„És a föld megromlott Isten előtt, megtelt a föld erőszakkal”

2023. Október 19. / 09:48


„És a föld megromlott Isten előtt, megtelt a föld erőszakkal”

– Mit jelent a címben szereplő versben (I.M. 6/11.) a szó: „erőszak”? – kérdezi a Noah hetiszakaszról szóló írásában Szerdócz Ervin rabbi. A szónak aktualitása van Izrael jelenlegi helyzetében, hiszen az „erőszak” héber nyelven: HÁMÁSZ!

Ki gondolta volna, hogy Noé kijelentése, melyet több ezer évvel korábban tett, ilyen fájón aktualizálódik napjainkban!

„…megtelt a föld erőszakkal”? Az „erőszak” héber nyelven: HÁMÁSZ!

Rabbi Avraham Saba (1440–1508) szerint Noé korának problematikája (is) az volt, hogy a kortárs emberek társadalmukban mindent helyesnek, megfelelőnek, elfogadhatónak és jónak gondoltak. Noé generációja elégedett volt azokkal a konvenciókkal, szabályokkal, melyekkel az akkori társadalom működött.

Fel kell ismernünk, hogy azok a legproblematikusabb élethelyzetek, melyekben az emberek elégedettségükben nem érzékelik környezetük társadalmi feszültségeit. Csak akkor fogják fel, hogy baj van, amikor már nincs lehetőség egyrészt a védekezésre, másrészt a változásra. Pedig az ilyen helyzetek kivétel nélkül fájdalmas véget érnek.

A fenti idézet az özönvizet kiváltó okra utal. Bölcseink (Brachot6b) szerint az „erőszak” („hámász”) kifejezés a lopás bűnére utal. Nem ez volt Noé korának egyetlen bűne, de ez volt, ami rontotta a morált. Önmagában a lopás vétke többféleképpen értelmezhető. Elsősorban az számít lopásnak, amiről kiderül, hogy a meglopottnak kárt okoz, és ami nyilvánosságra kerül. Ezzel ellentétben olyan lopás is van, ami rejtve marad, csak „Isten színe előtt” relevancia. Az elkövető lelkiismeretét nem érinti, nem kezeli bűnként. A „meglopott” nem vesz róla tudomást, a környezet előtt rejtve marad vagy nem tartják annak.

Lopásnak számít például az önámítás, a megmásíthatatlan magabiztosság, a hamis képzet, hogy a jólét örök, megváltozhatatlan. Lopásnak számít a képmutató megtévesztés és a békejobb elutasítása.

„Ha az ember „shálom”-ot mond, és a másik ember erre nem válaszol, akkor tolvajnak neveztetik, amint írva van: „...lelegeltétek a szőlőt, szegénytől rablott marha van házaitokban” (Jes. 3:14). A modern Izrael a létrejötte után békejobbot nyújtott, segélyt adott a rászoruló palesztinoknak. Vízzel, árammal és üzemanyaggal látta el településeiket. Mindezt elfogadták, de nem volt benne köszönet. Rási szerint ha valaki nem köszön vissza a jobb módban levő embernek, az is lopás.

„És a föld megromlott Isten előtt, megtelt a föld erőszakkal” (I.M. 6/11.). 2023. október 7-én Izrael megtudta, mit jelent az ERŐSZAK szó! HÁMÁSZ!

ABBA SHALOM ÉS A GONOSZ HÁMÁSZ TÖRTÉNETE

Meghalt Abba Shalom, Izrael bölcse. Gyermekei árván maradtak, felesége özvegyen és szegényen. Kis telkük volt a város szélén. Gyógyfüveket termesztettek és gyűjtöttek Izrael betegeinek. Abból éltek csendesen és szerényen. 

A sánta, és egyik szemére vak Hámász régi ellensége volt a családnak. Irigyelte azt a tiszteletet és szeretetet, melyben az özvegy és az árvák részesültek. Elhatározta, hogy kiűzi őket a városból, és ő maga fegyvert fog gyártani. Azt akarta, hogy az ő nevét félelemből emlegessék. 

Hámász lázítani kezdte a lakosságot Abba Shalom családja ellen. Így szólt mindenkihez: „Adakozzatok, hogy fegyvert készíthessek! Adakozzatok, hogy tőkét gyűjthessek, hogy elvegyem a telket az özvegytől és árváitól!”.

Abba Shalom legkisebb fia elment rabbi Joszéfhoz. Könnyes szemmel elmesélte, mire készül Hámász ellenük. A mester végighallgatta panaszát, majd így szólt: 

„Szemem a hegyek fölé emelem: honnan jön az én segítségem? Segítségem az Örökkévalótól, ki alkotója az égnek és a földnek! Nem engedi lábad megbotlani, nem szunnyad a te Őriződ” (121.Zsolt/1-3).

– Ne féljetek, Izrael bölcsének özvegye és árvái – biztatta őket a rabbi. – Hadd gyűjtsön a gonosz Hámász kincseket. Meglátjátok majd, hogy tulajdonképpen nektek gyűjt. 

Amikor Hámász azt hitte, hogy eléggé nagy kincset gyűjtött össze a család ellen, egy reggel halva találták ágyában. Éjszaka agyvérzés ölte meg. A város lakói úgy döntöttek, hogy a kincset, amit Hámász ágya alatt találnak, Abba Shalom özvegyének és árváinak adják!

Amikor ez Rabbi Joszéf tudomására jutott, azt mondta: „Bizony nem szunnyad, nem szendereg Izrael őrizője” (u.o.4).


mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek