Kétszer ad, aki gyorsan ad! A JAD BEJAD – kéz a kézben krízisprogram tapasztalatairól

2022. Január 25. / 15:20


Kétszer ad, aki gyorsan ad! A JAD BEJAD – kéz a kézben krízisprogram tapasztalatairól

Magyarországon, akárcsak világszerte, a Covid19 járvány nemcsak egészségügyi, hanem összetett társadalmi válságot is okozott. A munkából való kiesés, az állásvesztés, a fizetéscsökkentés és a folyamatos drágulás miatt sok többé-kevésbé rendezett körülmények közt élő családnak hirtelen gazdasági gondjai keletkeztek, akik pedig addig is nehéz körülmények közt éltek, azoknak a helyzete végképpen reménytelenné vált.

Gyors segítségre volt szükség. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) életre hívta a JadbeJad krízisprogramot, amely 2020 júniusától 2021 decemberéig tíz alkalommal segítette meg a közösség anyagi válságba került tagjait.

Programunk körönként 90 000 forinttal támogatott meg összesen 696 bajba került háztartást, hogy jusson mindennapi megélhetésre, rezsi költségekre, gyógyszerre, egészségügyi kiadásokra, a gyermekek iskoláztatására. Ezzel 1600 személynek nyújtott lehetőséget arra, hogy a krízisből kilábalhasson.

A támogatások anyagi hátterét mindvégig a Joint Distribution Committee, a JDC biztosította, 637 000 amerikai dollár értékben.

A célcsoportokat a JDC határozta meg:

 ▪ Gyermeket nevelő zsidó családok, amelyeknek a járvány miatt úgy lecsökkent a jövedelme, hogy veszélybe került a gyermekeik megszokott iskolai és/vagy iskolán kívüli oktatása.

 ▪ A járvány által anyagilag súlyosan érintett, egyedülálló zsidó személyek, valamint azok az egyedül élő, nem nyugdíjas zsidó személyek, akiknek felnőtt gyermekei már külön élnek, és akiknek a pandémia miatt átmeneti megélhetési gondjaik vannak.

 ▪ A zsidó hitközségek, civil szervezetek, kulturális és oktatási intézmények dolgozói, akiknek a járvány miatt csökkent a jövedelme, vagy akik elvesztették állásukat.

Az elbíráláskor előnyt élveztek a zsidó hitközségek, közösségek aktív tagjai, illetve gyermekeiket zsidó iskolába járató családok.

A pályázók a kérelmeket elektronikusan adhatták be. A program szakmai háttérmunkáját a Mazsihisz szeretetszolgálata, a JÁHÁD végezte, az elosztásra vonatkozó javaslatait pedig – anonimizált adatsorok alapján – a hat fős Jóváhagyó Testület bírálta el, amely a Mazsihisz és zsidó civil szervezetek képviselőiből állt. A Mazsihisz a program lebonyolításának minden költségét saját forrásából biztosította, a JDC támogatás minden fillérje a rászorulókhoz került.

A JDC, mint támogató mindvégig szigorúan ellenőrizte a program lefolyását és a támogatások folyósítását.

A tíz támogatási kör fő adatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

* A harmadik körben 50 pályázat pótkeretből kapott támogatást, 45 000 Ft. értékben.* A harmadik körben 50 pályázat pótkeretből kapott támogatást, 45 000 Ft. értékben.

A jelentkezők száma járványhullámonként nőtt. Ahol nagyon nagy volt a baj, ott több körben is érkezett segítség.

A támogatottak lakóhely szerinti eloszlása követte a zsidó lakosság eloszlását: az összes támogatás 73 százalékát ítélték budapesti, és 27 százalékát vidéki jelentkezőnek.

Mivel az aktív hitéletet élő, gyermeket nevelő családok kettős előnyt élveztek az elbíráláskor, érthető, hogy ezek a háztartások részesültek a támogatások zömében.

táblázat-2.jpg

A támogatások 64 százalékát az aktív korú jelentkezőknek ítélték, mert az ő jövedelmüket befolyásolta leginkább a járvány.

A támogatottak megközelítően 10 százaléka regisztrált álláskereső volt.

Az ajánlásokból következtetni tudunk arra, hogy milyen kapcsolat áll fönn a támogatottak és a zsidó hitközségek, szervezetek közt.

táblázat-3.jpg

Összefoglalva, a JadbeJad krízisprogram a váratlan, viharosan kibontakozó válsághelyzetben gyorsan és számottevő mértékben segítette meg a bajba került családokat, megelőzve, hogy tartósan reménytelen helyzetbe kerüljenek. Sok olyan családot is támogatott, amelyik addig el sem tudta volna képzelni, hogy egyszer anyagi segítségre szorul.

 ▪ A gyermeket nevelő családok körében a bérkiesésen, a bércsökkenésen, valamint a lakáshitel törlesztésen túl súlyos anyagi nehézséget okozott az átállás a távoktatásra.

 ▪ A munkavállalói csoportban a csökkentett bérek miatt felhalmozódott rezsihátralék akkor is problémát jelentett, mikor a béreket az eredeti szintre visszaállították.

 ▪ A középkorú és idősebb korosztályba tartozó kis jövedelműek anyagi helyzete szinte az elviselhetetlenségig romlott. A rokkantsági járadék rendkívül alacsony (pl. 36.645 Ft, 53.942 Ft.). Ezt korábban alkalmi munkával egészítették ki, a járvány miatt azonban ez a lehetőség megszűnt.

 ▪ A támogatásra jelentkezők öregségi nyugdíja jellemzően 50.000-80.000 Ft között volt. Ők is választásra kényszerültek: kifizetik a rezsit, gyógyszer vesznek, vagy esznek.

2021. év végén a JadbeJad krízisprogram eredményesen lezárult. Mostantól első sorban nem krízis programra, hanem bővülő tartós támogatásokra lesz szüksége közösségünknek, amelyhez meg kell teremteni az anyagi és a strukturális alapot.

Meggyőződésünk, hogy minden család, minden háztartás támogatása erősíti a közösséget. Igaz ez a Jadbejad programra is, amely a szociális feladatok ellátásán túl a zsidó közösség bővülését is magával hozhatja. Tudjuk, sokan nincsenek köztünk, akik hozzánk tartoznak. Ha törődéssel, befogadó szeretettel nyitunk feléjük, a hitközségek, rabbik segítségével egyre többen találhatják meg köztünk a jogos helyüket.

Köszönetnyilvánítás

Végül a programcsapat, a Mazsihisz és az egész közösség nevében köszönetet mondunk a Joint Distribution Committee-nak, amiért biztosította a JadbeJad krízisprogram anyagi hátterét. A JDC, a legendás Joint több mint 100 éve segíti a bajba jutott zsidó közösségeket. A kezdetek óta tudja, ha baj van, a lehető leghamarabban kell segíteni. Óriási tapasztalata segíti abban, hogy megtalálja a megbízható, együttműködésre alkalmas partnereket. Hálásak és egyben büszkék vagyunk arra, hogy a JDC együttműködő partneréül választotta a Mazsihisz-t.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek