1.Vájikrá 1–5,26

1.Vájikrá 1–5,26

Szerző: Kácsor Zsolt

Lev 1,1 És szólította Mózest az Örökkévaló és szólt hozzá a találkozás sátrából, mondván:Lev 1,2Szólj Izráel fiaihoz és mondd nekik: Ha egy ember közületek bemutat áldozatot az Örökkévalónak, a barmokból, tulkokból és juhfélékből áldozzátok áldozatotokat.Lev 1,3Ha az áldozat égőáldozat, a tulokféléből hímet áldozzon, hibátlant, vigye a találkozás sátrának bejáratához, hogy kedvesen fogadja az Örökkévaló.Lev 1,4És tegye rá kezét az égőáldozat fejére és kedvesen fogadja tőle, hogy engesztelésül szolgáljon számára.Lev 1,5És vágja le a fiatal marhát az Örökkévaló színe előtt; és Áron fiai, a papok vigyék oda a vért és hintsék a vért köröskörül az oltárra, amely a találkozás sátrának ajtajánál van.Lev 1,6És fejtse le az égőáldozat bőrét és darabolja fel darabjaira.Lev 1,7És tegyenek Áronnak, a papnak fiai tüzet az oltárra és rendezzék el a fát a tűzön.Lev 1,8És rendezzék el Áron fiai, a papok a darabokat, a fejet és a hájat a fán, amely a tűzön van, amely az oltáron van.Lev 1,9Beleit pedig és lábszárait mossa meg vízben és füstölögtesse el a pap az egészet az oltáron égőáldozatnak, kellemes illatú tűzáldozatul az Örökkévalónak.Lev 1,10És ha a juhfélékből való az áldozata, akkor a juhokból vagy a kecskékből égőáldozatul hímet áldozzon, hibátlant.Lev 1,11És vágja le azt az oltárnak északra eső oldalán az Örökkévaló színe előtt és Áron fiai, a papok, hintsék vérét az oltárra köröskörül.Lev 1,12És darabolja fel darabjaira, fejével és hájával és rendezze el a pap a darabokat a fán, amely a tűzön van, amely az oltáron van,Lev 1,13a beleket pedig és a lábszárakat mossa meg vízben és áldozza a pap mindezt és füstölögtesse el az oltáron, égőáldozat az, kellemes illatú tűzáldozat az Örökkévalónak.Lev 1,14És ha madárból való az áldozata, égőáldozatul az Örökkévalónak, akkor gerlicékből vagy galambfiakból hozza áldozatát.Lev 1,15Vigye a pap az oltárhoz, csípje le a fejét, füstölögtesse el az oltáron, és vérét folyassa ki az oltár falára,Lev 1,16és távolítsa el a begyét tollastul és vesse az oltár mellé kelet felől, ahol a hamu van.Lev 1,17És tépje szét szárnyainál fogva, de ne válassza ketté és füstölögtesse el a pap az oltáron, a fán, amely a tűz fölött van; égőáldozat az, kellemes illatú tűzáldozat az Örökkévalónak.Lev II.Lev 2,1Ha valaki lisztáldozatot áldoz az Örökkévalónak, lángliszt legyen az áldozat; öntsön rá olajat és tegyen rá tömjént.Lev 2,2Vigye azt Áron fiaihoz, a papokhoz; vegyen ki tele marokkal a lánglisztből és az olajból, minden tömjénével együtt, és füstölögtesse el a pap az illatrészét az oltáron, kellemes illatú tűzáldozatul az Örökkévalónak.Lev 2,3És ami megmarad a lisztáldozatból, az Ároné és fiaié, a legszentebb ez az Örökkévaló tűzáldozatai közül.Lev 2,4És midőn áldozol lisztáldozatul kemencében sült süteményt, ez lánglisztből készült kovásztalan kalács legyen, olajjal keverve és kovásztalan lepény, olajjal megkenve.Lev 2,5Ha pedig lábasban készült lisztáldozat az áldozatod, lángliszt legyen olajjal keverve és kovásztalan legyen.Lev 2,6Darabold el darabokra és önts rá olajat; ez lisztáldozat.Lev 2,7És ha serpenyőben készült lisztáldozat az áldozatod, lánglisztből, olajjal kell elkészíteni.Lev 2,8És vidd be a lisztáldozatot, amely ezekből az Örökkévalónak készíttetik; vigye a paphoz és az vigye oda az oltárhoz.Lev 2,9És vegye le a pap a lisztáldozatból az illatrészét és füstölögtesse el az oltáron, kellemes illatú tűzáldozat ez az Örökkévalónak.Lev 2,10És ami megmarad a lisztáldozatból, az Ároné és fiaié legyen; ez a legszentebb az Örökkévaló tűzáldozatai közül.Lev 2,11Semmiféle lisztáldozat, melyet áldoztok az Örökkévalónak, ne készüljön kovászosan; mert se kovászt, se mézet ne füstölögtessetek el mint tűzáldozatot az Örökkévalónak.Lev 2,12Első termésáldozatul bemutathatjátok azokat az Örökkévalónak, de az oltárra ne kerüljenek kellemes illatul.Lev 2,13És minden lisztáldozatodat sózd meg sóval és ne hagyd el a sót, Istened szövetségjelét, lisztáldozatodról; minden áldozatoddal áldozz sót.Lev 2,14És ha áldozod a zsengék lisztáldozatát az Örökkévalónak, érett kalászból tűzben megpörkölve, darált gabonaszemekből áldozd zsengéid lisztáldozatát.Lev 2,15Önts rá olajat és tégy rá tömjént, lisztáldozat az.Lev 2,16És füstölögtesse el a pap annak illatrészét a darájából és az olajból minden tömjénével együtt; tűzáldozat ez az Örökkévalónak.Lev III.Lev 3,1Ha békeáldozat az áldozata, ha a marhák közül áldoz akár hímet, akár nőstényt, hibátlant áldozzon az Örökkévaló színe előtt.Lev 3,2És tegye rá kezét áldozatának fejére és vágja le a találkozás sátrának bejáratánál és hintsék Áron fiai, a papok a vért az oltárra köröskörül.Lev 3,3És áldozzon a békeáldozatból tűzáldozatot az Örökkévalónak; a zsírt, amely befödi a beleket, az egész zsírt, amely a beleken van,Lev 3,4a két vesét és a zsírt, amely rajtuk van, amely a vékonyán van és a májon levő hártyát a vesékkel együtt távolítsa el.Lev 3,5És füstölögtessék el Áron fiai az oltáron az égőáldozattal, amely a fán van, amely a tűz fölött van; kellemes illatú tűzáldozat ez az Örökkévalónak.Lev 3,6És ha juhfélékből való az áldozata, békeáldozatul az Örökkévalónak, hímet vagy nőstényt, hibátlant áldozzon.Lev 3,7Ha juhot áldoz áldozatául, vigye be azt az Örökkévaló színe eléLev 3,8és tegye rá kezét áldozatának fejére és vágja le a találkozás sátra előtt és hintsék Áron fiai a vérét az oltárra köröskörül.Lev 3,9És áldozzon a békeáldozatból tűzáldozatot az Örökkévalónak; a zsírt, a farkát egészen, a hátgerinc táján távolítsa el; a zsírt, amely befödi a beleket, az egész zsírt, amely a beleken van;Lev 3,10és a két vesét és a zsírt, amely rajtuk van, amely a vékonyán van: és a májon levő hártyát a vesékkel együtt távolítsa el.Lev 3,11És füstölögtesse el a pap az oltáron; tűzáldozati kenyér ez az Örökkévalónak.Lev 3,12És ha kecske az áldozata, vigye be az Örökkévaló színe elé.Lev 3,13És tegye rá kezét fejére és vágja le a találkozás sátra előtt és hintsék Áron fiai a vérét az oltárra köröskörül.Lev 3,14És áldozza abból az áldozatát tűzáldozatul az Örökkévalónak: a zsírt, amely befödi a beleket, az egész zsírt, amely a beleken van;Lev 3,15és a két vesét és a zsírt, amely rajtuk van, amely a vékonyán van és a májon levő hártyát a vesékkel együtt távolítsa el.Lev 3,16És füstölögtesse el a pap az oltáron; tűzáldozati kenyérként, kellemes illatul. Minden zsírt az Örökkévalónak.Lev 3,17Örök törvény ez nemzedékeiteken át, minden lakhelyeteken; semmiféle zsírt és semmiféle vért ne egyetek.Lev IV.Lev 4,1És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Lev 4,2Szólj Izráel fiaihoz, mondván: Ha valamely személy vétkezik tévedésből az Örökkévalónak bármely parancsolata ellen, amiket nem szabad tenni és ő elkövet egyet azok közül;Lev 4,3ha a fölkent pap vétkezik, úgyhogy bűnt hoz a népre, akkor áldozzon vétkeért, amelyet vétkezett, egy fiatal, hibátlan tulkot az Örökkévalónak vétekáldozatul.Lev 4,4És vigye a tulkot a találkozás sátrának bejáratához, az Örökkévaló színe elé, tegye rá kezét a tulok fejére és vágja le a tulkot az Örökkévaló színe előtt.Lev 4,5És vegyen a fölkent pap a tulok véréből és vigye be a találkozás sátrába.Lev 4,6És mártsa a pap az ujját a vérbe és hintsen a vérből hétszer az Örökkévaló színe előtt, a szent függöny felé.Lev 4,7És tegyen a pap a vérből a fűszeres-füstölőszer oltárának szarvaira az Örökkévaló színe előtt, mely a találkozás sátrában van; a tuloknak minden vérét pedig öntse az égőáldozat oltárának talapzatára, amely a találkozás sátrának a bejáratánál van.Lev 4,8És a vétekáldozat tulkának minden zsírját vegye le róla; a zsírt, amely befödi a beleket és minden zsírt, amely a beleken van,Lev 4,9s a két vesét meg a zsírt, mely rajtuk van, mely a vékonyán van és a májon levő hártyát a vesékkel együtt távolítsa el,Lev 4,10amint leveszik a békeáldozat barmáról és füstölögtesse el a pap az égőáldozat oltárán.Lev 4,11És a tulok bőrét és minden húsát fejével és lábszáraival együtt, meg a beleit és ganéját,Lev 4,12és az egész tulkot vigye ki a táboron kívülre, tiszta helyre, a hamu lerakodó helyére és égesse el fán, a tűzben; a hamu lerakodóján égessék el.Lev 4,13És ha Izráel egész községe téved és a dolog rejtve marad a gyülekezet szeme elől és ők tettek valamit az Örökkévaló parancsolatai ellen, olyat, amit nem szabad tenni és vétekbe esnek;Lev 4,14ha tudtukra jut a vétek, amiben vétkeztek, akkor áldozzon a község fiatal tulkot vétekáldozatul és vigyék a találkozás sátra elé.Lev 4,15És tegyék rá a község vénei kezüket a tulok fejére az Örökkévaló színe előtt és vágják le a tulkot az Örökkévaló színe előtt.Lev 4,16És vigyen be a fölkent pap a tulok véréből a találkozás sátrába.Lev 4,17És mártsa a pap az ujját a vérbe és hintsen belőle hétszer az Örökkévaló színe előtt; a függöny felé.Lev 4,18És a vérből tegyen az oltár szarvaira, amely az Örökkévaló színe előtt van, amely a találkozás sátrában van; és mind a vért öntse az égőáldozat oltárának talapzatára, mely a találkozás sátrának bejáratánál van,Lev 4,19az egész zsírt vegye le róla és füstölögtesse el az oltáron.Lev 4,20És úgy bánjon a tulokkal, amint bánt a vétekáldozat tulkával, éppúgy bánjon vele; és engesztelést szerez számukra a pap és megbocsáttatik nekik.Lev 4,21És vigye ki a tulkot a táboron kívülre és égesse el, amint elégette az előbbi tulkot; a gyülekezet vétekáldozata ez.Lev 4,22Ha a fejedelem vétkezik és tesz valamit tévedésből az Örökkévaló, az ő Istene parancsolatainak egyike ellen, amit nem szabad tenni és vétekbe esik,Lev 4,23vagy ha tudatják vele vétkét, amiben vétkezett: akkor vigyen áldozatul egy kecskebakot, hímet, hibátlant.Lev 4,24És tegye rá kezét a bak fejére és vágja le azon a helyen, ahol levágják az égőáldozatot, az Örökkévaló színe előtt; vétekáldozat ez.Lev 4,25És vegyen a pap a vétekáldozat véréből az ujjával és tegyen belőle az égőáldozat oltárának szarvaira; a vérét pedig öntse az égőáldozat oltárának talapzatára.Lev 4,26És egész zsírját füstölögtesse el az oltáron, úgy mint a békeáldozat zsírját; és engesztelést szerez számára a pap a vétkéért és bocsánatot nyer.Lev 4,27És ha valaki vétkezik tévedésből az ország népéből, azzal, hogy tesz valamit az Örökkévaló parancsolatai ellen, egyet azok közül, amiket nem szabad tenni és vétekbe esik,Lev 4,28vagy ha tudatják vele vétkét, amiben vétkezett, akkor vigyen áldozatául egy kecskét, hibátlant, nőstényt, vétkéért, amelyet vétkezett.Lev 4,29És tegye rá kezét a vétekáldozat fejére és vágja le a vétekáldozatot az égőáldozat helyén.Lev 4,30És vegyen a pap a véréből az ujjával és tegye az égőáldozat oltárának szarvaira; mind a vérét pedig öntse az oltár talapzatára.Lev 4,31És egész zsírját távolítsa el, úgy amint eltávolították az egész zsírt a békeáldozattól és füstölögtesse el a pap az oltáron, kellemes illatul az Örökkévalónak; és engesztelést szerez számára a pap és bocsánatot nyer.Lev 4,32És ha juhot hoz áldozatául vétekáldozatnak, nőstényt hozzon, hibátlant.Lev 4,33És tegye kezét a vétekáldozat fejére és vágja le vétekáldozatnak azon a helyen, amelyen levágják az égőáldozatot.Lev 4,34És vegyen a pap a vétekáldozat véréből az ujjával és tegyen belőle az égőáldozat oltárának szarvaira; mind a vérét pedig öntse az oltár talapzatára.Lev 4,35És egész zsírját távolítsa el, úgy amint eltávolítják a juhnak zsírját a békeáldozatból és füstölögtesse el a pap az oltáron, az Örökkévaló tűzáldozataival; és engesztelést szerez számára a pap vétkéért, amelyet vétkezett és bocsánatot nyer.Lev V.Lev 5,1Ha valamely személy vétkezik azzal, hogy hallotta az esküszót és ő tanú, vagy látott vagy megtudott valamit; ha nem jelenti, viseli a bűnét;Lev 5,2avagy ha valaki érint bármely tisztátalan dolgot vagy tisztátalan vadnak dögét vagy tisztátalan baromnak dögét vagy tisztátalan csúszómászónak dögét, de nem tudott róla és ő tisztátalan lett és bűnbe esett;Lev 5,3vagy ha érinti egy embernek tisztátalanságát, bármilyen tisztátalanságát, ami által tisztátalanná lesz, de nem tudott róla és utóbb megtudja és bűn terheli;Lev 5,4vagy ha valaki esküszik, kiejtvén ajkaival, rosszat vagy jót okozva mindenben, amit kiejt az ember esküvel, de nem tudott róla és megtudja, akkor bűnbe esik ezeknek egyike által,Lev 5,5és lesz, midőn vétekbe esik ezeknek egyike által, akkor vallja be, amiben vétkezett.Lev 5,6És vigye bűnáldozatát az Örökkévalónak vétkéért, melyet vétkezett, nőstényt a juhfélékből, juhot vagy kecskét vétekáldozatul; és engesztelést szerez számára a pap vétkéért.Lev 5,7Ha azonban nem jut vagyonából, amennyi elég egy juhra, akkor vigye bűnáldozatát azért, amit vétkezett; két gerlicét vagy galambfiat az Örökkévalónak, egyet vétekáldozatul, egyet égőáldozatul.Lev 5,8És vigye el ezeket a paphoz és áldozza először a vétekáldozatra valót; csípje le a fejét nyakszirtjénél, de ne válassza el.Lev 5,9És hintsen a vétekáldozat véréből az oltár falára és ami megmarad a vérből, nyomják ki az oltár talapzatára; vétekáldozat ez.Lev 5,10És készítse el a másikat égőáldozatnak a törvény szerint; és engesztelést szerez számára a pap vétkéért, amelyet vétkezett és bocsánatot nyer.Lev 5,11És ha nem futja vagyonából amennyi elég két gerlicére vagy két galambfira, akkor vigye áldozatát azért, amit vétkezett: egy tized éfa lánglisztet vétekáldozatnak; ne tegyen rá olajat és ne adjon rá tömjént, mert vétekáldozat ez.Lev 5,12És vigye el a paphoz, vegyen ki belőle a pap tele markával illatrészként és füstölögtesse el az oltáron az Örökkévaló tűzáldozataival; vétekáldozat ez.Lev 5,13És engesztelést szerez számára a pap vétkéért, melyet vétkezett ezek egyike ellen és bocsánatot nyer; és legyen a papé mint lisztáldozat.Lev 5,14És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Lev 5,15Ha valamely személy hűtlenséget követ el és vét tévedésből az Örökkévalónak valamely szentelt tárgya ellen, akkor vigye bűnáldozatát az Örökkévalónak: egy hibátlan kost a juhfélékből, becslésed szerint ezüst sékelek értékében, a szent sekel szerint, bűnáldozatnak.Lev 5,16És amely szentelt tárgy ellen vétett, azt fizesse meg és egy ötödét tegye hozzá és adja azt a papnak; és a pap engesztelést szerez számára a bűnáldozat kosával és bocsánatot nyer.Lev 5,17És ha valamely személy vétkezik és tesz valamit az Örökkévaló parancsolatai ellen, egyet közülük, amit nem szabad tenni, de ő nem tudja és bűnbe esik és viseli bűnét;Lev 5,18akkor vigyen egy hibátlan kost a juhfélékből becslésed szerint, bűnáldozatul a paphoz és a pap engesztelést szerez számára tévedéséért, mellyel tévedett, de ő nem tudta és bocsánatot nyer.Lev 5,19Bűnáldozat ez, mert bűnt követett el az Örökkévaló ellen.Lev 5,20És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Lev 5,21Ha valamely személy vétkezik és hűtlenséget követ el az Örökkévaló ellen, úgyhogy letagad felebarátjának valamely rábízott vagy kezébe letett tárgyat, vagy rabolt vagy megfosztotta felebarátját;Lev 5,22vagy talált elveszett dolgot és letagadja és ha hazugul esküszik bármire, amit tehet az ember, hogy vétkezzék vele;Lev 5,23és lesz hogy ha vétkezett és bűnbe esett, akkor térítse meg a rablást, amit rabolt, vagy a fosztogatást, amit fosztogatott, vagy a letett dolgot, amit reá bíztak, vagy az elveszett dolgot, amit talált;Lev 5,24vagy bármit azokból, amikre hazugul esküszik, fizesse meg teljes összegében és egy ötödét tegye hozzá; annak adja meg, akié, azon a napon, amikor bűnösnek találtatott.Lev 5,25És bűnáldozatául vigyen az Örökkévalónak egy kost, hibátlant, a nyájból, becslésed szerint, bűnáldozatul a paphoz,Lev 5,26és a pap engesztelést szerez számára az Örökkévaló színe előtt és megbocsátást nyer mindenre, amit tett, hogy bűnösség terhelje.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek