December 31-ig jelölhetünk a Raoul Wallenberg-díjra

2021. December 09. / 12:33


December 31-ig jelölhetünk a Raoul Wallenberg-díjra

A Raoul Wallenberg-díj odaítélésére javaslatot tehetnek a díj alapítói, támogatói, települési önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, emberi jogi, civil és egyházi szervezetek, valamint magánszemélyek 2021. december 31-ig.

Az alábbiakban a Bíráló Bizottság felhívását közöljük:

A Raoul Wallenberg-díj Bíráló Bizottság – az elmúlt évek hagyományát követve – Raoul Wallenberg-díj elismerésben részesíti az arra érdemes személyeket és szervezeteket.

A magyar társadalomban továbbra is élnek azok az ellentétek, amelyek megkülönböztetik az egyik embert a másiktól, annak függvényében, hogy milyen társadalmi csoportba tartozik.

Az előítéletes magatartás, az intolerancia kiváltotta rasszista megnyilvánulások, indulatok sajnos már-már mindennapjaink részévé váltak.

A Bizottság a Díj adományozásával etikai mércét és példát kíván állítani a magyar társadalmi és politikai közélet elé. Szeretnénk elismerni azon személyek, szervezetek áldozatos munkáját, emberi, közösségi magatartását, akik tevékenységükkel, életútjukkal példát mutatnak embertársaiknak a hátrányos helyzetben élők, a diszkriminációt elszenvedők érdekében.

I. A Raoul Wallenberg-díjban részesülhetnek:

1. Polgárjogi aktivisták, civil szervezetek, akik /amelyek / bátor kiállásukkal, tevékenységükkel, életútjukkal példát mutattak és mutatnak embertársaiknak a helyi, térségi és országos közéletben.

2. Települési önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, intézmények, vagy ezek munkatársai, akik – példát mutattak és mutatnak az emberi együttélésben, – a társadalmi konfliktusok feloldásában és megoldásában szerepet vállaltak, vállalnak, – tevékenységükkel közreműködtek, közreműködnek az emberi és állampolgári jogok érvényesülésében.

3. Írók, újságírók, szerkesztőségek, szellemi műhelyek közösségei, akik /amelyek munkásságukkal járultak, járulnak hozzá az előítéletes magatartás, a rasszizmus, antiszemitizmus, a cigányellenesség leküzdéséhez, rávilágítottak, rávilágítanak azok demokrácia- és szabadságellenességére.

4. Egyházi személyek, egyházi közösségek, akik / amelyek hitéleti tevékenységük során, a hit erejét felhasználva, aktívan közreműködtek és közreműködnek a különböző népcsoportok, különböző felekezetek, vallási közösségek helyi együttélésében, az egymás iránti előítélet leküzdésében.

II. Raoul Wallenberg-díjra javaslatot tehetnek: – figyelembe véve az összeférhetetlenségi alapelveket – a Díj alapítói, támogatói, települési önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, emberi jogi, civil és egyházi szervezetek, valamint magánszemélyek.

Javaslatot tenni kizárólag a Bizottság által közzétett adatlap számítógépen szerkesztett, hiánytalan kitöltésével, ajánlás megfogalmazásával, word és/vagy pdf formátumú dokumentum e-mailen keresztül történő beküldésével lehet.

AZ ADATLAP IDE KATTINTVA TÖLTHETŐ LE PDF FORMÁTUMBAN

Az ajánlók a beküldött ajánlások érkeztetéséről e-mailen keresztül kapnak visszaigazolást. Postai úton beküldött ajánlás csak abban az esetben kerül elfogadásra, ha az ajánlás e-mailen keresztül is beküldésre került. Beküldési határidő: 2021. december 31.

Az ajánlások beküldési e-mail címe: wallenbergdij@gmail.com
Posta cím: Raoul Wallenberg Egyesület, 1363. Budapest, Pf. 39.

III. A Díj összege

Szervezet, csoport, intézmény maximum 150.000 forint
Természetes személy maximum nettó 100.000 forint

IV. Információk:

A Díjat a beérkezett javaslatok, ajánlások alapján a Bíráló Bizottság ítéli oda.
A Díj elnyeréséről értesítjük az Ajánlókat és a Díj várományosait.
A Díjazottak nevét a sajtóban nyilvánosságra hozzuk.
Az átadás tervezett időpontja. 2022. január vége (Figyelembe véve a járvánnyal kapcsolatos előírásokat.)

A Díjjal kapcsolatos további információval a Raoul Wallenberg Egyesület e-mail címén keresztül tudunk tájékoztatást nyújtani. E-mail: wallenbergegyesulet.elnok@gmail.com.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek