőle). Én vagyok az Örökkévaló.

Mózes IV.-ik könyve 15.-ik, fejezetének 32-ik versében ez áll:
Midőn Izrael fiai a pusztában voltak, találtak egy férfiút, amint fát szedegetett szombat napján. És elvitték, akik reáakadtak, amint fát szedegetett, Mózes és. Áron és az egész közösség elé. Őrizet alá helyezték, mert nem volt eldöntve, hogy mi történjék vele. És szólt az Örökkévaló Mózesnek: Ölessék meg a férfi az egész közösség, kövezze meg a táboron kívül. És az egész közösség kivitte őt a táborból; és megkövezték és meghalt, amint az Örökkévaló megparancsolta Mózesnek.

Mózes V.-ik könyve 5.-ik fejezetének 12-ik versében ez áll:
Őrizd meg a szombati napot, megszentelni őt, ahogy neked megparancsolta az Örökkévaló, a te Istened. Hat napon dolgozzál és végezd minden munkádat. És a hetedik nap, szombat, az Örökkévaló a te Istened tiszteletére, ne tegyél semmiféle munkát te, fiad, lányod, szolgád, szolganőd, ökröd, szamarad és mindenféle barmod és az idegen, aki kapuidban van; hogy pihenjen szolgád és szolganőd, mint te. És emlékezzél, hogy rabszolga voltál Egyiptomban és kivezetett Örökkévaló Istened onnét erős kézzel és kinyújtott karral, ezért parancsolta neked Örökkévaló Istened a szombati napot megtartani. Eddig szólnak az isteni parancsok Izrael fiaihoz, hogy a szent szombatot minden körülmények között tartsák meg, akárhol laknak. Akár szegény vagy, akár gazdag, meg kell becsületesen tartanod a szombatot, ne félj az éhhaláltól, ha bezárod szombaton az üzletet vagy a műhelyt. Oh, ne légy, zsidó testvérem, oly gyáva! Próbáld csak meg bezárni, meglátod, hogy aztán is meg fogsz élni. Csak annyit akarok még leszögezni, hogy nem kétszer és nem ötször, se nem tízszer, hanem tizenháromszor kéri, figyelmezteti és parancsolja az Örökkévaló, Izrael fiainak, hogy tartsák meg a szombatot. Tehát vigyázzatok, zsidó testvéreim! Vigyázzatok!

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek