Címkék

Talmud

Zsidó világ / 2022. Szeptember 22. / 14:10

Szerdócz Ervin: Talmudi példa az önhittség szomorú következményeire

– A „gyökér, mely mérget és ürmöt hajt” szavainak első betűi a sófár kifejezést adják. A sófár a ros hásánái bűnbánó napok elengedhetetlen tartozéka. A sófár hangja „kigyomlálja az emberek szívéből mindazon haszontalan gyökereket, melyek testüknek és lelküknek is egyaránt ártalmasok” – írja aktuális hetiszakaszunk kapcsán az újpesti főrabbi.