Elindult Mazsihisz Házi Segítségnyújtó Szolgálata

2023. Július 17. / 10:00


Elindult Mazsihisz Házi Segítségnyújtó Szolgálata

Az első zsidó hitközségi fenntartásban működő házi segítségnyújtó szolgálat elindult Magyarországon, MAZSIHISZ Házi Segítségnyújtó Szolgálat néven. A célcsoportjában elsődlegesen azok a másod-generációs, zsidó közösséghez kötődő emberek tartoznak, akiknek a házi segítségnyújtás keretében saját otthonukban, lakókörnyezetükben biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

Küldetésünk, hogy olyan aktív támogatást kaphassanak mindennapi életükhöz, amely lehetővé teszi, hogy minél tovább maradhassanak biztonságot nyújtó, saját környezetükben.

Kik igényelhetnek házi segítségnyújtást?

A házi segítségnyújtás igénybevételét javasoljuk:

 - akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek
 - az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeknek, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakozók részére és akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.
- célcsoportunk: az 1945. október 31. után született generációk, a másod-harmadgenerációs túlélők

Munkánk során alapvetéseink: a gondoskodás, odafigyelés és bizalom.

A házi segítségnyújtást, az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása érdekében szükséges ellátást otthonában biztosítja.

Az igénybevételt megelőzően a szociális szakemberek felmérik a gondozási szükségletet, melynek figyelembevételével személyre szóló szolgáltatást nyújtanak.

Budapest közigazgatási területén lakcímmel rendelkező ügyfeleket tudunk felvenni a szolgáltatásra.

Az igénybevétel feltételei:

 ▪ Gondozási szükséglet vizsgálat, melyet munkatársunk az igénylő otthonában elvégez, melynek keretében kerül megállapításra, hogy az ellátást igénylőnek szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt.
 ▪ Ellátás iránti kérelem
 ▪ Orvosi igazolás, szakorvosi vélemény, határozat
 ▪ Jövedelem igazolás
 ▪ Budapesti lakcím

Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe.

A szolgáltatás igényelhető:
Mazsihisz Házi Segítségnyújtó Szolgálat
E-mail: hazisegitsegnyujtas@mazsihisz.hu
Telefon: +36 30 342 9172, 413 55 00/268
Cím: 1075 Budapest, Síp utca 12.

Milyen szolgáltatásokat biztosítunk? 

A házi segítségnyújtásban magasan képzett munkatársaink feladatuk ellátása során segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, az életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 

Főbb szolgáltatások:

 ▪ segítségnyújtás a tisztálkodásban,
 ▪ bevásárlás,
 ▪ étkeztetés,
 ▪ gyógyszer felíratás, kiváltás, kikészítés,
 ▪ szociális ügyintézés,
 ▪ kísérés,
 ▪ segítségnyújtás a háztartási munkában,
 ▪ alapápolási tevékenységek.

A házi segítségnyújtás hétköznapokon hétfőtől-péntekig igényelhető. A szolgáltatás szakmai tartalma minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakul. 

A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni.
A térítési díj megállapítására, elszámolására a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. III. törvényben, a 29/1993. (II.17.) Kormányrendeletben, valamint a Mazsihisz Házi Segítségnyújtó Szolgálat tárgyévre vonatkozó személyi térítési díjról szóló fenntartói határozata irányadóak.  

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek