Címkék

Hetiszakasz

Zsidó világ / 2022. Szeptember 29. / 10:08

Szerdócz Ervin: A halál a pont a mondat végén

– Bár minden halál tragédia, a bekövetkezésének időponja nem érdemfüggő és nem is bűnök következménye! A halál az egyszeri és megismételhetetlen emberi sors vége. Pont egy mondat végén, ami által a mondat befejezetté válik – írja aktuális hetiszakaszunk kapcsán az újpesti főrabbi.

Ünnepek / 2022. Szeptember 23. / 16:37

A szemtelenség hite és Isten nevetése – Jó szombatot!

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent ünnepe ma este 18 óra 22 perckor köszönt be, a királynő holnap este 19 óra 24 perckor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, valamint Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Tórából ezen a héten a Nicávim (Mózes 5. 29:9-30:20) hetiszakaszt olvassuk. Jó szombatot minden kedves hittestvérünknek.

Zsidó világ / 2022. Szeptember 22. / 14:10

Szerdócz Ervin: Talmudi példa az önhittség szomorú következményeire

– A „gyökér, mely mérget és ürmöt hajt” szavainak első betűi a sófár kifejezést adják. A sófár a ros hásánái bűnbánó napok elengedhetetlen tartozéka. A sófár hangja „kigyomlálja az emberek szívéből mindazon haszontalan gyökereket, melyek testüknek és lelküknek is egyaránt ártalmasok” – írja aktuális hetiszakaszunk kapcsán az újpesti főrabbi.

Ünnepek / 2022. Szeptember 16. / 14:58

Az önismeret útjai: arámi csavargó volt apám – Jó szombatot!

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent ünnepe ma este 18 óra 36 perckor köszönt be, a királynő holnap este 19 óra 39 perckor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, valamint Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Tórából ezen a héten a Ki távó (Mózes 5. 26:1-29:8.) hetiszakaszt olvassuk. Jó szombatot minden kedves hittestvérünknek.

Ünnepek / 2022. Szeptember 15. / 12:42

Szerdócz Ervin: A szaploncai csodarabbi legkülönösebb esete

Egy különös és csodálatos ember egyike volt a világ 36 jámborainak, s egy csodás eset után elviharzott, mint a szél, mert nem fedhette fel ki is ő valójában. Róla mesél aktuális hetiszakaszunk, a Ki távó kapcsán az újpesti főrabbi.

Ünnepek / 2022. Szeptember 09. / 17:37

Tűzoltó, katona, vadakat terelő juhász: Helyesli-e a válást Isten? – Jó szombatot!

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent ünnepe ma este 18 óra 51 perckor köszönt be, a királynő holnap este 19 óra 54 perckor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, valamint Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Tórából ezen a héten a Ki técé (Mózes 5. 21:10-25:19.) hetiszakaszt olvassuk. Jó szombatot minden kedves hittestvérünknek.

Ünnepek / 2022. Szeptember 07. / 16:33

Szerdócz Ervin: A Tóra és a jellempróba

– A tórai parancs szimbolikus és képletes: az, hogy tilos kihasználni fiókáját óvó anyamadár védtelenségét, arra tanít a hétköznapi életben, hogy a kínálkozó lehetőségek nem mindig azért vannak, hogy kihasználjuk azokat. A tórai parancs a jellempróba képi kivetítése – írja aktuális hetiszakaszunk kapcsán az újpesti főrabbi.

Ünnepek / 2022. Szeptember 02. / 17:35

Minden erőszak teljes elvetése: a dzsaina szerzetesek és a Tóra – Jó szombatot!

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent ünnepe ma este 19 óra 05 perckor köszönt be, a királynő holnap este 20 óra 08 perckor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, valamint Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Tórából ezen a héten a Softim (Mózes 5. 16:18-21:9.) hetiszakaszt olvassuk. Jó szombatot minden kedves hittestvérünknek.

Zsidó világ / 2022. Augusztus 31. / 16:44

Szerdócz Ervin: Az igazság „üldözésében” ki az üldöző és ki az üldözött?

– Az igazság elérésére, kiderítésére csak és kizárólag becsületes módon lehet törekedni. Az igazság megítélésében érvényesül a személyes elv: „Az igaz önmagában nem attól igaz, hogy igaz, hanem attól, hogy az én igazam”. De a személyes igazságot, mint célt, nem szentesíti az igazság elferdítésének eszköze – írja aktuális hetiszakaszunk, a Softim kapcsán az újpesti főrabbi.

Zsidó világ / 2022. Augusztus 25. / 12:14

Szerdócz Ervin: Áldást vagy átkot

– Két tudós értelmetlen vitája tragikus halálukhoz vezetett. Elgondolkodhatunk azon, mi volt az értelme? Büszkeségük? Két tudós egymással szemben tanúsított értelmetlen büszkesége… – írja aktuális hetiszakaszunk (Reé) kapcsán az újpesti főrabbi.

Zsidó világ / 2022. Augusztus 17. / 15:37

Szerdócz Ervin: Lehet Istent felfogni racionálisan?

– Ahogyan azt a racionalitást kereső és követő Spinoza filozófus definiálta: Isten esszenciális és szubsztanciális létező! Nemcsak képi, de verbális „megközelítése” is tilalom alá esik – írja aktuális hetiszakasz-magyarázatában Szerdócz Ervin újpesti főrabbi.

Ünnepek / 2022. Augusztus 12. / 14:10

Vigyázz Magadra, Isten aggódik érted – Jó szombatot!

Kedves olvasóink, hittestvéreink! A szombat szent ünnepe ma este 19 óra 43 perckor köszönt be, a királynő holnap este 20 óra 51 perckor távozik körünkből. Ez idő alatt honlapunk, Facebook- és Instagram oldalunk nem frissül. A Tórából ezen a héten a Váethánán (Mózes 5. 3:23-7:11.) hetiszakaszt olvassuk fel a zsinagógákban.