Frölich Róbert: Sokk hatásként ért a tegnapi nap, de nem önként vállaltam a felmondást

2015. Január 06. / 10:08


Frölich Róbert: Sokk hatásként ért a tegnapi nap, de nem önként vállaltam a felmondást

MAZSIHISZ


Ambivalens érzelmekkel tehetett eleget tegnap Heisler András és Kunos Péter, a Mazsihisz elnöke és ügyvezetője, mikor Dr. Frölich Róbert, a Dohány utcai zsinagóga főrabbija arra kérte őket, hogy kettős minőségükben (a körzet egykori és mai híveiként, valamint a MAZSIHISZ felelős tisztségviselőiként) jelenjenek meg délután a templomkörzet oktatótermében.Bár ebben még semmi rendkívüli nem volt, hisz mint a nevében is foglaltatik a „Talmud Tóra terem” arra való, hogy ott a zsidó emberek legszentebb tanainkkal ismerkedjenek és a hétköznapi reggeli és esti imádságot ott tartsák. A megjelentek azonban tegnap szomorú „egyháztörténeti” esemény tanúi lehettek.

A főrabbi elmondta, hogy a nap folyamán munkáltatója, a BZSH ügyvezető igazgatója, Schwezoff Dávid berendelte feleségét és őt, ahol ultimátumot adott nekik: döntsék el, közös megegyezéssel hajlandóak-e munkakörükből távozni, vagy vállalják az ügyvezető igazgató jogkörében eldöntött munkaviszonyuk azonnali megszűntetését. Indokolta mindezt azzal, hogy az általa indított vizsgálat jelen állása szerint a Dohány utcai zsinagóga beléptetési rendszere pályáztatásának eddig feltárt anomáliái arra engedik következtetni, hogy a Frölich család személyesen is érdekelt volt a beléptetésben részt vett egyik pályázó előnybe helyezésében.

A több mint hatvan ember előtt (akik mind egyetlen telefonhívás nyomán jelentek meg az eseményen) a főrabbi elmondta, hogy több mint 20 éves rabbinikusi munkálkodása során sok jogos és méltánytalan bírálat érte, de pénzügyi visszaéléssel még soha nem vádolták meg, és ilyen megalázó helyzetbe rémálmaiban sem került. Kijelentette, az ügyvezető igazgatónál lezajlott drámai jelenet sokk hatása ellenére sem vállalta az önkéntes felmondást.

Már a megbeszélésen visszautasított minden vádat, és biztosította a híveket arról, amennyiben az alaptalan vádaskodások folytatódni fognak, valamennyi érintett sajtóorgánumot és a BZSH ügyvezető igazgatóját is fel fogja jelenti. Ez a dolog jogi része. De ő úgy érzi, hogy felelős a rábízott lelkekért, akik holnap is vele kívánnak imádkozni, amit a felmondásával kialakult helyzet munkajogilag kizár. Ezért a körzet világi elnökének javaslatára és a Mazsihisz elnökének és ügyvezetőjének egyetértésével hívta össze a „flashmob”-ot.

Tudniillik a BZSH ügyvezetője, mint a budapesti rabbik munkáltatója neki ugyan felmondhat, munkaviszonyát megszüntetheti, de zsinagógájának szószékéről egy rabbit csak a zsinagógai közösség határozata távolíthat el. Éppen ezért a fölvetett ötlettel élve megkérte a jelenlevőket, hogy az elkészített szavazólapok szétosztása után titkos szavazással döntsenek lelkipásztori sorsáról. Az anonim szavazólapokon két kérdésre lehetett válaszolni. Kívánja-e Ön, hogy Dr. Frölich Róbert legyen továbbra is a Dohány utcai zsinagóga főrabbija, vagy egyetért-e azzal, hogy a Dohány utcai zsinagóga főrabbiját azonnali hatállyal elbocsássák.

A jelenlévő ügyvéd jelenléti ívet körözött, mondván hogy a kérdőív hitelességét csak azzal lehet bizonyítani, ha szabályszerűen járnak el. Szavazatszámláló bizottság alakult és kiosztották a szavazólapokat. Heisler András elnök és Kunos Péter ügyvezető jelenléte fontos mozzanata volt a történteknek.

A Mazsihisz vezetői úgy érezték, hogy Schwezoff Dávid már Dr. Schweitzer József nemzetközi tekintélyű nyugalmazott országos főrabbinak vérig sértésével is átlépett egy határt, és tegnapi akciója, melyben a legnagyobb pesti zsinagóga tekintélyes főrabbiját egy prejudikálással megfosztotta állásától mind szakmailag, mind emberileg, mind vallásilag indokolhatatlan.

Heislert talán édesapja emléke miatt is – aki évekig e körzet világi elnöke volt – lelki kapcsolat fűz e közösséghez, Kunos pedig talán a legnehezebb élethelyzetében kapott nem elfeledhető lelki támogatást Frőlich főrabbitól, s ő ráadásul jelenleg is világi elöljárója a körzetnek.

A szavazás eredménye egyértelmű volt, a több mint hatvan szavazó egyetlen tartózkodással egységesen kiállt Frölich főrabbi mellett. Figyelembe véve a hívek egyértelmű akaratát, a MAZSIHISZ vezetői bejelentették, alkalmazásba veszik és egyidejűleg tisztségébe helyezik Dr. Frölich Róbert főrabbit a Dohány utcai zsinagógai körzet lelki vezetőjeként, főrabbijaként.

Heislerék döntése a feldúlt lelkű hívek számára megnyugtató módon biztosította az egyébként is lelkes és fontos közösség spirituális létének kontinuitását. A MAZSIHISZ vezetői egyben fontos jelzést adtak a zsinagógai közösségeknek, a zavartalan hitélet személyi és tárgyi feltételeit a MAZSIHISZ mindenkor biztosítani fogja.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Kommentek