Befejeződött a „Síp utca” átvilágítása

2014. Május 15. / 12:34


Befejeződött a „Síp utca” átvilágítása

Új Élet / Mazsihisz


M. Kende Péter Heisler Andrással beszélgetett az eredményrőlElnök Úr! Befejeződött a Síp utcában a szervezet átvilágítása, de nem kapunk híreket annak eredményéről. Kérem, tájékoztassa újságunkon keresztül a zsidó közéletet

heisler_interju_05_15.jpeg
Fotó: Gáti Péter

A hír igaz. Az átvilágítás befejeződött. De javaslom, kezdjük az elejéről. Mintegy tíz hónappal ezelőtt – mikor megválasztottak elnöknek – tevékenységem indításaként a Mazsihisz teljes körű átvilágítását kezdeményeztem, amely nem csak pénzügyi átvilágítást, hanem szervezeti, jogi és gazdasági átvilágítást is jelent. Szövetségünk vezetése támogatta javaslatomat, a BZSH elnöke is az ügy mellé állt, így aztán mind a Mazsihisz, mind a BZSH közgyűlései megszavazták az átvilágítás végrehajtását. Ez rendkívül erős legitimációt jelentett, ráadásul az átvilágítás irányításáért és ellenőrzéséért nem az adminisztráció, hanem a társadalmi vezetés vállalt felelősséget – amit én a siker zálogának tartottam.

Mennyibe került ez a két szervezetnek?


A két szervezet jogi, szervezeti és gazdasági átvilágítása áfával együtt 20,5 millió forintba került. Ez tartalmazza az átvilágítást végző szervezet és a projekt-menedzser felé történő kifizetéseket is. Tisztában vagyok vele, hogy jelentős összeg, de tekintettel arra, hogy a rendszerváltást követő dinamikus fejlődés során még soha nem került sor a szervezet működésének elemzésére, vezető társaimmal együtt úgy gondoltuk, fontos annak végrehajtása.

Hogyan választották ki az átvilágítást végző szervezetet? Volt pályáztatás?


Igen, pályázatot írtunk ki, majd négy szervezetet hívtunk meg a versenyre, volt köztük könyvvizsgáló és adótanácsadó, neves ügyvédi iroda és nagy nemzetközi tanácsadó vállalat is. A pályázat több fordulós volt, a végső döntést a Mazsihisz vezetősége, illetve a BZSH elöljárósága hozta meg, figyelembe véve a Számvizsgáló Bizottság véleményét is. A kiválasztott cég a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. lett. Egyben felhatalmazást kaptak a szervezetek elnökei, hogy a szerződéseket írják alá. Ez fontos mozzanat volt: így lehetett biztosítani ugyanis, hogy a munka az adminisztráció vezetőjétől független mederben haladjon, elkerülve azt a csapda helyzetet, ahol az átvilágított apparátus vezetőjének kell teljesítésigazolást adnia éppen a munkájukat átvilágító cég számláinak kifizetéséhez. A társadalmi kontrollt ebben a formában megfelelően lehetett működtetni.

Többen megkérdőjelezték, miért kellett az átvilágítást végző szervezet mellé még egy projekt-menedzseri megbízást is kötni. Volt ennek indokoltsága és nem lehetett volna azt társadalmi munkában ellátni?

Utólag már biztosak vagyunk abban, hogy a projekt-menedzseri megbízás a munka hatékonyságát és a végrehajtás pontosságát rendkívüli mértékben emelte, miközben a végrehajtás bruttó költségei csak néhány százalékkal módosultak. A Mazsihisz és a BZSH vezetői meg voltak győződve arról, hogy csak professzionális megbízással lehet elvárásokat támasztani a projekt-menedzser felé. Olyan embert választottunk, akinek már volt szakmai tapasztalata hasonló feladatok ellátásában, független az adminisztrációtól, s közben rendelkezik a Síp utca és intézményei működéséről átfogó ismeretekkel. Választásunk Horváth Józsefre, a BZSH lágymányosi körzetének elnökére esett. Ő már a pályázatkiírásban is részt vett, társadalmi munkában segítette a pályázat lebonyolítását, a szerződéskötést. Projektmenedzseri szerződtetése és munkavégzése az egyik leghatékonyabb döntésünknek bizonyult. A vezetés így folyamatosan kézben tudta tartani a folyamatokat, elvárásainkat pedig a felmérést végző partnerünk teljesíteni tudta.

Mit tudhatunk az elkészült jelentésről?

A jelentés a Mazsihisz, a BZSH és összes intézményeik jogi, szervezeti és gazdasági átvilágítását tartalmazza a 2012. évre és 2013. év első félévére vonatkozóan. A dokumentum maga egy kétszázhetven oldalas tömény szakmai anyag. Megalkotóik különös alapossággal, részletességgel és objektivitással igyekezték rögzíteni a folyamatokat, a felmerülő hiányosságokat és rendellenességeket. Függetlenségük biztosította, hogy a felmerült problémák bekerüljenek az anyagba. Ilyen részletességű átvilágítást kevés szervezet mondhat magáénak, ez már önmagában is érték. Ráadásul – hangsúlyozom – a Síp utcában az elmúlt évtizedekben soha nem történt meg a szervezet működésének tudatos vizsgálata, aminek terheit még sokáig cipelni fogjuk magunkkal.

A jelentésben tömegével vannak olyan szenzitív adatok, melyek nem a nyilvánosságra tartoznak. Rossz tapasztalataink miatt a jelentést ezért nem kértük elektronikus formátumban: az átvilágító cég azt két példányban, papír alapon adta át nekünk, mindenféle titoktartási nyilatkozatok kölcsönös aláírását követően.

Sokan sérelmezik, hogy az anyagot a Mazsihisz vezetősége és a BZSH elöljárósága titkosítani akarja. Ön mindig transzparenciáról szokott nyilatkozni. Nem gondolja, hogy a kettő összeegyeztethetetlen?

Nem gondolom. Minden szervezetnek ugyanis megvannak a saját érdekei és jó esetben céljai. A Mazsihisznél és a BZSH-nál az átvilágítás elindítása során a célok közösek voltak. Meg akartuk ismerni a kevéssé transzparens működésünk alapjait, látni akartuk a hibás működési mechanizmusokat, meg akartuk tudni, hogy léteznek-e a szervezetben működési kockázatok – ha igen, melyek azok, illetve fel akartuk térképezni, található-e olyan működési anomália, mely azonnali intézkedéseket igényel.

Mindhárom kérdéskörre vonatkozóan rendkívül sok és hasznos adatot kaptunk. A Mazsihisz (és a BZSH) érdeke az, hogy a feltárt problémák megoldásra kerüljenek, érdeke az, hogy a jelenleginél hatékonyabb, a közösséget jobban szolgáló, annak érdekvédelmét erősebben biztosító szervezetté váljon, de nem érdeke az, hogy médiaszenzációkat szolgáltasson. Én az átvilágítás dokumentumát egy feladatlistának tekintem, aminek a végrehajtását az adminisztrációnak a lehető legsürgősebben el kell kezdenie. Ezért is tartom fontosnak az ügyvezető igazgatói poszt mielőbbi betöltését.

Kérem, mondjon végre valami konkrétumot is

Rendben, tekintsünk rá először magára a szervezetre. A jelentés szerint nincsenek lebontott hatáskörök, bizonytalanok a felelősségi rendszerek, sőt az egyes szervezeti egységek szintjén sincsenek egységesen elfogadott alapelvek és elvárások, melyek magas szinten szabályoznák és előírnák az elvárt, illetve célul kitűzött magatartási formákat és működtetési feltételeket. A szervezet irányításában ezért jellemző, hogy a megfelelő szabályozottság hiányában szinte minden döntés az ügyvezető igazgató szintjére csúszott fel.

A belső ellenőrzésnek nincsen munkaterve, a vizsgálatok esetlegesek és talán a legnagyobb baj, hogy az egyébként helyes belső ellenőri megállapításokból szinte semmi nem került átültetésre a napi gyakorlatba.

A szervezetek jogi helyzetének újraszabályozása sem megkerülhető. Az új törvényekhez kell igazítani alapszabályainkat, a szervezeti és működési szabályzatokat, a korábbi anomáliák elkerülése végett rendezni kell a választásaink rendszerét – ezt javasolja az anyag.

Nincsenek szabályzatok a vállalkozások kiválasztására, nincs versenyeztetési szabályzat, emiatt a külső partnerekkel történő szerződéskötések is esetlegesek. A régóta együttműködő külső partnerek árai nincsenek kontrollálva, a szerződések időszaki felülvizsgálata nem történik meg. Nincs vagyongazdálkodási terv, a szervezetek a vagyonukat csak használják, de nem gazdálkodnak velük.

Konkrét, a gazdálkodásban eredményt hozó változásokat is tartalmaz az anyag?

Igen, ilyen jellegű megállapításokat is találhatunk benne. Ezt kimondottan szenzitív kategóriának minősítem, ezért a vezetőséggel és a számvizsgáló bizottság tagjaival szeretném megosztani. Annyit azért elárulnék, hogy hatása az átvilágítás teljes költségének minimum két-háromszorosa lehet. Ugyanakkor az is szembetűnő volt, hogy néhány nagyon fontos feladat elvégzésére az apparátusban nincs sem szervezet, sem emberi erőforrás. Ezek létrehozása természetesen költséggel fog járni.

Hogyan tovább, Elnök úr?

Mint mondottam, gyorsan kerítenünk kell egy rátermett, kiváló ügyvezetőt – szigorú kritériumrendszer szerint. Az új ügyvezetőnek egyetemi diplomával, nyelvtudással, megfelelő szakmai gyakorlattal és referenciákkal, széles körű felhasználói számítástechnikai ismeretekkel, nemzetközi kapcsolatrendszerrel kell rendelkeznie. Neki kell majd elkészítenie azt a cselekvési tervet, ami talán az első tudatos terve lenne a Síp utcának. Az átvilágítás dokumentuma biztos alapot fog nyújtani ehhez. Ezért az átvilágítást szervezetünk egyik sikertörténetének értékelem.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Kommentek