Emlékérme-kibocsátás Boldog Salkaházi Sára születésének 125. évfordulója alkalmából

2024. Május 13. / 15:45


Emlékérme-kibocsátás Boldog Salkaházi Sára születésének 125. évfordulója alkalmából

A Magyar Nemzeti Bank 2024. május 11-én „Boldog Salkaházi Sára” megnevezéssel 15 000 forint névértékű ezüst és 3000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a Szociális Testvérek Társasága tagjaként vértanú-halált halt apácanővér tiszteletére. A Világ Igaza díjjal kitüntetett Sára testvér születésének 125. évfordulója alkalmából megjelenő emlékérméket Szunyogh László DLA szobrászművész tervezte.

Salkaházi Sára világéletében szabad volt, akkor is, amikor magányosan cigizve csavargott, bátor modern nőként a nagyvárosi utcákon és akkor is, amikor megtalálta jegyesét, Jézust, akihez örökké hű maradt, akkor is, amikor nyilas gyilkosaival szembenézett. Zsidómentő keresztény vértanú lett, akinek életszentsége a szabadság.

Schalkház Sarolta Klotild néven született Kassán, 1899. május 11-én, osztrák származású nagypolgári családban. Salkaházi Sárára emlékezünk.

salkaházisára-emlékérem.jpg

Egy felvidéki fiatal lány éppen felnőtt, amikor a világ, amely felnevelte, elszakadt az országtól, amely a hazája volt. Nem tette le a hűségesküt Csehszlovákiára, így nem lehetett tanító, így vált önálló és bátor pesti modern lánnyá, akinek viselkedésén kissé meghökkentek pártfogói, amikor a 20-as évei végén csavargásaiból, kereséséből megtérve Jézussal jegyezte el magát és novícia lett. Megígérte, hogy jó keresztény lesz és jó keresztény volt. Tudta, hogy ha a legkisebbeket látva az emberek között mindig magával Jézussal találkozik. Hogy mindenkiért felelős a világon, de főleg a legkisebbekért. Hitt az evangélium üzenetében, ezért írt és beszélt már formális megtérése előtt a kisebbségi magyarokról, a szegénységről és ezért szállt szembe a nyilasokkal zsidó társainak védelmezőjeként, a Szociális Testvérekkel együtt, letéve immár örök fogadalmát. 

Íme, itt vagyok, engem küldj-kérte és Isten meghallgatta őt.

Mindenki, aki azokban az időkben szembefordult a gyilkosokkal, tehát mindenki, aki keresztényként viselkedett, az életével játszott, így vált ő is hitének tanúsítójává. Kivitték őt is a Duna partjára védenceivel együtt és velük együtt gyilkolták meg. Ő mondhatta a zsoltár soraival, hogy még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek, mert Te Velem vagy. Nem hagyta cserben szerelmes, magányos Istenét 1944 telének rémséges Budapestjén.

Salkaházi Sára mindig ott volt élete mindössze 45 éve alatt, ahol egy kereszténynek lennie kellett. 

Szabad volt fiatalon és szabad volt, amikor Jézust választotta, mert csak szabad ember képes valódi választásra. Ő végiggondolta választása minden konzekvenciáját és úgy könyörgött, mint egykor Ábrahám is: Íme, itt vagyok. Engem küldj. A hit lovagja volt.

A katolikus egyház boldoggá avatta és a pesti rakpart egy része az ő nevét viseli. Követte, akiben hitt, úgy, ahogy nagyon kevesen voltak képesek rá. Él tovább azokban, akiket megmentett testvéreivel, minden utódukban. Tudta, amit a zsidó hagyomány tanít: minden emberre külön-külön igaz, hogy értük teremtetett a világ.

A Fáraó lányát, bár értelemszerűen nem volt zsidó, a zsidó hagyomány szerint a Jóisten örökbe fogadta, mert ő is örökbe fogadta Mózest, Bát Já, Isten lánya lett belőle. Salkaházi Sára is az volt, egyikeként a Világ Igazainak.

A zsidó hagyomány úgy tanítja, hogy Isten Jelenléte, a sekhiná munkál a világban. Salkaházi Sára életszentsége tanúsítja, hogy valóban, munkál.

Legyen áldás az emléke.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek