A Mazsihisz és az OR-ZSE pályázati felhívása egyetemi hallgatók számára

2021. Február 26. / 15:55


A Mazsihisz és az OR-ZSE pályázati felhívása egyetemi hallgatók számára

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE) és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) pályázatot hirdet egyetemi hallgatók számára. A pályázat célja olyan egyetemi hallgatók tudományos munkájának elismerése és további kutatásainak bátorítása, akik zsidó történelemmel, kultúrával szeretnének foglalkozni. A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. március 16. kedd. 

Az idei kiírással is az interdiszciplináris és multidiszciplináris megközelítéseket szeretnénk ösztönözni, és nagyobb hangsúlyt fektetünk a művészetek és a zsidó tudományok kapcsolatára. Idén először egy gyakorlati jellegű témát is meghirdetünk építészhallgatók számára, lehetőséget biztosítva a tudományos horizont és a művészi kreativitás összekapcsolására. A pályázaton alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben és doktori képzésben tanuló hallgatók egyaránt részt vehetnek.

PÁLYÁZATI TÉMÁK ÉS LEÍRÁSUK

A soá-trauma a művészetekben

A kiírás célja a soá-trauma művészi ábrázolásának, ábrázolási lehetőségeinek vizsgálata és bemutatása. A dolgozatban olyan irodalmi, filmes, drámai, színházi, képzőművészeti és/vagy zenei alkotások vagy szerzői életművek elemzését és bemutatását várjuk, amelyek a soá-trauma tapasztalatait mutatják be. Egy-egy alkotás vagy életmű elemzése mellett lehetséges különböző alkotások vagy életművek összehasonlítása is, különös tekintettel az adott művészeti ágakra jellemző sajátos ábrázolási lehetőségek, eszközök közötti azonosságok és különbségek bemutatására. A pályázat elsődlegesen magyar művészek által alkotott művek bemutatását tűzte ki célul, de más európai, amerikai, izraeli művészek alkotásainak elemzésével is lehet pályázni. Az elemzések az irodalomtudomány, zene-, művészet-, dráma-, színház-, filmtörténet és művészetelmélet mellett pszichológiai, nyelvészeti, történelmi, szociológiai vagy egyéb humanisztikai, társadalomtudományi szempontokat is követhetnek.

A zsidó ünnepek bemutatása a magyar zsidó irodalomban

A kiírás célja annak vizsgálata, hogyan lehetséges a judaizmust és megélését bemutatni a szépirodalom eszközeivel. A reformkori magyar zsidó novellairodalom elsődlegesen a zsidóellenes előítéletek ellen küzdött a zsidó vallás magyar nyelvű, irodalmi ábrázolásával, a későbbi alkotók – például Kiss József, Makai Emil, Szomory Dezső – művei a zsidó identitás kérdéseit helyezik előtérbe. Olyan dolgozatokat várunk, amelyekben a magyar zsidó alkotók egy vagy több művének – vers, dráma vagy próza – elemzésének középpontjában a zsidó hagyomány, vallás, ünnepek, mindennapok, szokások bemutatása áll az önreprezentáció és/vagy a különböző zsidó identitásminták kontextusában. Az irodalomtudományi megközelítés mellett a történelmi, szociológiai, pszichológiai, nyelvészeti, vallástudományi megközelítést is bátorítjuk.

In memoriam Oláh János - A magyarországi zsidó néprajzkutatás jeles alakjai

Dr. Oláh János professzor, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem egyetemi tanára és egykori rektorhelyettese 2020. október 2-án hunyt el. Oláh János 25 éven keresztül tanított az egyetemen és a Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskolában. Az általa képviselt judaisztikai szemlélet és módszertan meghatározóan hatott tanítványaira, akik ma itthon és külföldön tovább viszik a zsidó tudományok művelését. Legkedvesebb kutatási területei közé tartozott a zsidó folklór, valamint az OR-ZSE, és elődje, az Országos Rabbiképző Intézet története. A hazai zsidó néprajzkutatás nagyjai közül többen az intézmény meghatározó alakjai voltak (Kohlbach Bertalan, Heller Bernát, Scheiber Sándor), de jelentős Lőw Immánuel és Pfeiffer Izsák folklorisztikai munkássága is. A kiírás célja, hogy felkeltse az érdeklődést a magyar zsidó néprajz kutatóinak ismert, valamint kevésbé ismert alakjai és munkásságuk iránt. Oláh János emléke előtt tisztelegve várjuk valamely magyarországi zsidó néprajzzal foglalkozó tudós életének, munkásságának, vagy egy-egy általuk kutatott zsidó néprajzi téma kutatási eredményeinek összegző igényű bemutatását.  

Épített zsidó örökség újragondolása

Magyarország városaiban és falvaiban hatalmas zsidó építészeti örökség maradt fenn (egykori zsinagógák, imaházak, iskolák, közösségi épületek, kereskedőházak), azonban többségüket átalakították, üresen állnak, romosak, vagy az eltűnés veszélye fenyegeti őket. A kiírás célja, hogy felkeltse az építészmérnöki, építőművész, építész, tájépítész, várostervező és településmérnök szakok hallgatóinak érdeklődését a zsidó vonatkozású épített környezeti értékek iránt, ezáltal lehetőséget teremtve akár szakdolgozatuk kutatásának megalapozására. A pályaművekben a választott téma történeti feltárása, a jelenlegi állapot értékleltára és analízise mellett várjuk az adott épület/épületegyüttes vagy tér újragondolását, illetve rekonstruálását célzó koncepcionális tervek bemutatását. A téma sajátosságainak megfelelő formai elvárásokat lásd a formai követelményeknél! 

FORMAI, BIBLIOGRÁFIAI, HIVATKOZÁSI KÖVETELMÉNYEK

A dolgozatok terjedelme: 

 ■ Az első három téma esetében: minimum 30 ezer, maximum 60 ezer karakter, másfeles sortáv, Times New Roman 12-es betűtípus
 ■ A 4. téma (Épített zsidó örökség újragondolása) esetében, amennyiben a dolgozat tervi mellékleteket is tartalmaz (opcionálisan helyszínrajz, alaprajz, metszet, ábrák, makettfotó, látványtervek stb.), akkor a minimum terjedelem 20 ezer karakter, a maximum terjedelem 60 ezer karakter, másfeles sortáv, Times New Roman 12-es betűtípus. 

Hivatkozások és irodalomjegyzék: APA rendszere alapján. Részletes leírás

http://edu.u-szeged.hu/mped/doc/mpstil.html  (Lásd a „Hivatkozás” részt) vagy: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/indexe1c2.html?option=com_tanelem&id_tanelem=207&tip=0

A címlapon a következő információk szerepelhetnek: a dolgozat címe, jelige és dátum. A címlapon és a dolgozaton vagy mellékletein nem jelenhet meg sem a pályázó, sem a felsőoktatási intézmény neve, és semmilyen egyéb, személyére utaló adat.

A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA

 ■ Jeligével ellátott dolgozat
 ■ Idegen nyelvű összefoglaló 1500-2000 karakter terjedelemben, angol, német, héber, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelven. Egyéb idegen nyelveken csak akkor, ha a téma specialitása ezt igazolja.
 ■ Honlapról letölthető űrlap, amely a személyi adatokat és a jeligét is tartalmazza. / Az adatlap ide kattintva tölthető le

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

 ■ A dolgozatokat PDF-formátumban lehet eljuttatni az elnok@mazsihisz.hu e-mail címre.
 ■ A kitöltött és aláírt adatlapot szkennelt formában várjuk szintén az elnok@mazsihisz.hu e-mail címre.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A jeligés dolgozatokat a MAZSIHISZ által felkért neves egyetemi tanárok és kutatók, valamint a MAZSIHISZ vezetése bírálja el. A díjazottakat a díjátadás időpontjáról és helyszínéről levélben értesítjük, az eredményeket és a díjátadó helyszínét és dátumát a honlapon és a sajtóban is közöljük. A három témát együtt bíráljuk el.   

DÍJAK

Első díj: 100 ezer forint és egy főre szóló izraeli repülőjegy-voucher, oklevél és egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre
Második díj: 70 ezer forint, egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre
Harmadik díj: 30 ezer forint, oklevél, egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre
Negyedik-hatodik díj: 20-20 ezer forint értékű könyvvásárlási utalvány, egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. március 16. kedd.  A pályázat megvalósulását Balázs Pál adományával támogatta.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Zsidó világ
Szerdócz Ervin: A hazugság életveszélyt jelent
Vezetőink
Prof. dr. Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke