Nagy elődeink. Dr. Raj Tamás főrabbi (1940-2010)

2019. Szeptember 08. / 12:04


Nagy elődeink. Dr. Raj Tamás főrabbi (1940-2010)

Raj Tamás főrabbi, történész 1940-ben született Budapesten, és 2010-ben Budapesten hunyt el. A háború után tevékenykedő magyar rabbinemzedékek egyik legismertebb és legkarizmatikusabb személyisége, akinek közösségépítő és közéleti munkássága, a zsidó-keresztény párbeszédben vállalt szerepe egyaránt kiemelkedő, de elévülhetetlen érdemei vannak a judaizmus megismertetésben és a zsidó könyvkiadásban is.


Raj Tamás 1964-ben diplomázott az Országos Rabbiképző Intézetben, és ugyanebben az évben Szegeden foglalta el a rabbiszéket. Tanárai közül többek között Dr. Richtmann Mózes gyakorolta rá a legnagyobb hatást, akihez Raj Tamás Richtmann kényszerű nyugdíjazása után is visszajárt Talmudot tanulni és fényképe kint volt a lakása falán. Szegedi rabbiévei alatt, 1968-ban szerzett történelem szakos diplomát a József Attila Tudományegyetemen. Két év múlva azonban, többévnyi hatósági zaklatások után „cionista tevékenység” (értsd: modern héber nyelv tanítása) vádjával felfüggesztették hivatalából. Ezt követően Budapestre költözött, és 1970-1985 között az Akadémiai Kiadó szerkesztőjeként dolgozott.

1980-tól kezdve Népszínház utcai lakásában tartotta legendás Talmud-Tóra óráit, amelyekre gyermekek és felnőttek jártak tanulni, és amely órák a zsidó szellemi élet fontos eseményei közé tartoztak. A rendszerváltás közeledtével 1985-ben ismét engedélyezték számára, hogy rabbiként működhessen és elfoglalta a Nagyfuvaros utcai rabbiszéket, ahol 1996-tól nyugdíjazásig már mint főrabbi szolgált. A nevével fémjelzett Talmud-Tóra oktatásokat a zsinagógájában is folytatta, oktatóként bevonva fiatal tehetséges hebraistákat. Raj Tamás Talmud-Tórájában kezdett tanítani Radnóti Zoltán főrabbi, a Rabbitestület jelenlegi elnöke is. Biró Tamás, a Rabbiképző jelenlegi rektorhelyettese pedig a körzet újságját szerkesztette.

Közéleti szereplései közül kiemelendő, hogy 1988-ban alapító tagként vett részt a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület megalapításában. A MAZSIKE programjain rendszeresen tartott előadásokat a zsidó történelemről és hagyományról. 1986-1991 között a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen, 1995-ig a Rabbiképzőben tanított, és 1991-1999 között a Miskolci Egyetem judaisztika szakának tanszékvezető professzora volt. Az első szabadon választott parlamentben négy évig az SZDSZ országgyűlési képviselője volt, és bár ezt követően a nagypolitikától eltávolodott, továbbra is aktív szerepet játszott a közéletben, többek között a Keresztény-Zsidó Társaság elnökségi tagjaként. Ugyanakkor a szellemi-kulturális életben és a tudományos közéletben is változatlanul tevékeny maradt, tagja volt az Ókortudományi Társaságnak és a Kőrösi Csoma Társaságnak is.

Rabbimunkájával párhuzamosan, a modern zsidó oktatás iránt elkötelezett pedagógusként 1995-2005 között a Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola judaisztikai csoportjának vezetője volt. Alapító igazgatója volt a Makkabi Kiadónak, amely többek között reprint kiadásban újra megjelentette az IMIT héber-magyar kétnyelvű Biblia-kiadását is.Raj Tamás rabbiként, középiskolai, egyetemi tanárként és könyvkiadóként is kiemelten nagy hangsúlyt fektetett a pedagógiára és az ismeretterjesztésre, a zsidó identitás fenntartását és a judaizmus értékeinek megismertetetését szem előtt tartva. Számos könyvet írt, szerkesztett és jelentetett meg, amelyekkel kisgyerekektől a kamaszokon keresztül a felnőtt korosztályig tanította a zsidó hagyományt, kultúrát és történelmet vagy a héber nyelvet. Zsidó meséket, gyerekeknek átdolgozott bibliai történeteket, gyerekeknek összeállított imakönyvet és képes bibliai lexikont éppúgy találunk a Raj Tamás gondozásában kiadott könyvek között, mint héber nyelvkönyvet, szótárat, jiddis kulturális szószedetet, kóser szakácskönyvet, a Vasadi Péterrel közösen írt könyvet a budai zsidók törökkori történetéről, a kabbaláról szóló művet vagy az Ember-e a mező fája? Környezet- és természetvédelem a Bibliában címmel 2008-ban megjelent könyvet, amely egyedülálló módon rabbinikus szempontból foglalkozik a környezetvédelemmel. Raj Tamás utolsó megjelent könyve Zsoltárok könyve fordítása volt, kétnyelvű kiadásban. A zsoltárokhoz írt magyarázatainak kiadását már nem érhette meg, az elkészült munka kézirata mai napig kiadatlan.  

1998-ban kapta meg a Scheiber Sándor-díjat, 2003-ban pedig Belváros-Lipótváros díszpolgárává választották.

Sírja a Kozma utcai zsidó temetőben található. Szellemi örökségét felesége, Raj Maja és gyermekei, valamint fivére, Raj Ferenc viszik tovább. A Makabbi kiadó szellemiségét, a könyvkiadást és Raj Tamás közéleti aktivitását özvegye Maja és leánya Ráhel folytatta. Fia Rafi Kínában sikeres üzletember.

Szeretnénk ezúton is megköszönni Raj Majának és Raj Ferencnek a portré megírásához nyújtott segítségét.

Felhasznált források:

Mai születésnapos: Raj Tamás, rabbink és tanítónk
Raj Tamás főrabbi búcsúztatása
Testvéremet temetem – Dr. Raj Ferenc

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Kommentek