5. Mecórá 14–15,33

5. Mecórá 14–15,33

Lev 14,1 És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:

Lev 14,2 Ez legyen a törvény a poklosról megtisztulása napján: vezessék a paphoz,

Lev 14,3 és a pap menjen ki a táboron kívül és nézze meg a pap és íme, meggyógyult a poklosság sebéből a poklos,

Lev 14,4 akkor parancsolja meg a pap, hogy vegyenek annak, akinek meg kell tisztulnia, két eleven tiszta madarat és cédrusfát, karmazsint és izsópot.

Lev 14,5 És parancsolja meg a pap, hogy vágja le az egyik madarat cserépedényben forrásvíz fölött.

Lev 14,6 Ami az élő madarat illeti, vegye azt és a cédrusfát, a karmazsint és az izsópot és mártsa ezeket és az élő madarat a levágott madár vérébe, a forrásvíz fölött.

Lev 14,7 És hintsen hétszer arra, akinek a poklosságtól meg kell tisztulnia és jelentse ki tisztának és bocsássa el az élő madarat a mező felé.

Lev 14,8 És mossa meg a ruháit az, akinek meg kell tisztulnia, borotválja le minden szőrét és mosakodjék meg vízben és tiszta lesz; azután bemehet a táborba; de maradjon sátrán kívül hét napig.

Lev 14,9 És lesz a hetedik napon, borotválja le minden szőrét, fejének haját, szakállát, szemöldökét, minden szőrét borotválja le; mossa meg ruháit és fürössze testét vízben és tiszta lesz.

Lev 14,10 A nyolcadik napon vegyen két ép juhot és egy nőstényjuhot, egyéveset, hibátlant, három tized lánglisztet lisztáldozatul, olajjal keverve és egy lóg olajat.

Lev 14,11 És a tisztítást végző pap állítsa az Örökkévaló színe elé a férfit, akinek meg kell tisztulnia és ezeket a dolgokat a találkozás sátrának bejáratánál.

Lev 14,12 És vegye a pap az egyik juhot és mutassa be bűnáldozatul és a lóg olajat és lengesse azokat lengetéssel az Örökkévaló színe előtt.

Lev 14,13 És vágja le a juhot azon a helyen, ahol levágják a vétekáldozatot és az égőáldozatot, a szent helyen; mert éppúgy, mint a vétekáldozat, a bűnáldozat is a papé, legszentebb ez.

Lev 14,14 És vegyen a pap a bűnáldozat véréből és tegye azt a pap annak, akinek meg kell tisztulnia, jobb füle cimpájára és jobb keze hüvelykujjára és jobb lába hüvelykujjára.

Lev 14,15 És vegyen a pap a lóg olajból és öntse a saját bal tenyerére

Lev 14,16 és mártsa a pap jobb ujját az olajba, amely a bal tenyerén van és hintsen olajat ujjával hétszer az Örökkévaló színe előtt.

Lev 14,17 És az olaj maradékából, amely tenyerén van, tegyen a pap annak, akinek meg kell tisztulnia, jobb füle cimpájára, jobb kezének hüvelykujjára és jobb lábának hüvelykujjára, a bűnáldozat vére fölött.

Lev 14,18 És ami megmaradt az olajból, amely a pap tenyerén van, tegye azt annak fejére, akinek meg kell tisztulnia és engesztelést szerez számára a pap az Örökkévaló színe előtt.

Lev 14,19 És a pap készítse el a vétekáldozatot és szerezzen engesztelést annak a számára, akinek meg kell tisztulnia tisztátalansága miatt és azután vágja le az égőáldozatot.

Lev 14,20 És áldozza a pap az égőáldozatot és lisztáldozatot az oltáron; és engesztelést szerez számára a pap és ő tiszta lesz.

Lev 14,21 De ha szegény és nem telik vagyonából annyi, akkor vegyen egy juhot bűnáldozatul lengetésre, hogy engesztelést szerezzenek számára és egy tized lánglisztet, olajjal keverve lisztáldozatnak és egy lóg olajat;

Lev 14,22 és két gerlicét vagy két galambfiat, amennyi telik vagyonából; és legyen az egyik vétekáldozat és a másik égőáldozat.

Lev 14,23 És vigye el azokat a nyolcadik napon, megtisztulása után a paphoz, a találkozás sátrának bejáratához, az Örökkévaló színe elé.

Lev 14,24 És vegye a pap a bűnáldozat juhát és a lóg olajat és lengesse azokat a pap lengetéssel az Örökkévaló színe előtt.

Lev 14,25 És vágja le a bűnáldozat juhát és a pap vegyen a bűnáldozat véréből és tegyen annak, akinek meg kell tisztulnia, a jobb füle cimpájára, jobb kezének hüvelykujjára és jobb lábának hüvelykujjára.

Lev 14,26 És öntsön a pap az olajból saját bal tenyerére;

Lev 14,27 és hintsen a pap jobb ujjával az olajból, amely bal tenyerén van, hétszer az Örökkévaló színe előtt.

Lev 14,28 És tegyen a pap az olajból, amely tenyerén van, annak, akinek meg kell tisztulnia, jobb füle cimpájára, jobb keze hüvelykujjára és jobb lába hüvelykujjára, a bűnáldozat vérének helyén.

Lev 14,29 Ami pedig megmaradt az olajból, amely a pap tenyerén van, azt tegye annak a fejére, akinek meg kell tisztulnia, hogy engesztelést szerezzen számára az Örökkévaló színe előtt.

Lev 14,30 És készítse el az egyiket a gerlicék közül vagy a galambfiak közül, abból, ami telik vagyonából;

Lev 14,31 azt, ami telik vagyonából, az egyiket vétekáldozatul, a másikat égőáldozatul a lisztáldozattal együtt; és a pap szerezzen engesztelést annak, akinek meg kell tisztulnia az Örökkévaló színe előtt.

Lev 14,32 Ez a törvény arról, akin poklosság sebe van, akinek nem telik vagyonából, megtisztulásakor.

Lev 14,33 És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz mondván:

Lev 14,34 Ha bementek Kanaán országába, amelyet nektek adok birtokul és én a poklosság baját teszem a ti országotoknak valamelyik házára,

Lev 14,35 akkor jöjjön az, akié a ház és jelentse a papnak, mondván: Úgy látszik, hogy poklosság van a házon.

Lev 14,36 És parancsolja meg a pap, hogy ürítsék ki a házat, mielőtt odajön a pap megnézni a bajt, hogy ne legyen tisztátalan minden, ami a házban van; azután pedig menjen be a pap, megnézni a házat.

Lev 14,37 És nézze meg a bajt, és íme, a baj a ház falaiban van, zöldes vagy vöröses mélyedésekben és színük alacsonyabb a falnál,

Lev 14,38 akkor menjen ki a pap a házból a ház bejáratához és zárja el a házat hét napig.

Lev 14,39 És jöjjön vissza a pap a hetedik napon és nézze meg íme, terjeszkedett a baj a ház falain,

Lev 14,40 akkor parancsolja meg a pap, hogy húzzák ki a köveket, melyeken a baj van és dobják ki azokat a városon kívül tisztátalan helyre.

Lev 14,41 És vakarja le a házat belül köröskörül és szórják ki a vakolatot, amit levakartak, a városon kívül tisztátalan helyre.

Lev 14,42 És vegyenek más köveket és rakják be a kövek helyébe és vegyen más vakolatot és vakolja be a házat.

Lev 14,43 És ha újra kifakad a baj a házon, miután kihúzták a köveket és levakarták a házat és miután bevakolták,

Lev 14,44 jöjjön oda a pap és nézze meg; íme, terjeszkedett a baj a házban, pusztító poklosság az a házon, tisztátalan az.

Lev 14,45 Rontsa le a házat, köveit és gerendáit és a ház minden vakolatát és vigyék ki a városon kívül tisztátalan helyre.

Lev 14,46 És az, aki bemegy a házba az alatt, amíg elzárták, tisztátalan legyen estig;

Lev 14,47 és aki a házban hál, mossa meg ruháit és aki eszik a házban, mossa meg ruháit.

Lev 14,48 És ha odajön a pap és látja, íme nem terjeszkedett a baj a házban, miután bevakolták a házat, akkor tisztának jelentse ki a pap a házat, mert meggyógyult a baj.

Lev 14,49 És vegyen a ház megtisztítására két madarat és cédrusfát, karmazsint és izsópot.

Lev 14,50 És vágja le az egyik madarat cserépedényben forrásvíz fölött.

Lev 14,51 És vegye a cédrusfát, az izsópot és a karmazsint és az élő madarat és mártsa ezeket a levágott madárnak vérébe és a forrásvízbe és hintse a házra hétszer;

Lev 14,52 és tisztítsa meg a házat a madárnak vérével és forrásvízzel és az élő madárral, a cédrusfával, az izsóppal és a karmazsinnal.

Lev 14,53 És bocsássa szabadon az élő madarat a városon kívül a mező felé; így szerez engesztelést a ház számára és az tiszta lesz.

Lev 14,54 Ez a törvény a poklosság minden bajáról és az ótvarról,

Lev 14,55 és a ruhának poklosságáról és a házéról,

Lev 14,56 és a daganatról és a varról és a fehér foltról,

Lev 14,57 hogy megtanítsák, mikor tisztátalan valami és mikor tiszta; ez a törvény a poklosságról.

Lev 15,1 És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz, mondván:

Lev 15,2 Szóljatok Izráel fiaihoz és mondjátok nékik: Ha egy férfi testéből magva folyik, folyása miatt tisztátalan.

Lev 15,3 És ez legyen az ő tisztátalansága a folyása alatt: akár nyálkásan választja ki teste a folyását, akár elzárult teste a folyástól, tisztátalansága az.

Lev 15,4 Minden fekvőhely, amelyre fekszik, akinek folyása van, tisztátalan legyen, és minden tárgy, amelyen ül, tisztátalan legyen.

Lev 15,5 Aki megérinti fekvőhelyét, mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig.

Lev 15,6 És aki ráül a tárgyra, amelyen ült, akinek folyása van, mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig.

Lev 15,7 És aki megérinti annak a testét, akinek folyása van, mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig.

Lev 15,8 És ha az, akinek folyása van, köp arra, aki tiszta, ez mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig.

Lev 15,9 És minden ülőhely, amelyen rajta ül, tisztátalan legyen.

Lev 15,10 És bárki megérint bármit, ami alatta volt, tisztátalan legyen estig; aki hordja azokat, mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig.

Lev 15,11 És mindenki, akit megérint az, akinek folyása van, anélkül, hogy kezét megmosná vízben, mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig.

Lev 15,12 És a cserépedényt, amelyet megérint az, akinek folyása van, törjék össze, minden faedényt pedig öblítsenek ki vízzel.

Lev 15,13 És midőn az, akinek folyása van, megtisztul a folyásától, akkor számláljon hét napot megtisztulása számára, mossa meg ruháit és fürössze meg testét forrásvízben és tiszta lesz.

Lev 15,14 És a nyolcadik napon vegyen magához két gerlicét vagy két galambfiat és menjen az Örökkévaló színe elé, a találkozás sátrának bejáratához és adja oda azokat a papnak.

Lev 15,15 És készítse el azokat a pap; az egyiket vétekáldozatnak és a másikat égőáldozatnak és szerezzen engesztelést az ő számára a pap az Örökkévaló színe előtt folyása miatt.

Lev 15,16 És ha valamely férfiúból kiömlik a mag, fürössze meg vízben egész testét és tisztátalan lesz estig.

Lev 15,17 Minden ruhát és minden bőrt, amelyen van magömlés, mossanak meg vízben és tisztátalan lesz estig. 

Lev 15,18 És az asszony is, akivel hál egy magömléses férfi; fürödjenek meg mind a ketten vízben és tisztátalanok legyenek estig.

Lev 15,19 És ha egy asszonynak folyása van, még pedig vér a folyása a testén: hét napig legyen elkülönítve és bárki megérinti, tisztátalan legyen estig.

Lev 15,20 Minden, amin fekszik tisztulásában, tisztátalan legyen, és minden, amin ül, tisztátalan legyen.

Lev 15,21 És bárki megérinti fekvőhelyét, mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig.

Lev 15,22 És bárki megérint bármely tárgyat, amelyen ül, mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig.

Lev 15,23 És ha a fekvőhelyen van vagy a tárgyon, amelyen a nő ül, midőn megérinti, tisztátalan legyen estig.

Lev 15,24 És ha hál vele egy férfi és tisztulása reá száll, akkor tisztátalan legyen hét napig és minden fekvőhely, amelyen fekszik, tisztátalan legyen.

Lev 15,25 Ha egy asszonynak folyik a vérfolyása több napon át tisztulásának idején kívül, vagy ha folyós lesz tisztulásán túl, éppúgy legyen tisztátalansága folyásának minden napjában, mint tisztulásának napjaiban; tisztátalan ő.

Lev 15,26 Minden fekvőhely, amelyen fekszik folyásának minden napjában, úgy legyen, mint tisztulásának fekvőhelye és minden tárgy, amelyen ül, tisztátalan legyen, tisztulásának tisztátalansága szerint.

Lev 15,27 És bárki megérinti azokat a tárgyakat, tisztátalan legyen; mossa meg ruháit, fürödjék meg vízben és tisztátalan lesz estig.

Lev 15,28De ha megtisztult folyásától, számláljon hét napot és azután tiszta lesz.

Lev 15,29 És a nyolcadik napon vegyen magához két gerlicét vagy két galambfiat és vigye el azokat a paphoz, a találkozás sátrának bejáratához.

Lev 15,30 És készítse el a pap az egyiket vétekáldozatnak és a másikat égőáldozatnak és szerezzen engesztelést a pap az ő számára az Örökkévaló színe előtt tisztátalanságának folyása miatt.

Lev 15,31 És óvjátok Izráel fiait tisztátalanságuktól, hogy meg ne haljanak tisztátalanságukban, amidőn megtisztátalanítják hajlékomat, amely közöttük van.

Lev 15,32 Ez a törvény arról, akinek folyása van és arról, akinek magömlése van, úgyhogy tisztátalan legyen általa;

Lev 15,33 és a tisztulásban szenvedő nőről és akinek folyása van, akár férfi, akár nő, és a férfiúról, aki tisztátalan nővel hál.

mazsihisz icon
Szeretnél értesülni új hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig friss híreket kapjon!

Ezek is érdekelhetnek

Megemlékezések
Gyertya és virág Tóth Potya István botlatókövénél
Zsidó világ
Ötven éve ilyenkor: Ünnepi túrótorta Sávuot ünnepére
Tudomány
Az OR-ZSE és az ELTE új együttműködése