Szerdócz Ervin főrabbi: I-ten csodát művel az igazakkal

2022. Január 13. / 12:09


Szerdócz Ervin főrabbi: I-ten csodát művel az igazakkal

Az aktuális hetiszakaszunk (Besáláh) kapcsán az újpesti főrabbi többek között azt a kérdést járja körbe, hogy a Fáraó miért volt oly meggondolatlan, hogy „elbocsátotta” a zsidó népet, írásában továbbá a hagyomány alapján több magyarázatot kapunk arra is, hogy az Örökkévaló miért hagyta őseinket a pusztában vándorolni negyven éven át.


…nem vezette őket Plistim országa felé vezető úton, noha az közel volt... (II.M.13/17.)

A Talmud Megilá 10b tanítja, hogy ha egy hetiszakasz ויהי „és volt” kifejezéssel kezdődik, az rosszat jelent. De mi lehet rossz abban, hogy a zsidó nép kiszabadult? 

Tudjuk, a „rossz” a részletekben leledzik. A szabadulás gyorsan történt. A kifejezés – „elbocsátotta Fáraó a népet” – úgy értelmezhető, hogy nem is önszántukból hagyták el szolgaságuk földjét, hanem a Fáraó küldte el őket. A nép nem volt felkészülve  a szabad élettel járó nehézségekre. Vezetőjük, Mózes ellen fordultak, készek voltak visszatérni Egyiptomba. I-en az Egyiptomot sújtó tíz csapással felébresztette a lelkekben a reményt, hogy szabadok lehetnek. Szolgaságuk két évszázada túlságosan mély nyomot hagyott a fejekben. A „rosszat” nem a szabadulás körülményei jelentették. Sokkal inkább őseink mentális állapota.

A וַיְהִי (és történt) kifejezésben rejtve van a וַיְ  (jajj!) jajgatást ténye. Smot rabba (20:2) szerint a Fáraó jajgatott, amikor elküldte Izrael fiait, a zsidó népet. Bölcseink kérdezik: mire hasonlít a dolog? 

Midrás rábbá: Egy embernek volt egy kertje. Felebarátja így szólt hozzá: add el nekem! A tulajdonos nem volt tisztában, hogy mi van a kertjében. Eladta egy mane összegért. Kérdezték: miért adtad el ilyen olcsón? Mondták neki: a kertben van száz mane értékű olajfa, száz mane szőlő, granátalma ugyanennyi, fűszerekből száz mane, egyebekből még száz. Nem tudtad, hogy mit adsz el és mi van a kertben?! Az ember erre döbbenten jajgatni kezdett… 

A Fáraóval is így történt: egyedül volt, amikor elküldte a zsidókat. A történtek után főemberei kérdezték: mit tettél? Ha csak a magukkal vitt lévő dolgokról beszélnénk, már az is elég lenne! Nem gondoltál arra, hogy mennyi értelmes, mennyi bölcs, mennyi építésben járatos szakember, mester van köztük? Mennyi férfi, asszony és gyermek… Erre a Fáraó jajgatni kezdett: “וַיְ” וַיְ, וַיְ , ezért van írva: וַיְהִי (és történt)”. 

Arra több magyarázat van, hogy miért vezette I-en kerülő úton a szabadultakat. Midrás szerint Efraim törzse a csillagokból olvasta ki a kivonulás idejét. Téves volt a számítás, és mintegy harminc évvel hamarabb hagyták el Egyiptomot. A rövidebb úton mentek. Plistim (Filiszteusok) országán keresztül haladtak. Azok megtámadták és lemészárolták a törzset és testüket a mezőn hagyták. Erre mondja a poszuk: „nehogy megbánja a nép, ha ütközetet lát és visszatérnének Egyiptomba”. Nehogy lássa a szétszórt csontokat, melyről Jehezkiel próféta ír.

Mit jelent a  כִּי קָרוֹב הוּא „mert közel volt az”? Bölcseink utalást találtak a mondatban a כִּי „mert” a 41. zsoltárban, a hasonló ( כִּי ) „mert”  és ( רְפָאָה נַפְשִׁי, כִּי-חָטָאתִי לָךְ ) „gyógyítsd meg lelkemet, annak ellenére, hogy vétkeztem” között. 

Midrás Rabba:  „így szólt I-ten: ha most bevinném a zsidókat Izrael földjére, akkor minden ember a mezőjével, szőlőjével lenne elfoglalva és elhanyagolná a Tórát. Inkább körbejáratom velük a pusztát negyven éven át, hogy mannát egyenek, kútból igyanak, és beléjük ívódjon a Tóra”. Rabbi Chanánél szerint I-ten csodákat művel az igazakkal. 

I-en csodát tett a pusztai vándorlás negyven éve alatt: mannával, fürjekkel etette őket, sziklából fakasztott vízzel itatta. Dániel könyvében (3/24-27.) Chananját, Misáelt, Azarját bedobták az égő mészgödörbe. I-en megtehette volna, hogy a tűz elaludjon.  Ennek ellenére még nagyobb erőt adott a tűznek, mégsem égette meg őket. I-en azért tett így, hogy még nagyobb, feltűnőbb legyen a csoda. Dánielt bedobták az oroszlánverembe. I-en megtehette volna, hogy elpusztítja az oroszlánokat. A csoda hatása nagyobb volt azzal, hogy Dániel sértetlenül került ki az oroszlánveremből. 

I-en vezethette volna a zsidókat rövidebb úton, de azért, hogy csodatetteit szaporítsa, a pusztában vezette őket. Mindezt azért, hogy bizalommal forduljanak Hozzá és higgyenek Benne. 

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek